Kierowco! Rowerzysta z prawej!
czwartek, 04 lutego 2016 21:54


Po pi?ciu latach powrci? pomys? szczeglnego oznaczenia skrzy?owa?, gdzie rowerzy?ci maj? pierwsze?stwo, a kierowcom zbyt cz?sto zdarza si? o tym zapomina?.
Kiedy w roku 2011 wchodzi? nowy przepis reguluj?cy pierwsze?stwo rowerzystw jad?cych na wprost ponad pojazdami skr?caj?cymi w drog? poprzeczn? w ca?ej Polsce odby? si? cykl happeningw akcentuj?cych nowe przepisy. W Olsztynie tak?e. Problemy wci?? wyst?puj?, wi?c przysz?a pora na oficjalne wdro?enie tablicy informacyjnej maj?cej przypomina? o tej zasadzie.

Kierowco UWA?AJ na rowerzystw z prawej strony!


Tak mo?na zrozumie? przekaz nowego "znaku drogowego", ktry oficjalnie pojawi? si? w Olsztynie na skrzy?owaniu ul. P?oskiego i ul. Wilczy?skiego.
Nasze miasto zaproponowa?o takie rozwi?zanie jako jedne z pierwszych w Polsce.

- Kieruj?cy pojazdem skr?caj?cy w drog? poprzeczn? jest obowi?zany ust?pi? pierwsze?stwa rowerzy?cie jad?cemu na wprost - przypomina olszty?ski Oficer Rowerowy, Miros?aw Arczak. - W Olsztynie istnieje szereg podobnych skrzy?owa?, ale na kilku z nich obserwujemy cz?ste sytuacje konfliktowe wynikaj?ce zazwyczaj z niew?a?ciwych zachowa? kierowcw. St?d pomys? wykorzystania tablicy informacyjnej, ktr? pi?? lat temu popularyzowali cz?onkowie sieci "Miasta dla rowerw" w?a?nie po to, aby w momencie wej?cia w ?ycie nowego przepisu u?wiadamia? kierowcw o jego znaczeniu.

Pojawienie si? niezwyk?ego oznaczenia wywo?a?o w Olsztynie na nowo fal? zainteresowania tym nieco (niestety) zapomnianym przepisem. Materia?y ukaza?y si? w:
- TVP Olsztyn (rozmowa w ramach prognozy pogody z 3.02.2016)
- Telewizja Olsztyn
- Gazecie Wyborczej
- Gazecie Olszty?skiej
- Kurierze Olszty?skim
- portalu Olsztyn24
- portalu olsztyn.com.pl
- oficjalnej stronie Urz?du Miasta

Niebawem nast?pne tablice trafi? na kolejne newralgiczne skrzy?owania.

Oficer Rowerowy zapowiada, ?e ta wyj?tkowa forma nie b?dzie nadu?ywana, aby rzeczywi?cie zwraca?a uwag? kierowcw i nie spowszednia?a zbyt szybko.


- Takie dzia?ania, ktre sprzyjaj? rowerzystom i pieszym, wpisuj? si? w nasz? "Strategi? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna na lata 2014-2020" i s? cennym wk?adem w tworzenie bezpiecznego systemu komunikacyjnego - mwi Miejski Inspektor BRD, Pawe? Micek.

Nast?pne lokalizacje tablic b?d? konsultowane na posiedzeniach Komisji BRD.

 

Komentarze  

 
0 #106 XcuEW 2021-09-17 15:32
essay help me get to stanford business school colored writing paper help me writing an essay guide
Cytować
 
 
0 #105 XsuXW 2021-09-17 14:48
business essay writing help cute writing paper how did english class help you essay
Cytować
 
 
0 #104 BuyEssayOnline 2021-09-16 05:15
Master by coursework ukm .


Order NOW!!! http://sc.devb.gov.hk/TuniS/bloodshadow92.jigsy.com/entries/general/Not-known-Factual-Statements-About-EduBirdiecom-


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #103 Alental 2021-09-15 22:28
Hi there, all is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that's in fact good, keep up writing.
Cytować
 
 
0 #102 BuyEssayOnline 2021-09-14 20:55
Reference page example apa style .


Proceed to Order!!! https://www.weddingbee.com/members/classknot0


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #101 JasonNeund 2021-09-14 07:39
seo scam
Cytować
 
 
0 #100 JfdGF 2021-09-13 16:46
https://5bz.ru/
Cytować
 
 
0 #99 Stephendrowl 2021-09-13 13:25
https://classes.wiki/all-russian/dictionary-russian-academ-term-60527.htm
Cytować
 
 
0 #98 Edwardhek 2021-09-13 10:31
https://kinogo.io/3047-korol-rybak-1991.html
Cytować
 
 
0 #97 Shielahaure 2021-09-11 13:04
Где счастье на свете или уже нет. Каверзный вопрос? Сможете ответить?
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież