Lepiej na Leonharda i Pstrowskiego
czwartek, 17 września 2015 19:21


W ostatnich dniach przyby?o drg rowerowych w Olsztynie.
Zarz?d Drg, Zieleni i Transportu na wniosek Oficera Rowerowego wydzieli? nowe odcinki z istniej?cych, szerokich chodnikw na ca?ej d?ugo?ci ul Leonharda oraz na fragmencie ul. Pstrowskiego.

- Dzi?ki temu prostemu zabiegowi znacznie poprawi? si? warunki jazdy na bardzo ucz?szczanych trasach s?u??cych mieszka?com najwi?kszych osiedli. S? one cz?sto u?ywane przy codziennych dojazdach do pracy- mwi Miros?aw Arczak, olszty?ski Oficer Rowerowy. Szczeglnie wa?ne jest to, ?e uzyskali?my tu ci?g?o?? drg rowerowych, poniewa? pojawi?o si? kilka nowych przejazdw dla rowerzystw, w tym trzy takie rozwi?zania na skrzy?owaniach z sygnalizacj? ?wietln?- opisuje Arczak.


^ Skrzy?owanie Leonharda/Ko?obrzeska.


^ Skrzy?owanie Leonharda/Pana Tadeusza.


^ Skrzy?owanie Leonharda/OBI.

Tam, gdzie nie ma sygnalizacji zapewniono przejazdy dla rowerzystw:


^ Zjazd do Auto Land.


^ Zjazd do stacji Statoil.


^ Zjazd na parkingi Michelin.


^ Na odcinkach, gdzie chodniki nie by?y na tyle szerokie, aby wydzieli? osobn? drog? rowerow?, zastosowano oznakowanie dopuszczaj?ce tam ruch rowerowy na ca?ej szeroko?ci. Rowerzy?ci musz? jednak pami?ta?, ?e w sytuacji napotkania pieszych powinni zachowa? bezpieczn? pr?dko?? oraz bezwzgl?dnie ust?powa? im miejsca.


^ Wystarczy krtki moment oczekiwania, aby przekona? si?, ?e w porze powrotw z pracy ulic? Leonharda przemierzaj? prawdziwe peletony :) W ci?gu niespe?na godziny uda?o si? zliczy? ponad 120 rowerzystw!


^ Do wydzielenia drogi dla rowerw na ul. Pstrowskiego wykorzystano asfaltowy chodnik i fakt, ?e ruch pieszych jest tam znikomy.


^ Dla wszystkich wystarczy miejsca. Zastosowane rozwi?zania w czytelny sposb prowadz? ruch pieszy i rowerowy przez powierzchni? kolejnych zjazdw (do stacji paliw, do stacji kontroli pojazdw, na parking Biedronki).


^ Poza wszystkim, nowe u?atwienia dla rowerw s? tak?e... ca?kiem ?adne :)

?yczymy Wam jak najcz?stszego korzystania z nowych odcinkw i czekamy na nast?pne!

 

Komentarze  

 
0 #17 Trudi 2021-06-26 01:43
Relentless irritation iss the greatest indicator of
ingrown eyelashes.

Also visit my blog post - view publisher site: http://crushbin.com/author/keiraswadli/
Cytować
 
 
0 #16 Ardis 2021-06-25 23:25
Sometimes veterinarians can not explain why the eyelashes of rabbits expand internal.


Look into my page ... view it: http://mhwar3.com/comment/html/?113259.html
Cytować
 
 
0 #15 Young 2021-06-25 16:59
When you do this, your calf bpne muscle strength enhances significantly.


my web blog ... visit our website: http://www.czeslawmilosz.org/therapy-as-well-as-root-causes-of-ingrown-eyelashes/
Cytować
 
 
0 #14 Brittney 2021-06-25 16:53
Choose the one that matches you finest ass well as profit by
raising your height.

Also visit my webpage - Web Site: http://theincompetenttraveler.com/11-exercises-that-will-certainly-aid-you-expand-3-inches-taller/
Cytować
 
 
0 #13 Rick 2021-06-25 16:44
In-grown eyelash is a common case known as trichiasis.


Here is my site: best site: http://6clicksphotos.com.br/index.php/component/k2/itemlist/user/17381
Cytować
 
 
0 #12 Wendy 2021-06-25 16:07
Eye trauma, consisting of burns, can additionally caus Trichiasis.Look into my web-site - description: https://Simpleconnectus.com/index.php?title=User:DarlaSwearingen
Cytować
 
 
0 #11 Vernita 2021-06-25 15:58
this link: http://wuguandianshang.com/comment/html/?838.html treatment utilizes ionized argon that travels
through as a non-divergent beam of light.
Cytować
 
 
0 #10 Victoria 2021-06-25 15:58
When adolescence hits, you may expand at a price of 4 inches annually.


Visit my web blog - anchor: http://www.pandm2015.com/treat-your-in-grown-eyelash-with-6-natural-home-remedy/
Cytować
 
 
0 #9 Kristen 2021-06-25 15:40
It's fun, cheap, as well as will assist your children grow
high.

Here is my web blog - link: http://konta.gov.et/am/content/just-how-raise-elevation
Cytować
 
 
0 #8 Lora 2021-06-25 15:36
Include these right into your following bodyweight HIIT
circuit and prepare to really feel the shed.

Feel free to visit myy page Read More
Here: http://gohooey.com/other/eyelash-disorders-in-dogs.html
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież