sobota, 14 listopada 2015 15:32


Po niemal 1,5 roku dopominania si?, nareszcie powsta?y przejazdy dla rowerzystów przez ul. Jagiello?czyka na skrzy?owaniu z ul. Armii Krajowej.
Po ostatecznym dopi?ciu w 2014 wszystkich fragmentów porz?dnej drogi dla rowerów wzd?u? ca?ego przebiegu ul. Armii Krajowej (pisali?my o tym > TUTAJ) brakowa?o jeszcze wa?nego elementu w postaci zapewnienia ci?g?o?ci przez to skrzy?owanie.

 

 

By?o to szczególnie wa?ne ze wzgl?du na fakt, ?e nowa droga rowerowa pe?ni rol? g?ównej trasy dojazdowej z kierunku najwi?kszych osiedli mieszkaniowych w stron? jez. Ukiel, jez. D?ugiego i Lasu Miejskiego. W "sezonie"mo?na by?o zobaczy? tu prawdziwe t?umy rowerzystów. Dodatkowo, ca?kiem sporo osób jecha?o t?dy, aby uczestniczy? w wydarzeniach organizowanych na nowej Pla?y Miejskiej (np. muzyczny Green Festival czy siatkarski Grand Slam).

Pobie?ne obserwacje tego skrzy?owania pokaza?y, ?e dziennie potrafi?o przeje?d?a? tam oko?o 1500 rowerzystów. Ze wzgl?du na brak oczywistego rozwi?zania, czyli przejazdów rowerowych wyznaczonych przy istniej?cych przej?ciach dla pieszych, znaczna wi?kszo?? cyklistów przeje?d?a?a po pasach.

 

Powstanie przejazdów wydawa?o si? ?atwe i tanie, poniewa? nie wymaga?o ingerencji w istniej?c? sygnalizacj?. Oto fragment wniosku w tej sprawie z sierpnia 2014 r.:

 

Niestety, opinia ZDZiT by?a jednoznaczna i wskazywa?a na konieczno?? przebudowy sygnalizacji. Sprawa musia?a czeka? na remont ca?ej drogi, którego si? niedawno doczekali?my.

 

Aktualnie to miejsce wygl?da tak:

 

Na s?upkach sygnalizatorów wci?? wida? ?ó?te przyciski, ale nie ma konieczno?ci korzystania z nich, poniewa? sygna? zielony za??cza si? automatycznie z zielonym nadawanym dla samochodów jad?cych po ul. Armii Krajowej.

 


^ Brak poprzecznych uskoków na kraw?dzi jezdni staje si? norm? w Olsztynie. Tak trzyma?!

 


^ Tu? za skrzy?owaniem, na wiadukcie prowadz?cym ruch rowerowy w stron? al. Schumana, pojawi? si? nowy asfalt.

 

Komentarze  

 
0 #173 Jrvxjoync 2022-08-06 00:22
cheap viagra for women how to buy female viagra online canadian pharmacy prescription viagra
Cytować
 
 
0 #172 JunbCryclinny 2022-08-05 20:13
cialis no perscription overnight delivery cialis canadian pharmacy ezzz cialis buy
Cytować
 
 
0 #171 Wrfvnourf 2022-08-05 16:08
paypal viagra uk female viagra 2017 sildenafil online for sale
Cytować
 
 
0 #170 Jikajoync 2022-08-04 12:29
ordering viagra from india generic viagra over the counter usa viagra generic soft tab
Cytować
 
 
0 #169 Wrbhnourf 2022-08-03 00:30
buy sildenafil with paypal where can i order viagra online cheap sildenafil 100
Cytować
 
 
0 #168 ArfvjAmawn 2022-07-31 03:08
buy cialis in las vegas tadalafil 10mg cialis free sample
Cytować
 
 
0 #167 Nexzjoync 2022-07-30 12:03
cialis online no prior prescription cialis super active vs regular cialis buy cialis toronto
Cytować
 
 
0 #166 Wewenourf 2022-07-30 01:28
online pharmacy viagra india viagra generic https://vigrixvix.com/
Cytować
 
 
0 #165 AdfjAmawn 2022-07-27 04:12
pharmacy tech practice tests online custom rx pharmacy https://pharmregtop.com/
Cytować
 
 
0 #164 Nbctjoync 2022-07-25 09:51
how can i get viagra without a prescription female viagra sale https://foxviagrixed.com/
Cytować
 
 
0 #163 Jtfbjjoync 2022-07-24 15:45
purchase generic cialis cialis and viagra taken together https://cialssis.com/
Cytować
 
 
0 #162 Wewenourf 2022-07-24 08:16
generic viagra 100mg price prescription female viagra https://vigrixvix.com/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież