Po kilku miesi?cach zimowej przerwy pora przypomnie? o Systemie Tras Rowerowych w Lesie Miejskim, która zosta?a stworzona w 2010 dzi?ki wspó?pracy Zarz?du Zieleni Miejskiej oraz olszty?skich rowerzystów, a w szczególno?ci Warmi?skiego Klubu Rowerowego FAN. Nadchodzacy d?ugi weekend majowy mo?na uzna? za dobry czas na reaktywacj? sieci le?nych rekreacyjnych tras rowerowych i zaproszenie do odwiedzenia tego terenu. Zw?aszcza, ?e ZZM i Klub FAN mimo drastycznych ogranicze? finansowych wci?? dbaj? o odpowiedni stan Systemu.
Ju? na prze?omie roku 7 lokalnych stowarzyszen wystosowa?o apel do Prezydenta i olszty?skich Radnych o uwzgl?dnienie konserwacji i rozbudowy Systemu w 2011 r. (pisali?my o tym > tutaj), ale pomimo pozytywnego odbioru w?adz, ?rodki na wnioskowany cel nie zosta?y przyznane...   

- - - - - - - - - -

W Lesie Miejskim przygotowano cztery trasy na ró?nych poziomach trudno?ci- od ?atwej, nadaj?cej si? dla ka?dego cyklisty, poprzez bardziej wymagaj?c? i przeznaczon? do jazdy sportowej, a? do torów przeznaczonych do uprawiania ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego.
System jest integraln? cz??ci? projektu "Olsztyn.Aktywnie!" i stanowi ofert? dla wszystkich, którzy szukaj? ciekawej propozycji rekreacyjnej w okresach pomi?dzy zorganizowanymi imprezami z tego cyklu. Najpe?niejsza inforamcja o Systemie znajduje si? > tutaj

Poszczególne trasy Systemu w skrócie prezentuj? si? nast?puj?co:
* RODZINNA /zielona/ 
Wizytówka szlaku > tutaj
Foto-galeria z kwietnia 2011 znajduje si? > tutaj

* XC, cross country /?ó?ta/
Wizytówka trasy > tutaj
Foto-galeria z kwietnia 2011 znajduje si? > tutaj

* ENDURO /czerwona/
Wizytówka trasy > tutaj
Foto-galeria z kwietnia 2011 znajduje si? > tutaj

* EXTREME /czarna/
Wizytówka trasy > tutaj
Foto-galeria z kwietnia 2011 znajduje si? > tutaj

foto: Mirek Arczak

 

Komentarze  

 
0 #1 Tia 2021-04-16 00:14
H? there every one, ?ere every oone i?s sharing such kno?led?e,
so it's nice to read this web site, and I used to visit thi? webpage all the time.


Feel free to visit my ?eb site ... what
are payday lo?ns: http://paydayloanusaone.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież