Kampania z tradycjami


Kampania "JAd?, NIE TANKUJ?" kr?ci si? ju? po raz smy! Niewiele jest inicjatyw, ktreprzez tyle lat utrzymywa?ybyzainteresowanie uczestnikw oraz stopniowo dociera?y do nowych grup. Nie ma w tym zbyt wiele przypadku, poniewa? motorem tej akcji s? lokalne organizacje pozarz?dowe, gromadz?ce wok? siebie autentycznych pasjonatw/pasjonatki rozmaitych form u?ytkowania rowerw. W ci?gu ka?degoroku w r?nych przedsi?wzi?ciach Kampanii bierze udzia? oko?o 1,5 tysi?ca mieszka?cw Olsztyna.


Realizatorzy Kampanii s? nastawieni na wsp?prac? z olszty?skimi placwkamio?wiatowymi aby przy pomocy nauczycieli dociera? do nam?odszych rowerzystw i ich rodzicw. Wszystko po to, byudowadnia?, ?e rower jest doskona?ym narz?dziem sp?dzania wolnego czasu w sposb bezpieczny, aktywny i zdrowy oraz mo?liwy do wykorzystania przez wszystkich w rodzinie.


R?norodno?? organizacji tworz?cych "JAd?,NIE TANKUJ?" jestjej istotn? warto?ci?, dzi?ki ktrej Kampania jest wci?? "?wie?a" i atrakcyjna. Ka?dy sezon przynosi zmiany wsposobie dzia?ania poszczeglnych organizacji, dzi?ki czemu akcja elastycznie dopasowuje si? do aktualnych trendw, korzysta z nowinek ireaguje na bie??ce zapotrzebowanie lokalnych cyklistw.

Najlepsze ?rd?o informacji nt. Kampanii >> tutaj

Oto najbardzieJ rozwini?te formy rowerowej aktywno?ci w ramach "JAd?, NIE TANKUJ?":


^ wycieczkiw bliskie okolice Olsztyna.

^ szkolne zawody rowerowe "O Puchar Kampanii".


^ spotkaniaw olszty?skich szko?ach podstawowych i gimnazjach.


^ amatorskie zawody w kolarstwie ekstremalnym "mini DH".


^ rowerowe rajdy na orientacj? w okolicach miasta.


^ organizowanie wizyt Go?ci specjalnych (tu: uczestnicy Raciborskiego Rajdu ?rodowisk Trze?wo?ciowych Dooko?a Polski).


^przygotowywanie elementw infrastruktury rowerowej (tu: oznakowany szlak turystyki rowerowej Olsztyn-Gronity-Kudypy /Le?ne Arboretum/).

 

Komentarze  

 
0 #1 Dominique 2019-07-16 11:18
Hej dzi?ki za wpis !

Stop by my page - Julka: http://babadu.waw.pl/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież