fotoblog | piach zamiast ?niegu?
sobota, 14 stycznia 2012 00:16

Po ostatnich doniesieniach o utwardzaniu drg w Lesie Miejskim
zwyk?ym gruzem mo?na by?o oczekiwa?, ?e co? si? w tej sprawie
ruszy.
Irzeczywi?cie...ruszy?y ci??arwki wype?nione piachem,


ktry na razie zalega na drogach w wielu miejscach Lasu.Piach jest nast?pnie rozgarniany i r?cznie rozsypywany na sporych fragmentach drg.
Na dzi? mamy wi?c niez?? alternatyw? dla braku ?niegu, poniewa?

przejazd przez te grz?skie odcinki przypomina wra?enia z jazdy po ?wie?ym, bia?ym puchu.