Elbl?g ma Oficera Rowerowego


Jak mwi Prezydent Elbl?ga, miasto "postanowil?o do??czy? do tej grupy, ktra powa?nie traktuje rowerzystw". W tym celu 15 marca 2011 r. wyda? zarz?dzenie (nr 87/2011)ustanawiaj?ce now? funkcj?- Oficera Rowerowego. Zosta? nim Marek Kamm, mi?o?nik turystyki rowerowej iznany w lokalnym ?rodowisku oragnizator r?nego rodzaju imprez rowerowych.
Rowerowy Olsztyn ?yczy Oficerowiwytrwa?o?ci i skuteczno?ci w dzia?anianiu!

Zgodnie z zapisami zarz?dzenia Oficer b?dzie odpowiedzialnyza "koordynowanie spraw zwi?zanych z rozwojem komunikacji rowerowej, a w szczeglno?ci:
* koordynacj? polityki miasta Elbl?g w zakresie rozwoju transportu rowerowego,
* koordynowanie dzia?a? komrek organizacyjnych Urz?du oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie rozwoju transportu rowerowego i drg rowerowych,
* wsp?praca z organizacjami pozarz?dowymi reprezentuj?cymi ?rodowiska uzytkownkw rowerw,
* przygotowanie proektw zarz?dze? Prezydenta Miasta oraz uchwa? Rady Miejskiej w sprawach dotycz?cych transportu rowerowego,
* reprezentowanie Prezydenta Miasta na konferencjach i spotkaniach dotycz?cych problematyki transportu rowerowego,
* wsp?tworzenie oficjalnego serwisu internetowego miasta dla u?ytkownikw rowerw,
* przedstawianie Prezydentowi Miasta okresowych sprawozda? z dzia?alano?ci Oficera Rowerowego oraz wnioskw ze wsp?pracy miasta z organizacjami pozarz?dowymi."

Portal elbl?g.wm.pl napisa? o tym wydarzeniu > ARTYKU? <

Strona internetowa Oficera jest >
TUTAJ<oraz > TUTAJ<

- Zale?y mi na tym, by posadzi? elbl??an na siode?ku. W mie?cie nie jest najgorzej, ale brakowa?o profesjonalnego podej?cia do tematu - powiedzia? Marek Kamm tu? po obj?ciu funkcji Oficera Rowerowego.

Zobaczmy pokrtce jak wygl?da Elbl?g z perspektywy turysty posadzonego na siode?ku i samodzielnie przemierzaj?cego miejskie ulice (fotki z dwch krtkich wizyt w Elbl?gu w 2010 roku).


^ Droga rowerowa jest doprowadzonapod sam budynek Dworca PKP. Aby nie psu? atmosfery nie dyskutujemy z rodzajem nawierzchni i fantazyjnymi zawijasami, jakieta droga pokonujew?rd drzew i licznych punktwkolizji wpieszymi.


^ Zawijasw c.d. Ta droga rowerowa mog?a przecie? prowadzi? pro?ciutko. Argumenty o "zas?oni?ciu systemu korzeniowego drzewa"? A jak to si? ma do s?siedniego drzewa (widoczne po prawej), ktremu dooko?a pnia pozostawiono tylko kilkana?cie centymetrw "luzu"?


^ Wci?? nielogiczne zawijasy... pojawia si? jednak (jak malowana:) prba wyj?cia z twarz? z tej niefachowo rozwi?zanej sytuacji.


^ Wida? progres w niektrych kwestiach. Odcinek zbudowany jesieni? 2010.


^ Droga rowerowa wzd?u? al. Grunwaldzkiej. W oddali wida? prowadzone na ?cie?ce roboty ziemne, ktre bez ?adnego oznakowaniazmuszaly do: a) przebijania si? przez widoczne po prawej chaszcze aby omin?? je chodnikiem, b) przejechania przez paszieleni i w??czenia si? do ruchu na jezdni.


^ Jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach g?wnych ulic wygl?daj? podobnie...
^ Karko?omne by?oby przestrzeganie przepisw przy tak zaprojektowanej drodze rowerowej. W oddali wida? jakkluczy ona pomi?dzy drzewami, latarniami, kioskiem oraz staj?cymi gdzie popadnie samochodami.
W sumie, to oznakowanie (znak C-13 zawieszony na s?upie po prawej stronie drogi) wskazuje, ?e ca?a jezdnia mog?aby by? drog? rowerow?:)^ A co dla tych, ktrzy lubi? swoje rowery i chcieliby przypi?? je solidnie?


^ A co dla tych, ktrzy lubi? swoje rowery i chcieliby przypi?? je solidnie?


^Parking rowerowy pod budynkiem Komendy Policji przy al. Tysi?clecia.


^ A oto i sami Policjanci w wersji zroweryzowanej. Razem z nimi przeje?d?ali?my kolejne przej?cia dla pieszych:)


^ Rozleg?e (i dosy? wiekowe) miasteczko drogowe z asfaltowymi alejkami.
 

Komentarze  

 
0 #1 Gertie 2018-11-13 17:11
I see you don't monetize your site, don't waste your
traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for
more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

My homepage; BestLan: https://MightyGordon.blogspot.co.uk
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież