niedziela, 26 maja 2013 13:04

Nie ka?dy wie, ?e Jaroty maj? So?tysa! Ot?, So?tys jest i w dodatku organizuje rowerowe imprezy :)
W dniach 30 maja - 02 czerwca z jego inicjatywy odb?dzie si? Zlot Spo?eczno?ci Rowerzystw w Rentynach.

W tych dniach okolice Olsztyna odwiedz? uczestnicy V Oglnopolskiego Zlotu Spo?eczno?ci forum rowerowego narowerze.info.
Baz? Zlotu b?dzie O?rodek Wypoczynkowy "ZALESIE" w Rentynach.

Zg?oszenia i pytania: Mariusz Pachla (So?tys So?ectwa Jaroty), tel.: 883 696 857, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Udzia? w trasach realizowanych w czasieZlotu jest bezp?atny.Pozosta?e koszty (noclegi, wy?ywienie, ubezpieczenie, bilety wst?pw, itp.) uczestnicy pokrywaj? we w?asnym zakresie.

Program Zlotu:
I dzie? - 30 maja (Bo?e Cia?o, czwartek)
> od godz. 14:00 - powitanie uczestnikw, kwaterunek, przygotowanie ogniska.
> ok. godz. 19:00 -uroczyste otwarcie V Zlotu przy ognisku (bufet we w?asnym zakresie).

II dzie? - 31 maj (pi?tek)
Trasa:
Rentyny - Gietrzwa?d - Tomaryny (wie?e do zwiedzenia) - Guzowy M?yn (zobaczymy z daleka m?yn Oresta, bohatera serialu Mi?o?? nad Rozlewiskiem) - Ma?ki - Samagowo - K?pity - po dojechaniu do znaku Mycyny 1 jedziemy prosto ok. 3200 m i skr?camy w prawo, jad?c ca?y czas prosto dojedziemy do ulicy Le?nej w Olsztynku, nast?pnie jedziemy prosto do ul. Mrongowiusza do Huty Szk?a (??ty budynek). Po zwiedzeniu huty wracamy na ul. Le?n? do Muzeum Etnograficznego (Skansen). Na terenie muzeum znajduje si? karczma, do ktrej zawitamy po zwiedzeniu muzeum.

Przewidziany dystans = oko?o 60 km.

Program dnia:
> 07:00 wyjazd z Rentyn do Huty Szk?a w Olsztynku.
> ok. 10:30 zwiedzanie Huty Szk?a, cena biletu 3 z?/os (http://www.huta-olsztynek.pl/zwiedzanie.html)
> ok. 11:45 zwiedzanie z przewodnikiem Parku Etnograficznego w Olsztynku (Skansen). Ceny biletw: ulgowy 6 z? (emeryci, dzieci), normalny 12 z? + przewodnik 50 z? na grup?.
> ok. 14:00 posi?ek w karczmie na terenie Parku Etnograficznego (we w?asnym zakresie).
> ok. 15:00 powrt do o?rodka w Rentynach - dla bardziej wprawionych zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w St?barku.
> ok. 20:00 - pokazy slajdw uczestnikw Zlotudokumentuj?ce indywidualne wyprawy rowerowe.

III dzie? - 1 czerwca (sobota)
Program dnia:
> 08:00 - wyjazd z Rentyn do Bart?ga, jedziemy przez miejscowo?ci: Gietrzwa?d - ?ajsy - Sz?bruk - Tomaszkowo.
> 09:30 - Odwiedzimy Ko?ci? ?wi?tego Jana Ewangelisty w Bart?gu, poznamy ciekawostki.
> 10:00 -pocz?tek rajdu Go?ciniec Niborski (w Bart?gu do??czenie do grupy uczestnikw Rajdu "Go?ciniec Niborski"). Wyjazd w stron? miejscowo?ci Rybaki.
> ok. 12:00 w Domu W?dkarza w Rybakach spotkamy si? z cyklistami m.in. ze Stawigudy, Olsztynka, Nidzicy.
W programie spotkania: ognisko, kie?baski, konkursy, niespodzianki.
> ok. 14:00 - Wyruszamy do wyludnionej miejscowo?ci Orzechowo (zamieszkuj? tu tylko 4 osoby), w ktrej obejrzymy ko?ci?.
> 14:30 - Powrt do Rentyn przez miejscowo?ci: Pluski - Stawiguda - Unieszewo - ?ajsy - Gietrzwa?d.
> ok. 20:00 ognisko po?egnalne (bufet we w?asnym zakresie), podsumowanie Zlotu, wybr miejsca przysz?oroczonego Zlotu.

Przewidziany dystans = oko?o 87 km.

IV dzie? - 2 czerwca (niedziela)
- zako?czenie Zlotu, po?egnanie uczestnikw.

- - - - - - - - - -

Inne Atrakcje w okolicach Olsztyna m.in.:
- Bazylika Narodzenia NMP w Gietrzwa?dzie
- Ksi?garnia Samulowskiego w Gietrzwa?dzie
- Le?ne Arboretum w Kudypach
- Wie?e w Tomarynach
- Ko?cio?y w Sz?bruku, Bart?gu, Orzechowie
- Cmentarz Rodziny Erdmann w miejscowo?ci Kielary.
- Pole Bitwy Napoleona w Jonkowie.

- - - - - - - - - - - -

Regulamin Zlotu

ORGANIZATOR:
Mariusz Pachla
So?tys So?ectwa Jaroty, tel. 883696857, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CELE ZLOTU:
-
Promocja Regionu Warmii i Mazur, a w szczeglno?ci Gmin; Stawiguda, Gietrzwa?d, Olsztynek, poprzez organizacj? rajdw rowerowych.
- Integracja lokalnych rowerzystw z rowerzystami z innych miast Polski.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
-
Przed rozpocz?ciem rajdu, ka?dy uczestnik wycieczki powinien czytelnie wype?ni? i podpisa? kart? zg?oszeniow?.
- Osoby niepe?noletnie maj?ce uko?czone 15 lat musz? przedstawi? pisemn? zgod? (kart? zg?oszeniow?) od rodzicw lub opiekuna prawnego na udzia? w rajdzie.
- Osoby poni?ej 15 roku ?ycia mog? wzi?? udzia? w rajdzie jedynie pod opiek? rodzica lub opiekuna.
- Uczestnicy Rajdu ubezpieczaj? si? we w?asnym zakresie.
- Tempo jazdy dyktuj? najs?absi.
- Uczestnicy wycieczek zobowi?zani s? do przestrzegania przepisw kodeksu ruchu drogowego oraz ponosz? odpowiedzialno?? za z?amanie przepisw.
- Na wycieczk? przyje?d?amy sprawnym oraz przepisowo wyposa?onym rowerem, zabieraj?c ze sob? podstawowe narz?dzia i cz??ci zapasowe. W razie awarii uczestnik musi liczy? na siebie,
- Ubranie powinno by? stosowne do warunkw pogodowych,
- Ka?dy uczestnik zabiera ze sob? suchy prowiant, napoje itp.
- Uczestnicy poruszaj? si? w kolumnach do 15 osb. Ka?da taka kolumna powinna jecha? w odleg?o?ci oko?o 200 metrw od siebie,
- Udzia? w rajdzie jest bezp?atny.

ZAKAZUJE SI?:
-
spo?ywania napojw alkoholowych podczas rajdu,
- pozostawiania ?mieci na trasie rajdu,
- niszczenia przyrody,
- zbaczania z trasy bez zgody organizatora.

ODPOWIEDZIALNO?? ORGANIZATORA:- Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki i szkody wynik?e w czasie rajdu, zarwno wobec uczestnikw jak i osb trzecich,
- Udzia? w rajdzie jest dobrowolny i ka?dy startuje na w?asn? odpowiedzialno??,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrz?dzone przez uczestnikw,
- Wype?nienie karty zg?oszeniowej jest rwnoznaczne z zapoznaniem si? z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowaniem jego warunkw.
- Uczestnicy bior?cy udzia? w rajdach rowerowych przynosz?, ze sob? wype?nion? kart? zg?oszeniow? !

 

Komentarze  

 
0 #49 Melanialaht 2022-07-03 00:00
Здравствуйте господа!

Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #48 Melanialeap 2022-07-02 20:54
Доброго времени суток дамы и господа!

Есть такой интересный сайт https://ruposters.ru/

Ситуация в мире, все больше и больше затягивает интересоваться последними новостями политики, где происходят глобальные изменения:

НАТО продолжает разрастается вокруг границ России, Евросоюз кормит обещаниями Украину, а СШАсоздают новый тихоокеанский союз против Китая. Финансовые пузыри потихоньку сдуваются, криптовалюта опустилась практически на самое дно, а американские индексы
падают все сильнее и сильнее. С каждым днем общественные новости похожи на потрясения.

От всей души Вам всех благ!
Cytować
 
 
0 #47 Patricklrid 2022-06-19 22:06
Привет дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
Cytować
 
 
0 #46 Patricklozw 2022-06-19 12:39
Доброго времени суток уважаемые!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 
 
0 #45 Patricklwdk 2022-06-19 10:29
Доброго времени суток господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Первое, что приходит в голову – это обратиться в банк. Но здесь есть нюансы. Чтобы оформить деньги в кредит в банке, понадобиться время, которого иногда нет. Или к примеру, если человек имеет плохую кредитную историю, банк однозначно не одобрит ему запрашиваемые средства. Получить желаемую сумму будет также сложно тем, кто не имеет официальной работы и постоянного дохода.Если в Ваши планы входит взять деньги в долг без банков и поручителей, в таком случае единственным выходом из ситуации будет - оформление микрозайма в МФО. Все выше перечисленные категории заемщиков, которые считаются максимально рискованными для банковского сектора, в МФО получают положительное решение по выдачи средств.
Cytować
 
 
0 #44 Patrickluuj 2022-06-18 10:13
Добрый день дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Конечно, никто не хочет давать деньги в долг и особенно никому не хочется брать их взаймы. Но иногда ситуация решает за нас и приходится очень срочно искать, откуда взять деньги. В первую очередь обычно обращаются к родственникам, друзьям, коллегам по работе, партнерам по бизнесу, но во многих случаях они могут отказать. Хорошим выбором будет обратиться в финансовую компанию, в которой можно на выгодных условиях взять кредит, чтобы улучшить свое положение. Причем важно не только оформить кредит быстро с хорошими требованиями, но и взять кредит наличными под низкий процент. Никто не хочет влезать в долги, которые еще не понятно, как придется отдавать.
Cytować
 
 
0 #43 Patricklecj 2022-06-18 09:39
Доброго времени суток дамы и господа!
Есть такой интересный сайт https://dengi-do-zarplaty.ru/
Займ на карту онлайн – популярная микрофинансовая услуга. Ее основными достоинствами, по сравнению с обычным банковским кредитом, выступают: оперативность выдачи денег на карточку и доступность большей части потенциальных заемщиков, включая проблемных, то есть имеющих плохую кредитную историю, текущие долги и непогашенные финансовые обязательства.Займы на карту стали реальной возможностью получить деньги не в банке, что требует много времени и доступно далеко не всем. Важным дополнением становится минимум формальностей при получении займа и лояльность со стороны МФО по отношению к потенциальным клиентам. Получить быстрый займ на карту онлайн можно в случае острой нехватки денежных средств, например, при задержке зарплаты, при обнаружении болезни и т.д.
Cytować
 
 
0 #42 Melanialcnl 2022-06-17 23:58
Приветствую Вас господа!

Есть такой замечательный сайт https://ruposters.ru/

Из последних новостей шоу бизнеса: https://ruposters.ru/news/tags/%D0%A8%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 узнал, что:Знаменитост и из России: https://ruposters.ru/news/tags/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Лобода и Константин Меладзе поселились в Латвии, а детей пристроили в элитные школы.

А певец Николай Басков впервые высказался по политической: https://ruposters.ru/news/politics теме, осудив бежавших звезд из России.

Рэпер Тимати посетил военный госпиталь, и привез около полусотни средств реабилитации для раненных военнослужащих, чтобы те быстрее возвращались к обычной жизни: https://ruposters.ru/news/life.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #41 Melanialywt 2022-06-17 23:55
Добрый день уважаемые!

Есть такой замечательный сайт https://ruposters.ru/

Из последних новостей шоу бизнеса: https://ruposters.ru/news/tags/%D0%A8%D0%BE%D1%83-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 узнал, что:Знаменитост и из России: https://ruposters.ru/news/tags/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Лобода и Константин Меладзе поселились в Латвии, а детей пристроили в элитные школы.

А певец Николай Басков впервые высказался по политической: https://ruposters.ru/news/politics теме, осудив бежавших звезд из России.

Рэпер Тимати посетил военный госпиталь, и привез около полусотни средств реабилитации для раненных военнослужащих, чтобы те быстрее возвращались к обычной жизни: https://ruposters.ru/news/life.

Увидимся!
Cytować
 
 
0 #40 Samuelcdo 2022-06-05 09:52
Здравствуйте дамы и господа!
Есть такой интересный сайт https://author24.online/
Сервис помощи студентам. Заказать дипломную работу, курсовую, реферат или любую другую работу можно здесь. Гарантируем высокое качество и любые проверки на антиплагиат.
Автор 24 ру: https://author24.online/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież