fotoblog | Dobre zmiany
środa, 06 czerwca 2012 11:42

Na budowie ul. Artyleryjskiej zachodz? dobre zmiany.
Podwjnie dobre.


 
fotoblog | parkowanie zim?
sobota, 24 marca 2012 01:28

Wiosenne s?o?ce ju? przygrzewa, wi?c dla och?ody proponujemy
b?yskawiczny konkursz zimow? aur?w tle.
Zadaniepolega na rozpoznaniu miejsc, w ktrych
namierzyli?my kilka zaparkowanych zim? rowerw.
 
fotoblog | piach zamiast ?niegu?
sobota, 14 stycznia 2012 00:16

Po ostatnich doniesieniach o utwardzaniu drg w Lesie Miejskim
zwyk?ym gruzem mo?na by?o oczekiwa?, ?e co? si? w tej sprawie
ruszy.
Irzeczywi?cie...

 
fotoblog | Rowerem po ?cianie
czwartek, 12 stycznia 2012 18:57

Jazda po ?cianie nie jest ?atwa, alena szcz?scie takie umiej?tno?ci nieby?y potrzebne, aby uwieczni? rowerki umieszczone na kilku ?cianach Olsztyna.

 
fotoblog | Rowery w reklamie
środa, 11 stycznia 2012 17:46

Tak jak na ca?ym ?wiecie, rwnie? w Olsztynie rowerbywa bardzo
wdzi?cznym elementem reklam pojawiaj?cych si? na ulicach.

 
fotoblog | Przeja?d?ka na 13%
sobota, 07 stycznia 2012 21:52

Przeja?d?ka bez wiatru we w?osach, bez konieczno?ci patrzenia przed
siebie, bez zwracania uwagi na sygnalizacje? Przeja?d?ka w
?wi?tecznym ubraniu, w domowych papuciach oraz popijanie z
nietypowego bidonu? Domwka u znajomych tak?e mo?e by? czasem
"rowerowych" woja?y;)

 
fotoblog | Wspomnienie dwuko?owca
piątek, 06 stycznia 2012 19:47

Ci?gnie swj do swego. Jak powiadaj?, tak te? si? sta?o
nawet podczas pieszej wycieczki z dala od cywilizacji napotykam na
rowerowe akcenty.
Tymrazemakcentby? niemal kompletny i na pewno
bezpa?ski:)

 
fotoblog | Reklama precz!
czwartek, 05 stycznia 2012 18:38

Nie do??, ?e jazda z Zatorza na Jaroty nie nale?y do
naj?atwiejszych (szczeglnie w mro?nym deszczu...), to
jeszcze utrudni?mi j?dzisiaj 'byznessmen' wyra?nie
sprytny inaczej. Postanowi? zamontowa? billboardy
nabudzie swojegodostawczaka, a potemustawia? go
gdzie popadnie, byle tylko zyska?odbiorcw.

 
fotoblog | Odpady na drogach Lasu Miejskiego
środa, 04 stycznia 2012 17:59

Tak jak przys?owiow? przeszkod? jest sypanie komu? piaskiem po
oczach, tak samo (a mo?e i gorzej) post?piliadministratorzy Lasu
Miejskiego, ktrzy wysypali na drogi ordynarny gruz.

 
wtorek, 03 stycznia 2012 17:11

Jedna r?ka na kierownicy, a w drugiej komrkowiec, ktrym
uwieczniamy Olsztyn z perspektywy rowerowego siode?ka. Tym razem
parkingowe dylematy grudniowych cyklistw nie boj?cych si?
deszczowej aury.

 
sobota, 31 grudnia 2011 13:47

W jednej z olszty?skich kamienic trwacicha batalia o rower pozostawiony w piwnicy.

 
fotoblog | Szlakiem powalonych
środa, 21 grudnia 2011 23:34

Jedna r?ka na kierownicy, a w drugiej aparat.
Czasami tak trzeba, zw?aszcza, gdy na drodze
napotykamy
niespodziewane, powaloneprzeszkody...