fotoblog | Rowery w reklamie
środa, 11 stycznia 2012 17:46

Tak jak na ca?ym ?wiecie, rwnie? w Olsztynie rowerbywa bardzo
wdzi?cznym elementem reklam pojawiaj?cych si? na ulicach.

Aby jednak mi?e dla oka rowery, ktre by? mo?e znacieju? "z widzenia", da?y podwjn? frajd?, zaproponowali?my
quiz pod has?em "Gdzie to jest?"
Przedstawili?my 3 zdj?cia wykonane 11.01.2011 z zapewnieniem, ?e zosta?y na nich uwiecznione fragmenty naszego miasta :)

Marcin K., ?ukasz M. i mgs28 to osoby, ktre prawid?owo odgad?y co najmniej dwie lokalizacje iotrzyma?y od nas nagrody ksi??kowe.

* * * * * * * * * *


A teraz odpowiedzi:
1. W samym centrum miasta, a jednak nieco na uboczu, bo przy ul. Wyzwolenia 2 znajduje si? reklamowana rowerem firma Dekorator* * * * * * * * * *

2. Rowerowe stoisko, jak i ca?y interes zwany "Arpis" jest obecnie z stanie oficjalnej likwidacji. Ale pki co, ichreklamowe graffiti wykonane w 2006 r. przez Sekreta mo?na uzna? za nadaj?ce si? do tematu przewodniego tego artyku?u.

* * * * * * * * * *

3. Lokal zmieni? adres, alena szcz??cie znanyod wielu lat w staromiejskim pejza?u rowerzosta? znowu wyeksponowany. Mowa tu o Kawiarni Filmowej AWANGARDA BISprzy Staromiejskiej 13, ktra do niedawna mie?ci?a si? w budynku kina Awangarda.
* * * * * * * * * *
Sylwetka roweru gruje nad okolic? przed sklepem rowerowym Czes?awa Ciuckowskiego na ul. Lubleskiej.

* * * * * * * * * *

I jeszcze ?wie?ynka, ktra wpad?a mi dzi? w oko na przymarketowym parkingu.
Mam nadziej?, ?e ten o?rodek szkolenia kierowcw umie?ci? w swoim logo (bi)cyklist?, poniewa? instruktorzy zwracaj? szczegln?uwag? na odpowiednie zachowania swoich kursantw wobec rowerzystw.

Kontakty do tej firmy s? zamazane, poniewa?do?wiadczenie podpowiada mi aby w tej bran?y promowa? wyj?tkowo solidn? firm? El Mobileprowadzon? przez Konrada Kubry?skiego, mi?o?nika kolarstwa extremalnego.