fotoblog | Wspomnienie dwuko?owca
piątek, 06 stycznia 2012 19:47

Ci?gnie swj do swego. Jak powiadaj?, tak te? si? sta?o
nawet podczas pieszej wycieczki z dala od cywilizacji napotykam na
rowerowe akcenty.
Tymrazemakcentby? niemal kompletny i na pewno
bezpa?ski:)

Rower, raczej to, co po nim pozosta?o zd??y? si? ju?mocno z?y? z otoczeniem iprzybra? pi?kne, "naturalne"barwy. Za rozmaite odcienie br?zu odpowiada bezlitosna rdza,pokrywaj?ca co tylko si? da, a szlachetny z?oty lakier ramy doskonale maskuje (a raczejmaskowa?) to wspomnienie po dwuko?owcu (bo i jednego ko?a mu brakuje...) w?rd drzew, li?cii suchych traw.

Dalsze losy tego z?oma?

Domy?lam si?, ?e Policji na pewno nie zainteresuje to znalezisko, ?adna cz??? nie wydaje si? atrakcyjna pod wzgl?demdalszego u?ycia nawet w?rd wybitnych "kolekcjonerw", a wi?cprzy najbli?szej okazji tan okaz trafi na wysypisko (bo wszystko fajnie, ale las to nie miejsce na tego typu "?mieci").