czwartek, 02 maja 2013 21:19


Dwa majowe popo?udnia by?y okazj? do upowszechnienia has?a "Zrób to sama!", bowiem do Olsztyna zawita? projekt "Z?batka", czyli warsztaty podstawowych napraw rowerów przeznaczone wy??cznie dla kobiet/dziewcz?t.

 

Pierwsze tego rodzaju zaj?cia w naszym mie?cie odby?y si? dzi?ki wspó?pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn", a prowadz?cymi by?y aktywistki warszawskiego projektu "Z?batka".

 

Na pocz?tek par? s?ów od Prowadz?cych:
"Projekt Z?batka to organizowane od trzech lat warsztaty podstawowych napraw rowerowych, na które zapraszamy g?ównie kobiety – bo ze wzgl?du na stereotypy i z powodu profilowanej p?ciowo edukacji maj? mniejsz? szans? na nabycie umiej?tno?ci technicznych.
Organizuj?c zaj?cia dedykowane kobietom chcemy tworzy? przestrze?, w której mo?emy bezstresowo uczy? si? reperowa? w?asne rowery, bez obawy, ?e us?yszymy drwi?ce uwagi i bez pokusy, by poprosi? o to kogo? innego. A warto umie? samodzielnie naprawia? swój rower - ?eby nie p?aci? za ka?d? najdrobniejsz? napraw?, ?eby nie czeka? z napraw? na pomoc speca, ale te? dlatego, ?e to frajda sama w sobie."

Wi?cej o projekcie "Z?batka" mo?na przeczyta? > tutaj
Prezentacja na temat "Z?batki" do obejrzenia > tutaj

* * * *

Zaj?cia obejmowa?y wymian? i ?atanie d?tek, podstawowe naprawy hamulców oraz zapoznanie z zasadami bie??cej konserwacji rowerów.
Warsztaty zawiera?y troch? teorii (konstrukcja i zasada dzia?ania roweru, nazewnictwo cz??ci, korzystanie z narz?dzi, podstawowe usterki, itp.) i du?o praktyki (zdj?cie i za?o?enie ko?a, wymiana i ?atanie d?tki, regulacja hamulców, wymiana cz??ci, itp.).

* * * *

Galeria zdj?? z warsztatów > tutaj
Relacja w Teleexpressie > tutaj

* * * *

Organizatorzy:
- kolektyw UFA
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn"
- Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- biblioteka multimedialna Planeta 11 

 

Komentarze  

 
0 #4 SjnYZ 2022-01-31 15:58
where to buy seroquel online
Cytować
 
 
0 #3 QrqES 2021-12-05 05:24
doxycycline
Cytować
 
 
0 #2 Micheal 2021-05-06 16:26
tinder date , Tinder dating site: http://tinderentrar.com sign up
Cytować
 
 
0 #1 Josette 2021-04-16 00:43
Right no? it seems like BlogEngine is thhe top blo?fing platform available right now.

(from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Heere iis my homepage - pa?day loans lawton ok: http://paydayloanusaone.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież