Pierwsze stacje naprawy w Olsztynie
wtorek, 30 czerwca 2015 20:11


Ma?a rzecz, a bardzo cieszy! Spore zainteresowanie i zadowolenie wywo?uje pojawienie si? w Olsztynie 2 pierwszych stacji do samodzielnej naprawy roweru. Konkretnych pozytyww jest kilka:

Po pierwsze, Centrum Handlowe "Aura" pokazuje, ?e rowerzystw warto przyci?ga? nie tylko typowymi promocjami zakupowymi wewn?trz obiektu, ale niezb?dne staje si? zapewnienie czego? wi?cej ni? chocia?by stojaki rowerowe (TUTAJ przypominamy nasze prawie 5-letnie starania o porz?dne stojaki pod tym obiektem ;).
Po drugie, w ?cis?ym ?rdmie?ciu pojawiaj? si? 2 oglnodost?pne miejsca, gdzie rowerzy?ci maj? dost?p do dobrej i mocnej pompki oraz zestawu najpotrzebniejszych kluczy niezb?dnych do drobnych napraw czy regulacji sprz?tu.
Po trzecie, inni przedsi?biorcy zyskuj? namacalny dowd na to, ?e no?nik reklamowy mo?e mie? bardzo praktyczn? form?. Mamy zatem nadziej? na kolejne firmy reklamuj?ce si? w ten sposb.

Wbrew temu co wyobra?aj? sobie niektrzy, ustawione pod "Aur?" stacje naprawy rowerw nie s? automatami samodzielnie wykonuj?cymi zlecone czynno?ci, ale ca?kiem normalnymi skrzynkami narz?dziowymi w kolorowej oprawie, a dost?pnego w nich wyposa?enia trzeba u?ywa? w?asnor?cznie :) Aby jednak nieco pomc w tej pracy, na obudowie skrzynek znajduje si? kod QR CODE umo?liwiaj?cy internetowy dost?p do instrukcji post?powania przy najcz?stszych usterkach.

Opis techniczny opisywanych skrzynek narz?dziowych firmy IBOMBO znajduje si? > TUTAJ

Nie oby?o si? jednak bez b??dw

przy tak prostych decyzjach jak wybr miejsca ustawienia stacji. Skrzynka zamontowana przy wej?ciu od strony Empiku nie budzi w?tpliwo?ci, poniewa? stoi pod zadaszeniem i tu? obok dobrych stojakw rowerowych. Dziwne i k?opotliwe wydaje si? natomiast ustawienie stacji przy wej?ciu g?wnym, gdzie w pobli?u nie ma porz?dnych stojakw, a ewentualnie zaparkowany rower (w dost?pnej tu wyrwik?ce) w pewien sposb zaw??a cz?sto u?ywane wej?cie do obiektu. Dodatkowo, skrzynk? ustawiono przy du?ym koszu na ?mieci, ktry przysparza kolejnych problemw oraz nie stanowi najlepszego s?siedztwa pod wzgl?dem estetycznym...

- - - - - - - - - -

A tak to wygl?da:


^ Blisko?? stojaka pozwala na sprawne "operowanie pacjenta", w ktrym np. nie mamy zamontowanej n?ki.


^ Przed otwarciem centrum handlowego parking rowerowy wygl?da tak...


^ ..., a po otwarciu ju? tylko tak :)


^ Skrzynka przy wej?ciu g?wnym budzi w?tpliwo?ci pod wzgl?dem ergonomiczno?ci, wygody i bezpiecze?stwa.


^ Ze wzgl?du na beznadziej? dost?pnego stojaka rowery s? tu rzadko parkowane. Je?li ju? s?, to zabieraj? jednak sporo cennej przestrzeni w wej?ciu/wyj?ciu do obiektu.

 

Komentarze  

 
0 #94 Dnrvjoync 2021-10-14 20:36
how to take viagra super active viagra e adrenalina
Cytować
 
 
0 #93 FthtAmawn 2021-10-14 00:20
prozac and viagra how much is viagra in pattaya
Cytować
 
 
0 #92 AnmkBluby 2021-10-11 18:44
cara membedakan viagra asli dan palsu viagra patent expire date canada
Cytować
 
 
0 #91 Cntfnourf 2021-10-10 20:45
viagra trojan which is cheaper viagra levitra or cialis
Cytować
 
 
0 #90 FthtAmawn 2021-10-10 20:21
was kosten viagra in spanien nitric oxide same as viagra
Cytować
 
 
0 #89 Dbgvjoync 2021-09-22 06:18
dissertation template dissertation online
Cytować
 
 
0 #88 BlubyAsgs 2021-08-18 05:21
sertraline overdose sertraline weight loss reviews lexapro or zoloft cbd and zoloft ’
Cytować
 
 
0 #87 RnhjoyncDev 2021-08-18 03:02
maximum dose of prilosec generic name for prilosec equate omeprazole omeprazole 40 mg twice daily ’
Cytować
 
 
0 #86 tymnSef 2021-08-17 20:02
atorvastatin leg cramps pronounce atorvastatin amlodipine and atorvastatin interaction lipitor vs.simvastatin ’
Cytować
 
 
0 #85 nourfAni 2021-08-10 16:02
ed meds online abc pharmacy canada silkroad online pharmacy review drugs from canada online ’
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież