niedziela, 26 maja 2013 13:04

Nie ka?dy wie, ?e Jaroty maj? So?tysa! Ot?, So?tys jest i w dodatku organizuje rowerowe imprezy :)
W dniach 30 maja - 02 czerwca z jego inicjatywy odb?dzie si? Zlot Spo?eczno?ci Rowerzystw w Rentynach.

W tych dniach okolice Olsztyna odwiedz? uczestnicy V Oglnopolskiego Zlotu Spo?eczno?ci forum rowerowego narowerze.info.
Baz? Zlotu b?dzie O?rodek Wypoczynkowy "ZALESIE" w Rentynach.

Zg?oszenia i pytania: Mariusz Pachla (So?tys So?ectwa Jaroty), tel.: 883 696 857, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Udzia? w trasach realizowanych w czasieZlotu jest bezp?atny.Pozosta?e koszty (noclegi, wy?ywienie, ubezpieczenie, bilety wst?pw, itp.) uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie.

Program Zlotu:
I dzie? - 30 maja (Bo?e Cia?o, czwartek)
> od godz. 14:00 - powitanie uczestnikw, kwaterunek, przygotowanie ogniska.
> ok. godz. 19:00 -uroczyste otwarcie V Zlotu przy ognisku (bufet we w?asnym zakresie).

II dzie? - 31 maj (pi?tek)
Trasa:
Rentyny - Gietrzwa?d - Tomaryny (wie?e do zwiedzenia) - Guzowy M?yn (zobaczymy z daleka m?yn Oresta, bohatera serialu Mi?o?? nad Rozlewiskiem) - Ma?ki - Samagowo - K?pity - po dojechaniu do znaku Mycyny 1 jedziemy prosto ok. 3200 m i skr?camy w prawo, jad?c ca?y czas prosto dojedziemy do ulicy Le?nej w Olsztynku, nast?pnie jedziemy prosto do ul. Mrongowiusza do Huty Szk?a (??ty budynek). Po zwiedzeniu huty wracamy na ul. Le?n? do Muzeum Etnograficznego (Skansen). Na terenie muzeum znajduje si? karczma, do ktrej zawitamy po zwiedzeniu muzeum.

Przewidziany dystans = oko?o 60 km.

Program dnia:
> 07:00 wyjazd z Rentyn do Huty Szk?a w Olsztynku.
> ok. 10:30 zwiedzanie Huty Szk?a, cena biletu 3 z?/os (http://www.huta-olsztynek.pl/zwiedzanie.html)
> ok. 11:45 zwiedzanie z przewodnikiem Parku Etnograficznego w Olsztynku (Skansen). Ceny biletw: ulgowy 6 z? (emeryci, dzieci), normalny 12 z? + przewodnik 50 z? na grup?.
> ok. 14:00 posi?ek w karczmie na terenie Parku Etnograficznego (we w?asnym zakresie).
> ok. 15:00 powrt do o?rodka w Rentynach - dla bardziej wprawionych zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w St?barku.
> ok. 20:00 - pokazy slajdw uczestnikw Zlotudokumentuj?ce indywidualne wyprawy rowerowe.

III dzie? - 1 czerwca (sobota)
Program dnia:
> 08:00 - wyjazd z Rentyn do Bart?ga, jedziemy przez miejscowo?ci: Gietrzwa?d - ?ajsy - Sz?bruk - Tomaszkowo.
> 09:30 - Odwiedzimy Ko?ci? ?wi?tego Jana Ewangelisty w Bart?gu, poznamy ciekawostki.
> 10:00 -pocz?tek rajdu Go?ciniec Niborski (w Bart?gu do??czenie do grupy uczestnikw Rajdu "Go?ciniec Niborski"). Wyjazd w stron? miejscowo?ci Rybaki.
> ok. 12:00 w Domu W?dkarza w Rybakach spotkamy si? z cyklistami m.in. ze Stawigudy, Olsztynka, Nidzicy.
W programie spotkania: ognisko, kie?baski, konkursy, niespodzianki.
> ok. 14:00 - Wyruszamy do wyludnionej miejscowo?ci Orzechowo (zamieszkuj? tu tylko 4 osoby), w ktrej obejrzymy ko?ci?.
> 14:30 - Powrt do Rentyn przez miejscowo?ci: Pluski - Stawiguda - Unieszewo - ?ajsy - Gietrzwa?d.
> ok. 20:00 ognisko po?egnalne (bufet we w?asnym zakresie), podsumowanie Zlotu, wybr miejsca przysz?oroczonego Zlotu.

Przewidziany dystans = oko?o 87 km.

IV dzie? - 2 czerwca (niedziela)
- zako?czenie Zlotu, po?egnanie uczestnikw.

- - - - - - - - - -

Inne Atrakcje w okolicach Olsztyna m.in.:
- Bazylika Narodzenia NMP w Gietrzwa?dzie
- Ksi?garnia Samulowskiego w Gietrzwa?dzie
- Le?ne Arboretum w Kudypach
- Wie?e w Tomarynach
- Ko?cio?y w Sz?bruku, Bart?gu, Orzechowie
- Cmentarz Rodziny Erdmann w miejscowo?ci Kielary.
- Pole Bitwy Napoleona w Jonkowie.

- - - - - - - - - - - -

Regulamin Zlotu

ORGANIZATOR:
Mariusz Pachla
So?tys So?ectwa Jaroty, tel. 883696857, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CELE ZLOTU:
-
Promocja Regionu Warmii i Mazur, a w szczeglno?ci Gmin; Stawiguda, Gietrzwa?d, Olsztynek, poprzez organizacj? rajdw rowerowych.
- Integracja lokalnych rowerzystw z rowerzystami z innych miast Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
-
Przed rozpocz?ciem rajdu, ka?dy uczestnik wycieczki powinien czytelnie wype?ni? i podpisa? kart? zg?oszeniow?.
- Osoby niepe?noletnie maj?ce uko?czone 15 lat musz? przedstawi? pisemn? zgod? (kart? zg?oszeniow?) od rodzicw lub opiekuna prawnego na udzia? w rajdzie.
- Osoby poni?ej 15 roku ?ycia mog? wzi?? udzia? w rajdzie jedynie pod opiek? rodzica lub opiekuna.
- Uczestnicy Rajdu ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie.
- Tempo jazdy dyktuj? najs?absi.
- Uczestnicy wycieczek zobowi?zani s? do przestrzegania przepisw kodeksu ruchu drogowego oraz ponosz? odpowiedzialno?? za z?amanie przepisw.
- Na wycieczk? przyje?d?amy sprawnym oraz przepisowo wyposa?onym rowerem, zabieraj?c ze sob? podstawowe narz?dzia i cz??ci zapasowe. W razie awarii uczestnik musi liczy? na siebie,
- Ubranie powinno by? stosowne do warunkw pogodowych,
- Ka?dy uczestnik zabiera ze sob? suchy prowiant, napoje itp.
- Uczestnicy poruszaj? si? w kolumnach do 15 osb. Ka?da taka kolumna powinna jecha? w odleg?o?ci oko?o 200 metrw od siebie,
- Udzia? w rajdzie jest bezp?atny.

ZAKAZUJE SI?:
-
spo?ywania napojw alkoholowych podczas rajdu,
- pozostawiania ?mieci na trasie rajdu,
- niszczenia przyrody,
- zbaczania z trasy bez zgody organizatora.

ODPOWIEDZIALNO?? ORGANIZATORA:- Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki i szkody wynik?e w czasie rajdu, zarwno wobec uczestnikw jak i osb trzecich,
- Udzia? w rajdzie jest dobrowolny i ka?dy startuje na w?asn? odpowiedzialno??,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrz?dzone przez uczestnikw,
- Wype?nienie karty zg?oszeniowej jest rwnoznaczne z zapoznaniem si? z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniem jego warunkw.
- Uczestnicy bior?cy udzia? w rajdach rowerowych przynosz?, ze sob? wype?nion? kart? zg?oszeniow? !

 

Komentarze  

 
0 #33 Veronalrc 2022-01-06 11:20
В последнее время не могу найти качественную информацию чтоб получить независимое мнение по той или иной новости, в основном большая часть контролируема правительством.
Я вижу, что сейчас на небольших СМИ новости более достоверная.
Нашел и хочу поделиться:
https://onko-forum.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=178
http://www.forumdipace.org/profile.php?mode=viewprofile&u=240204
http://forum.iemcommunity.ru/viewtopic.php?f=6&t=46832
http://www.flyanglersonline.com/bb/member.php?456727-Veronawos
https://board.radionomy.com/memberlist.php?mode=viewprofile&u=248712

А где ищите ВЫ?
Cytować
 
 
0 #32 GruJO 2021-12-04 00:43
where to buy doxycycline without prescription
Cytować
 
 
0 #31 BuyEssayOnline 2021-09-07 12:20
Abortion facts essay .


Proceed to Order!!! http://www.iphone-mods.ru/apple-patentuet-garnituru-dlya-iphone-i-ipod.html#


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #30 BuyEssayOnline 2021-08-07 14:03
Community policing research paper .


Order NOW!!! https://valetinowiki.racing/wiki/The_Ultimate_Guide_To_Payday_Loans_Online


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #29 BuyEssayOnline 2021-07-03 11:12
Constructing thesis statement exercises .


Order NOW!!! http://gdycsp.com/comment/html/?317086.html


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #28 Vernell 2021-06-22 04:15
Keep up the outstanding job !! Lovin' it!

Feel free to visit my page :: Dating site: https://datingsitesover.com/
Cytować
 
 
0 #27 Luther 2021-06-21 18:11
Many thanks, this site who is giada dating (https://onlinedatingtwo.com: https://onlinedatingtwo.com/) very useful.
Cytować
 
 
0 #26 Faustino 2021-06-21 15:25
I like this website - its so usefull and helpfull.

Also visit my site tell me about yourself dating: https://onlinedatinglook.com/
Cytować
 
 
0 #25 Louie 2021-06-17 15:39
Love the website-- very individual pleasant and great deals to
see!

Also visit my site - Dating online: https://datingonlinecome.com/
Cytować
 
 
0 #24 Margot 2021-06-17 09:30
I delight in the content on your web sites.

Thank you so much.

Also visit my website ... who is taylor swift dating (datingsitesfir st.com: https://datingsitesfirst.com/)
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież