Nowe trasy nad jez. Ukiel
czwartek, 07 listopada 2013 23:19


Dobiegaj? ko?ca prace nad przygotowaniem Stref Przedsi?biorczo?ci nad Jeziorem Ukiel (Krzywe). W ramach tych robt powsta?y m.in. zupe?nie nowe odcinki drg rowerowych oraz kilka po??cze? z odcinkami ju? istniej?cymi.

 
Ma?e co nieco w Parku Jar
wtorek, 22 października 2013 21:50


Zgodnie z zapowiedziami sprzed niemal roku, o ktrych pisali?my > tutaj w Parku Jar powsta? spjny ??cznik pomi?dzy ul. ?o?niersk? a al. Pi?sudskiego. Do po??czenia dwch wyremontowanych wcze?niej odcinkw zabrak?o oko?o 60 metrw, ktre w ostatnim czasie otrzyma?y nowa nawierzchni?.

 
Jesienna wizyta w Lesie Miejskim
sobota, 12 października 2013 19:34


Jednym z rowerowych postulatw przedstawionych Prezydentowi Olsztyna w sierpniu 2012 r. by? rozwj Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim. Po sukcesie tras utworzonych w zachodniej cz??ci Lasu (tzw. cz??? ?yna) warto by?oby bowiem w podobny sposb udost?pni? rowerzystom wschodni? cz??? (tzw. cz??? Wad?g). Wolniej ni? mieli?my nadziej?, ale wprowadzanie zmian wida? ju? w terenie.

 
Troch? lepiej na Krasickiego
piątek, 11 października 2013 23:17


Ulica Krasickiego pe?ni?ca funkcj? g?wnego wyjazdu rowerowego z Pieczewa i cz??ci Jarot ma szcz??cie do znacznej ilo?ci rowerzystw, a jednocze?nie nieszcz??cie braku konsekwencji w tworzeniu tam warunkw do wygodnej i bezpiecznej jazdy... W sierpniu 2013 r. nast?pi?y tam jednak pozytywne zmiany.

 
Nareszcie czerwone przejazdy w Olsztynie!


Po wnioskach Oficera Rowerowego do??czanych do opinii projektw realizowanych na terenie Olsztyna nareszcie urzeczywistnia si? jeden z postulatw poprawiaj?cych bezpiecze?stwo na przejazdach dla rowerzystw. Czerwona nawierzchnia przejazdw po raz pierwszy w naszym mie?cie pojawia si? w ramach przygotowania Stref Przedsi?biorczo?ci nad Jeziorem Ukiel (Krzywe).

 
Rowerem po ul. Armii Krajowej
czwartek, 03 października 2013 13:33


W odpowiedzi na liczne g?osy mieszka?cw oraz zgodnie z "rowerowym" planem realizacyjnym przyj?tym na wniosek Oficera Rowerowego przez w?adze miasta na jesieni 2012 r., ul. Armii Krajowej stopniowo staje si? przyja?niejsza ruchowi rowerowemu. Niedawno oddano do u?ytku blisko 300-metrowy odcinek, ktry za kilka miesi?cy stanie si? cz??ci? ca?ego przebiegu drogi dla rowerw wzd?u? tej ulicy.

 
środa, 04 września 2013 22:55


Od wtorku, 03 wrze?nia na kilku olszty?skich ulicach obowi?zuje nowe oznakowanie, niespotykane do tej pory w naszym mie?cie, a skierowane do pieszych i rowerzystw. Nowy zestaw znakw zezwala na korzystanie z szeregu chodnikw przylegaj?cych do tzw. "buspasw".

 
Nowe znaki na Sielskiej
piątek, 14 grudnia 2012 16:41

Jad?c ulic? Sielsk? warto zwrci? uwag? (i zastosowa? si? do nich!) na nowe znakiprzeznaczone dla kierowcw i rowerzystw.

 
Buduj? na ?o?nierskiej
piątek, 14 grudnia 2012 15:09

Ca?kiem niespodziewanie okaza?o si?, i? przy okazji robienia porz?dkw z zaniedbanym od lat placem naprzeciwko budynku Szpitala Wojewdzkiego przy ul. ?o?nierskiej powstanie nowy fragment drogi rowerowej.

 
Je?dzimy po Warszawskiej
niedziela, 09 grudnia 2012 16:11

Po otwarciu dla ruchu odcinka al. Warszawskiej okaza?o si?, ?e wykonawca buspasw (firma Skanska) oci?ga si? ze zdj?ciem znaku zakazu wjazdu dla rowerw do czasu zrealizowania zaprojektowanychtam drgrowerowych (czyli do wiosny 2013).

 
Park Podzamcze ze stojakami
wtorek, 13 listopada 2012 23:46

Po znikni?ciu p?otw okalaj?cych odnawiany Park Podzamcze okaza?o si?, ?e warto by?o niemal 1,5 roku temu zwrcic uwag? projektantw na brak stojakw rowerowych.

 
Remont Mostu Sm?tka

Miejski Zarz?d Drg i Mostw informuje, ?e do 23 czerwca Most Sm?tka b?dzie ca?kowicie zamkni?ty dla ruchu pieszego i rowerowego. Za utrudnienia przepraszamy.

 
Aquasfera ju? ze stojakami
piątek, 08 czerwca 2012 22:04


Niedawno otwarty miejski basen przez kilka tygodni nie by? zbytnio przyjazny dla osb zainteresowanych pluskaniem si? w wodzieoraz jazd? na rowerze.Wydawa?o si?, i? projektanci tego rekreacyjnego obiektu zupe?nie zapomnieli o miejscach postojowych dla rowerw...

 
[INICJATYWA WKR FAN Team] Zakaz ruchu na ulicy Le?nej
niedziela, 03 czerwca 2012 09:49


Ulica Le?na. Domy?lnie jest to droga zapewniaj?ca dojazd dla pracownikw i obs?ugi Oczyszczalni ?ciekw "?yna", zarz?dzanej przez Przedsi?biorstwo Wodoci?gw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. W praktyce, droga zosta?a upodobana przez mieszka?cw miasta jako miejsce do uprawiania r?nych form rekreacji - jazdy na rowerze, biegania, jazdy na rolkach, spacerw.

 
Rowerzy?ci jak orszak ?lubny
środa, 30 maja 2012 20:33


Dzi?ki zaanga?owaniu Borysa Zadoreckiego, znanego szerzej z miejskiej Platformy Konsultacju Spo?ecznych, rowery zosta?y wy??czone z zakazu skr?tu z ul. 11-go Listopada w ul. Wyzwolenia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2