Wygodniej przez rzek? Wad?g
środa, 29 października 2014 10:45


Chocia? od oficjalnego otwarcia nowej k?adki przez rzek? Wad?g min??y ju? oko?o 2 miesi?ce, wci?? otrzymujemy zapytania o t? przepraw? i jej lokalizacj?. W zwi?zku z tym, przedstawiamy krtki opis tej konstrukcji, ktra niew?tpliwie znacz?co u?atwia rowerowe dotarcie na teren s?siedniej gminy Dywity.

K?adka znajduje si? w okolicy Schroniska dla Zwierz?t, na przed?u?eniu drogi prowadz?cej do niewielkiej elektrowni wodnej na Wad?gu. K?adka s?u?y tylko pieszym i rowerzystom. Dzi?ki niej mo?liwe jest wygodne i bezpieczne dotarcie z Olsztyna (a dok?adnie z terenu Lasu Miejskiego) do Kie?lin, ktre le?? na terenie gminy Dywity.


^ O takim po??czeniu mwi?o si? po obu stronach rzeki od dawna.
Konieczno?? powstania dodatkowej przeprawy w stron? gminy Dywity by?a opisana w strategicznych dokumentach na temat rozwoju rowerowej rekreacji ju? w 2009 i 2011 roku. Dywity od kilku lat posiadaj? bowiem rozbudowan? sie? szlakw rowerowych, ktre stanowi? naturalne rozwini?cie oferty olszty?skiego Lasu Miejskiego. Liczba dogodnych miejsc pokonania rzeki Wad?g by?a jednak bardzo ograniczona lub wi?za?a si? z konieczno?ci? korzystania z ruchliwych drg (al. Wojska Polskiego, ul. Jagiello?ska).
Aktualnie, po stronie Olsztyna najwa?niejsze wydaje si? dobre oznakowanie drg prowadz?cych do k?adki oraz cho?by schematyczne ukazanie przebiegu szlakw oznakowanych po stronie s?siedniej gminy.


^ Widok od strony Olsztyna.


^ S?upki stanowi? fizyczne ograniczenie dla ewentualnych prb przejazdu pojazdami silnikowymi.


^ Wjazd od strony Kie?lin.


^ K?adka liczy 28 metrw.
Powsta?a dzi?ki wsp?pracy Gminy Olsztyn, Gminy Dywity i Porozumienia S?siedzkiego z Kie?lin.


^ Widok z drogi dojazdowej prowadz?cej wg??b Kie?lin.

 

Komentarze  

 
0 #2 huiloCer 2022-04-05 10:36
“This is what a man looks like, son.” His father says as his pants fall to the floor. From his waist out pops his representation of a 40-year-old-man. And father of two teenage boys. His cock.

Pink Pussy
Cytować
 
 
0 #1 Tim 2021-04-15 14:34
Wow, marvelo?s blo? layout! How long have you be?n blogging for?
you make bloggng look ea?y. The overall lokk oof your websit? is
great, aas well as the content!

Take a loo? aat mmy website; payday loans
sacramento: http://paydayloanusaone.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież