Nowa trasa w Lesie Miejskim
środa, 29 października 2014 16:59


Po zapowiedziach konkretnych dzia?a? na rzecz rozwoju rowerowej rekreacji, na mapie miasta pojawi?a si? wreszcie zupe?nie nowa trasa wytyczona w terenie, ktry do tej pory zbyt cz?sto nie przyci?ga? rowerzystw. Decyzj? Zarz?du Drg, Zieleni i Transportu zrealizowano tras? "Rodzinn?", ktra umo?liwia niezbyt forsown?, le?n? przeja?d?k? w dogodnych warunkach.

^ Trasa liczy dok?adnie 8 km, ma form? p?tli i zawiera w sobie wszystko, co najlepsze i najciekawsze w zachodniej cz??ci Lasu Miejskiego, w tzw. cz??ci Wad?g (nazwa od rzeki p?yn?cej po p?nocnym skraju Lasu Miejskiego).
Jest to swoiste uzupe?nienie szlaku oznakowanego w 2011 r. w ramach Systemu Rekreacyjnych Tras w tzw. cz??ci ?yna (nazwa od rzeki p?yn?cej po zachodniej stronie Lasu Miejskiego).


Pocz?tek i koniec trasy znajduje si? na Le?nym Parkingu przy Strzelnicy Policyjnej przy al. Wojska Polskiego.
Dzi?ki dogodnej lokalizacji mo?liwe jest wygodne dotarcie tu na kilka sposobw:
- rowerem, poniewa? kilka miesi?cy temu przeniesiono zakaz wjazdu, ktry uniemo?liwia? jazd? g?wn? drog? (pisali?my o tym > TUTAJ);
- autobusem, poniewa? od blisko trzech lat mo?emy bezp?atnie przewozi? rowery jako baga? w pojazdach komunikacji miejskiej, a tu? obok znajduje si? p?tla autobusowa (ul. Parkowa, przy CEiIK-u);
- samochodem, poniewa? na Le?ny Parking ?atwo trafi? z g?wnej drogi, a jego spora powierzchnia pozwala na wygodne pozostawienie auta.


Trasa jest oznakowana w jednym kierunku, aby zapewni? u?ytkownikom naj?agodniejsze podjazdy i najbardziej bezpieczny przebieg.


^ Do oznakowania trasy u?yto charakterystycznych ikon nawi?zuj?cych do logo Olsztyna oraz oznacze? u?ywanych w ramach miejskiego programu "Olsztyn.Aktywnie!". Oznaczenie trasy w terenie powierzono znakarzom PTTK, dzi?ki czemu zasady umieszczania znakw s? standardowe i powszechnie u?ywane w ca?ym kraju.


^ Ze wzgl?du na charakter terenu, do umieszczenia znakw wykorzystano przede wszystkim przydro?ne drzewa.


^ Do jej stworzenia wykorzystano drogi gruntowe o najlepszej jako?ci, ze sporadycznie napotykanymi przeszkodami w postaci wystaj?cych korzeni, sypkiego piachu czy sezonowo wyst?puj?cej wysokiej ro?linno?ci. Trasa jest dzi?ki temu bardzo urozmaicona i ??czy w sobie odcinki prowadz?ce g?wnymi drogami, aby zaraz skr?ci? w boczn? dr?k?, dzi?ki czemu u?ytkownicy docieraj? do mniej ucz?szczanych miejsc.


^ Do pokonywania trasy najlepiej b?d? si? nadawa?y rowery trekkingowe, ATB, crossowe i grskie.
Nie powinno by? tutaj wi?kszych problemw z u?ywaniem zwyk?ych rowerw miejskich, byle tylko ogumienie nie by?o zbyt w?skie i delikatne, a do dyspozycji by?y co najmniej trzy biegi.


^ Na trasie napotka si? tak?e krtki fragment zapomnianego (i zarastaj?cego) asfaltu.


^ Jesieni? 2013 r. olszty?scy le?nicy wyposa?yli przysz?? tras? w kilka nowych drewnianych altan, ktre stanowi? doskona?? baz? do zorganizowania odpoczynku, bufetu lub punktu obserwacyjnego otaczaj?cej przyrody.


^ Wydaje si?, ?e nowa trasa b?dzie dobrym pomys?em na przeja?d?ki o ka?dej porze roku, do czego serdecznie zapraszamy!

 

Komentarze  

 
0 #22 Charline 2020-06-27 14:44
Cytować
 
 
0 #21 Trudy 2020-04-17 15:07
Cytować
 
 
0 #20 Zarttib 2020-04-03 05:15
coronavirus enveloped
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine for covid-19
coronavirus quarantine
order chloroquine
- coronavirus 626
coronavirus from bat soup
Cytować
 
 
0 #19 Zarttib 2020-04-03 03:28
coronavirus where
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - buy chloroquine phosphate online
coronavirus 6 months
chloroquine
- coronavirus 9000
coronavirus 2012
Cytować
 
 
0 #18 Zarttib 2020-04-03 01:51
coronavirus 90k
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine for coronavirus
coronavirus prevention
chloroquine phosphate 250 mg
- coronavirus 7 weeks
coronavirus greece
Cytować
 
 
0 #17 Zarttib 2020-04-03 00:08
Cytować
 
 
0 #16 Zarttib 2020-04-02 17:59
parvovirus o coronavirus
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - chloroquine phosphate 250mg online
coronavirus uk
buy chloroquine online
- coronavirus 10000 dead
coronavirus 99 ranch
Cytować
 
 
0 #15 Zaradiuby 2020-04-01 04:41
coronavirus 2012
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine sars
coronavirus virginia
chloroquine phosphate
- coronavirus vs rhinovirus
coronavirus how to protect
Cytować
 
 
0 #14 Zaradiuby 2020-03-31 19:22
coronavirus worse than reported
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - aralen chloroquine
coronavirus oklahoma
order chloroquine
- coronavirus que es
3 coronavirus cases in us
Cytować
 
 
0 #13 Zaradiuby 2020-03-30 23:05
coronavirus victims age
http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine coronavirus
coronavirus usa death
buy chloroquine phosphate
- coronavirus dogs
coronavirus 3 mortality rate
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież