Oto wszystkie formalnie dzia?aj?ce w Olsztynie ?rodowiska skupiaj?ce mi?o?nikw/-czki rowerw wykorzystywanych wrozmaitych formach:

Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn

Prowadzi i wspiera inicjatywy s?u??ce rozwojowi transportu rowerowego w mie?cie, popularyzowaniu sportw rowerowych i upowszechnianiu rzetelnej wiedzy o zaletach ekologicznych ?rodkw transportu. Od sze?ciu lat wsp?tworzy Warmi?sk? Bibliotek? Wolno?ciow?, w ktrej znajduje si? m.in. dzia? ekologiczny transport. Koordynuje prace w ramach powo?anej w 2009 roku funkcji Pe?nomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Transportu Rowerowego. Stowarzyszenie wsp?pracuje z podobnymi organizacjami w ca?y kraju w ramachsieci Miasta dla rowerw.

www.biblioteka.warmia.net // Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. // 0 507 617 656

ul. Grunwaldzka 23a, 10-141 Olsztyn


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej Ko?odrom

Zajmuje si? organizowaniem imprez promuj?cych turystyk? rowerow?, aktywny wypoczynek oraz atrakcyjne tereny naszego regionu. Od 1999 r. jego cz?onkowie przeprowadzili ponad 100 bezp?atnych wycieczek rowerowych dla mieszka?cw Olsztyna (cykle Ratuszowych i Marsza?kowskich Rajdw Rowerowych, konkurs Ko?a, k?ka i k?eczka oraz liczne wycieczki w ramach Kampanii JAd?, NIE TANKUJ?).

www.kolodrom.olsztyn.pl // Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. // ul. Mroza 22/22, 10-687 Olsztyn


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stowarzyszenie Warmi?ski Klub Rowerowy FAN

Promuje ekstremalne dyscypliny kolarskie, wy?cigi d?ugodystansowe i bike maratony. S?u?y pomoc? osobom zainteresowanym downhillem, 4 crossem, treningami MTB.

Prowadzi profilowane sekcje: Fan Krank Racing i Fan XC Team. Stowarzyszenie stworzy?o i administruje obiekt Bikepark W?wz w olszty?skim Lesie Miejskim (trasy dh i dual slalom, dirty, dropy, northshory, pump track). Organizuje treningi i otwarte szkolenia kolarstwa grawitacyjnego.
www.krank.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4R- Klub Turystyki Rowerowej przy Oddziale Warmi?sko-Mazurskim PTTK w Olsztynie

Skupia mi?o?nikw/-czki zawansowanej turystyki rowerowej, d?ugich wycieczek, rajdami na orientacj? i krajoznawstwa. Dysponuje poka?n? bibliotek? (mapy, przewodniki, poradniki, atlasy). Umo?liwia zdobywanie odznak turystycznych i rozmaitych uprawnie?.
www.4r.olsztyn.pl // www.mazury.pttk.pl // biuro: wt-pt w godz. 13:oo-17:oo przy ul. Staromiejskiej 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stowarzyszenie SKP Olsztyn

Zaprasza wszystkich zainteresowanych rowerami BMX, MTBMX, rolkami, deskorolk?, graffiti i break dance. Dzi?ki zaanga?owaniu SKP w Olsztynie powsta?y dwa skateparki (ju? nieistniej?cy Hamburg i rozwijaj?cy si? Kusocin), na ktrych mo?na poznawa? i doskonali? ewolucje, a tak?e organizowa? tematyczne imprezy.Stowarzyszenie zapewnia kadr? instruktorw sezonowo pracuj?cych w skateparku. Obecnie SKP podejmuje starania o kryty obiekt umo?liwiaj?cy jazde zim? i podczas niepogody.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stowarzyszenie 4XK

Zrzesza bikerw zwi?zanych z torem fourcrossowym w Kie?linach.
Za?o?eniem stowarzyszenia 4XK jest prowadzenie dzia?a? "dwutorowo"- dbanie o ci?g?y rozwj toru w Kie?linach, budowa nowych elementw pumptracka i dirtw, az drugiej strony rozwj sportowy osb zwi?zanych ze Stowarzyszeniem, czylistarty w zawodach, treningi oraz organizacja imprez.
Stowarzyszenie wsp?pracuje ze ?rodowiskami i organizacjami rowerowymi z Olsztyna i okolic. S? tomin.: Klub Rowerowy Fan, Kampania "JAd? NIE TANKUJ?", Stowarzyszenie SKP.

http://4xk.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Warmi?sko-Mazurski Zwi?zek Kolarski

Lokalny oddzia? Polskiego Zwi?zku Kolarskiego. Zajmuje si? rozwojem profesjonalnych form wielu dyscyplin sportu kolarskiego, a tak?e ich upowszechnianiem.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. // 604 679 251 // ul. G?owackiego 27a, 10-900 Olsztyn


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Kampania JAd?, NIE TANKUJ?

Jest to wsplne dzia?anie Miejskego Zespo?u Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie oraz Stowarzysze?: Ko?odrom, M?yn, FAN, "4XK" i Klubu 4R. W 2009 r. zosta?a przeprowadzona jest szsta edycja tej akcji, ktrej r?ne formy s? realizowane w ci?gu ca?ego roku. Kampania proponuje wycieczki rowerowe, szkolne zawody rowerowe Puchar Kampanii, zawody mini DH w kolarstwie zjazdowym, rajdy na orientacj? "Vell vincere", a tak?e interaktywne zaj?cia edukacyjne w olszty?skich szko?ach. Organizatorzy k?ad? szczeglny nacisk na promocj? aktywnego wypoczynku, bezpieczne sp?dzanie wolnego czasu oraz integracj? r?nych ?rodowisk m?odzie?owych.
www.jadenietankuje.pl // www.mzpitu.pl //(89) 535 77 78
ul. Wojska Polskiego 8, 10-225 Olsztyn