Nowe tablice nad Jez. Ukiel
sobota, 18 października 2014 18:52


Warto jeszcze skorzysta? z jesiennej, nastrojowej aury, aby odwiedzi? coraz ciekawsze okolice Jeziora Ukiel. Dzi?ki dotychczas wykonanym pracom jest to teren, w ktry mo?na z powodzeniem wybra? si? na ciekaw? przeja?d?k?. Na rozleg?ym obszarze pomi?dzy Pla?? Miejsk?, Zatok? Mi?? a S?oneczn? Polan? znajduje si? bogata sie? drg i ?cie?ek doskonale nadaj?cych si? na rodzinn? rowerow? wycieczk? lub spacer.
Aby u?atwi? zaplanowanie najbardziej dogodnej trasy, a nast?pnie wspomc orientacj? w terenie, Urz?d Miasta zapewni? 6 nowych tablic informacyjnych zlokalizowanych przy najbardziej ucz?szczanych drogach rowerowych i chodnikach.

Tablice mo?na znale?? w nast?puj?cych miejscach:

- ul. Jeziorna (przy przej?ciu przez tory);

- p?tla autobusowa przy Pla?y Miejskiej;

- skrzy?owanie ul. Sielskiej z ul. Jeziorn?;

- ul. Jeziorna (wyj?cie z parkingu w Zatoce Mi?ej w kierunku Pla?y Miejskiej);

- ul. Jeziorna (wyj?cie z parkingu w Zatoce Mi?ej w kierunku lasu);

- ul. Lotnicza (wyj?cie z parkingu na S?onecznej Polanie).

Napotkani mieszka?cy Olsztyna nie kryj? zadowolenia z takiego udogodnienia. To niez?y pomys?, aby?my ju? przy Pla?y Miejskiej byli informowany o tym, co znajduje si? dalej- mwi Tomasz, ktry wybra? si? na niedzieln? wycieczk? z crk?. - Nie mieli?my zamiaru jecha? w stron? lotniska, ale dzi?ki mapie widzimy, ?e nie jest to bardzo daleko. A wracaj?c na Zatorze objedziemy jeszcze Jezioro D?ugie- przyznaje.

Nowe elementy powsta?y w ramach Przygotowania Stref Przedsi?biorczo?ci nad Jeziorem Ukiel (Krzywe).

Forma tablic oraz wykorzystane elementy graficzne zosta?y przygotowane w oparciu o wytyczne Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM).
Jak zapowiadaj? urz?dnicy, w miar? finalizowania prac przy kolejnych obiektach przewidzianych nad Jeziorem Ukiel tre?? tablic b?dzie systematycznie aktualizowana. 

Komentarze  

 
0 #173 Jrvxjoync 2022-08-06 12:56
female viagra in india online sildenafil 1 pill compare prices sildenafil
Cytować
 
 
0 #172 JunbCryclinny 2022-08-06 09:43
cialis cheap what works better cialis or viagra? cialis uk no prescription
Cytować
 
 
0 #171 Wrfvnourf 2022-08-05 22:33
viagra 100mg tablet price in india cheap genuine viagra buy viagra europe
Cytować
 
 
0 #170 Nrfxjoync 2022-08-05 13:51
medi rx pharmacy tylenol 3 canadian pharmacy online pharmacy canada
Cytować
 
 
0 #169 Nexzjoync 2022-08-03 05:47
cialis super active 20 mg when will generic cialis be available grapefruit juice and cialis
Cytować
 
 
0 #168 Wrbhnourf 2022-08-03 01:16
sildenafil 50mg tablets in india order generic viagra online viagra online cheap
Cytować
 
 
0 #167 ArfvjAmawn 2022-08-03 00:18
cialis overdose levitra vs cialis cialis en mexico
Cytować
 
 
0 #166 Jikajoync 2022-07-30 22:14
viagra 6 generic viagra online prescription how can i get viagra online
Cytować
 
 
0 #165 Wewenourf 2022-07-30 02:12
sildenafil for sale australia discount viagra online canada https://vigrixvix.com/
Cytować
 
 
0 #164 AdfjAmawn 2022-07-30 01:01
reviews on canadian online pharmacy canadian online pharmacy without prescription https://pharmregtop.com/
Cytować
 
 
0 #163 Nbctjoync 2022-07-28 21:32
viagra 100 mg viagra website https://foxviagrixed.com/
Cytować
 
 
0 #162 Jtfbjjoync 2022-07-25 20:29
where to buy generic cialis ? insurance that covers cialis https://cialssis.com/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież