Otworzyli... czyli buduj? dalej


Z rzadko spotykan? pomp? (relacja GW, relacja GO, relacja Olsztyn24) otwarto nowe odcinki ulic na Jarotach: P?oskiego (przed?u?enie al. Sikorskiego w stron? Butryn) i Witosa (przed?u?enie tej ulicy od skrzy?owania z ul. Kanta). Z punktu widzenia rowerzystw nie mo?na jeszcze mwi? o sukcesie, poniewa?... infrastruktura rowerowa i piesza jest jeszcze w budowie. Dodatkowo, wykonawca drg rowerowych (Warmi?sko-Mazurskie Przedsi?biorstwo Drogowe)ju? po kilku miesi?cachod realizacji (pisali?my o tym >> tutaj) musia? wykonywa? znacz?ce naprawy pop?kanej nawierzchni asfaltowej barwionej na czerwono.


^ Oprcz VIP-w otwarcie zgromadzi?o tak?e grupk? zroweryzowanych mieszka?cw.


^ Przeci?cie wst?gi :) Od lewej przedstawiciele: Urz?du Marsza?kowskiego, hierachii ko?cielnej, rodziny patrona ulicy, Urz?du Miasta, Rady Miasta, wykonawcy.


^ P?oskiego: tu? po zako?czeniu oficjalnego owarcia, teoretycznych zapewnieniach, ?e wszystko jest ok, mieszka?cy zacz?li praktyczne testy dost?pnej infrastruktury. Tutaj mamy jednego z pierwszych cyklistw.


^ Po oko?o 200 metrach droga rowerowa urywa si? bez ?adnego oznakowania. M?ody rowerzysta bezskutecznie wypatruje dalszego ci?gu drogi rowerowej...


^ ... i wraca niepocieszony.


^ P?oskiego: 31 maja 2011 droga rowerowa i chodnik to dopiero plac budowy.


^ Witosa: z asfaltowej nawierzchni powinny by? zadowoleni nawet u?ytkownicy na delikatnych rowerach szosowych.


^ P?oskiego/Witosa: na kolejnych rowerzystw nie trzeba by?o tam d?ugo czeka?. To wcale nie dziwi, poniewa? w okolicy mamynajbardziej zaludnione osiedle w Olsztynie, aLas Warmi?ski jest jednym z bardziej lubianych terenw rowerowej rekreacji mieszka?cw miasta.


^ P?oskiego/Witosa: podczas otwarcia uruchomiono tak?e sygnalizacj?. Zielone ?wiat?o dla rowerzystw jestwzbudzane beznadziejnymi (i niezgodnymi z przepisami) przyciskamiumieszczanymi po absurdalnej, lewej stroniewlotw na skrzy?owanie (w Polsce mamy przecie? ruch prawostronny, a konieczno?? naci?ni?cia przycisku zmusza do jazdy przeciwn? stron? drogi rowerowej).


^ j.w.


^ P?oskiego: kolejne skrzy?owanie. Droga rowerowa kierowana jest w stron? okolicznych blokw, jednak...


^ ... projektant bezradnie uci?? jej przebieg zamiast zaplanowa? sensowne w??czenie ruchu rowerowego do ruchu na jezdni.


^ P?oskiego: koniec drogi rowerowej.


^ Witosa/Janowicza: widok na skrzy?owanie. Dalej droga rowerowa jest czerwona.


^ Janowicza.


^ Janowicza: droga rowerowa doprowadza do skrzy?owania z ul. Flisa.


^ Wracamy na Witosa. Skrzy?owanie z ul. Myszki Miki.


^ Witosa/Myszki Miki: nieprzepisowo wysokie (2,5 cm) kraw??niki na ci?gu drogi rowerowej. Dopuszczalny rozporz?dzeniem uskok to 1 cm!


^ Witosa: po kilku miesi?cach od zbudowania i interwencji u?ytkownikw, wykonawca musia? dokona? powa?nych napraw pop?kanej nawierzchni. Nowy asfalt wyra?nie odr?nia si? od "starej" nawierzchni.


^ Witosa. Na razie nie wszystkie odcinki ze sp?kanym asfaltem zosta?y naprawione. Na razie.


Witosa. Na razie nie wszystkie odcinki ze sp?kanym asfaltem zosta?y naprawione. Na razie.


^ Witosa/Kanta: koniec drogi rowerowej.

Miros?aw Arczak ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież