Nowe znaki na Sielskiej
piątek, 14 grudnia 2012 16:41

Jad?c ulic? Sielsk? warto zwrci? uwag? (i zastosowa? si? do nich!) na nowe znakiprzeznaczone dla kierowcw i rowerzystw.


Wprowadzenie nowego oznakowania by?o efektem pracy Miejskiej Komisji Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego, ktraskupi?a si? nad otoczeniem przejazdu dla rowerzystwprzez ul. Sielsk? (w rejonie bramy g?wnej gie?dy samochodowej i skrzy?owania z ul. Bartnick?).


^ Migawka zopisywanego miejsca (niedziela, sierpie?2012 r.)

Pocz?tkowoKomisja, na wniosek przedstawiciela ?rodowiska takswkarzy,rekomendowa?a likwidacj? przejazdu, chocia?

w ostatnich latach nie zanotowano tu ?adnego zdarzenia z udzia?em rowerzysty.


Oficer Rowerowy na forum Komisji dostarczy? jednak argumentw zazachowaniem przejazdu, z jednoczesnym wprowadzeniemoznakowania, ktre zwi?kszy bezpiecze?stwo w tym miejscu.


Aby uporz?dkowa? kwesti? pierwsze?stwa na przeje?dzie i zapobiec nieprzewidzianym wjazdom rowerzystw na przejazd (w sytuacji, gdy od kilku lat na ul. Sielskiej podniesiono dopuszczaln? pr?dko??do 70 km/h)

ustawiono znaki STOP (B-20) wymagaj?ce od rowerzystw bezwzgl?dnego zatrzymania si? przed wjazdem na jezdni? i ust?pienia pierwsze?stwa pojazdom poruszaj?cym si? po jezdni.


^ Widok na przejazd (jad?c od strony miasta).


^ Widok na przejazd (jad?c od strony Dajtek).


Kolejnym wnioskiem, tym razem dyscyplinuj?cym kierowcw, by?o umieszczenie znakw ostrzegawczych (PO RAZ PIERWSZY W OLSZTYNIE!) "Uwaga, rowerzy?ci" (A-24) oraz "Uwaga, przej?cie dla pieszych" (A-16).

Zobowi?zuj? one kierowcw do zwi?kszenia uwagi na niechronionych uczestnikw ruchu drogowego, ktrzy mog? korzysta? z przej?cia dla pieszych lub przejazdu dla rowerzystw

znajdujacego si? kilkadziesi?t metrw dalej.


Zgodnie z prawem, takie znaki powinny znajdowa? si? tutaj ju? odmomentu podniesienia dopuszczalnej pr?dko?ci (a wi?c kilka lat temu) leczniestety podczas kolejnych przegl?dw oznakowania widocznie nie zwracano na to nale?ytej uwagi...


^ Dojazd do przejazdu i przej?cia od strony miasta.


^ Dojazd do przejazdu i przej?cia od strony granicy miasta.

Nieoby?o si? bez problemw, poniewa? pierwotnie zamontowane znaki STOP okaza?y si? niemal bezu?yteczne, poniewa?zastosowano tu znaki w rozmiarze "mini", a dodatkowo zosta?y umieszczone na absurdalnej wysoko?ci niemal 3 metrw, ktra uniemo?liwia?a ich dostrze?enie przez nadje?d?aj?cych rowerzystw!


Po zg?oszeniu przez Oficera Rowerowego tych nieprawid?owo?ci na kolejnym posiedzeniu Komisji BRD, znaki obni?ono, a tak?e "przypomniano sobie" o konieczno?ci zamontowania znakw ostrzegawczych.

 

Komentarze  

 
0 #1 Matthias 2021-04-15 20:21
I have read seveeal go?d stuuff here. Definitely
worfth bookm?rking for revisiting. Iwonder how so much efort
you set to make this sort of wonderful inform?tive
web site.

my w?b pag?; payd?y loan cash (paydayloanusao ne.c?m: http://paydayloanusaone.com)
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież