fotoblog | Szlakiem powalonych
środa, 21 grudnia 2011 23:34

Jedna r?ka na kierownicy, a w drugiej aparat.
Czasami tak trzeba, zw?aszcza, gdy na drodze
napotykamy
niespodziewane, powaloneprzeszkody...

Le?na (gruntowa i w?ska, ale oznakowana pionowo znakami C13_C16) ?cie?ynka pieszo-rowerowa wyznaczona w pasie po?arowym wzd?u? al. Wojska Polskiego nie nale?y doszczeglnie komfortowych i bezpiecznych.Niedawno, przejazd t? drog? by? dodatkowoutrudniony (czy wr?cz uniemo?liwiony na kilkuset metrach)przez szereg powalonych drzew.
Z pewno?ci? by?a to robota le?nikw,ktrzy zapomnieli niestety o zapewnieniu jakiegokolwiek objazdu dla rowerzystw. Przypomn? tylko, ?e jazd? szos? uniemo?liwiaj? znaki zakazu wjazdu dla rowerw.


^ widok od strony mostu nad Wad?giem: najpierw o (pseudo) dr?ce dla rowerw informujekierunkowskaz, a zaraz za nim oznakowanie ciagu pieszo-rowerowego. Tu? za nimi, dost?pu do szosy broni zakaz wjazdu dla rowerw.


^ widok od drugiej strony(od tzw. "brukowanki" prowadz?cej do Elektrowni wodnej na ?ynie) na zawalon? drzewami dr?k?.


^ kolejny znak stoj?cy (a jak?e!) w sprzeczno?ci z tym, co dzieje si? na drodze.


^ ciekawe czy Heyah wie, ?e "przyk?ada ?ap?" do takich dzia?a? ;)


^ do bezpiecznego i szybkiego powrotu do miasta (oczywi?cie szos?) pos?u?y? "patronat" ci??kiego sprz?tu.

szkolenie z excela warszawa