Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/olsztyn/domains/rowerowy.olsztyn.pl/public_html/plugins/content/extranews.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/olsztyn/domains/rowerowy.olsztyn.pl/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142
Rowerowe Szkoły po raz drugi
sobota, 17 listopada 2012 22:53

Mamy za sobą drugą edycję programu edukacyjnego "Rowerowa Szkoła, czyli eduakcja na rzecz środowiska może mieć dwa koła". W poszczególnych etapach tej inicjatywy wzięło udział niemal 140 przedstawicieli placówek oświatowych z ternu całego województwa warmińsko-mazurskiego.  

 

Cel:
Celem programu jest wszechstronne aktywizowanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli,
aby stały się lokalnymi ośrodkami rozwoju i promocji "kultury rowerowej".
Ideą tej inicjatywy jest pomoc w rozbudzaniu i wzmacnianiu pro-rowerowego potencjału placówek oświatowych, a także zachęta do prowadzenia działań teoretycznych i praktycznych wśród uczniów, kadry nauczycielskiej oraz rodziców.

 

Termin:
Program był prowadzony od kwietnia do połowy września 2012 r., a jego adresatami były wszystkie placówki oświatowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Organizatorzy programu:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn",
- Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające w strukturze Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

 


Zasięg konkursu:
Łączna liczba uczniów uczęszczających do finałowych placówek to ponad 5500 osób. Przez fakt, iż szkolne działania prowadzone w ramach programu mają charakter masowy i powszechny, można uznać, iż niemal wszyscy uczniowie wymienionych placówek byli jego adresatami. W wielu przypadkach do tej liczby należy także dodać kadrę nauczycielską oraz rodziców, którzy uczestniczyli w wielu inicjatywach podejmowanych w poszczególnych placówkach.

 

Kolejność działań:

Pierwszym etapem realizacji konkursu było przeprowadzenie cyklu szkoleń


dotyczących zasad i sposobów realizacji konkursu na terenie poszczególnych placówek. Łącznie w szkoleniach przeprowadzonych w Olszynie, Elblągu, Iławie, Giżycku i Mrągowie wzięło udział blisko 140 nauczycieli, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych.
Szkolenia były przygotowane merytorycznie przez Mirosława Arczaka ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej „Młyn”, a sfinansowane ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.

  

Drugi etap obejmował realizację pro-rowerowych działań na terenie placówek

ubiegających się o miano „Rowerowej Szkoły”. Pula możliwych do podjęcia aktywności była niemal nieograniczona, ponieważ każda szkoła czy przedszkole dysponuje odmiennymi warunkami lokalowymi, różnorodną kadrą nauczycielską oraz znajduje się w odmiennym otoczeniu społecznym.
Na tym etapie niektóre placówki korzystały z różnych form dotacji udzielonych przez WFOŚiGW za pośrednictwem lokalnych Centrów Edukacji Ekologicznej.
Placówki oświatowe miały także do dyspozycji możliwość korzystania z doraźnej pomocy i konsultacji świadczonych przez Stowarzyszenie „Młyn”.

 

W trzecim etapie placówki przygotowały raporty z podjętych działań.

Raporty zostały ocenione pod względem wypełnienia 8 kryteriów:
* wzrost poziomu infrastruktury rowerowej;
* prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej na wzrost podróży rowerowych wśród społeczności szkolnej;
* organizowanie rowerowych imprez turystycznych, sportowych i innych;
* współpraca z instytucjami samorządowymi na różnym szczeblu;
* współpraca z parterami społecznymi;
* zasięg oddziaływania danej inicjatywy;
* poziom innowacyjności;
* poziom pozyskania oraz sposób wydatkowania środków finansowych na realizację działań związanych z udziałem w konkursie.

- - - - - - - - - - 

 

Placówki oświatowe z przyznanym Certyfikatem „Rowerowa Szkoła”

Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” w Ełku
Prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie transportu rowerowego wśród najmłodszych. Konsekwencja w działaniu (udokumentowana kilkuletnia historia działań). Umiejętna współpraca z mediami lokalnymi.

 - - - - - - - - - -

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szerokie spektrum działań i wykorzystanie ciekawych form edukacyjno-informacyjnych skierowanych nie tylko do uczniów (ankieta i debata dla rodziców). Umiejętne wpisanie tematyki rowerowej w program realizowany na różnych przedmiotach: informatyka, język polski, przyroda, plastyka, technika /modele/. Nawiązanie i utrzymywanie szerokiej współpracy z rozmaitymi partnerami. 

- - - - - - - - - -

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie
Konsekwentne działanie podejmowane na bazie dobrych rozwiązań nagrodzonych w poprzedniej edycji konkursu, dodatkowo uzupełnione o nowe, ciekawe elementy, np. tematyczne lekcje terenowe w formie wycieczek rowerowych, nawiązanie współpracy z warsztatem rowerowym. Szeroki dobór partnerów przy realizacji różnorodnych inicjatyw.
Funkcjonuje tu Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznwcze oraz Centrum  Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z rozbudowanym miasteczkiem ruchu drogowego (od 2008 r.).- - - - - - - - - -

Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie
Obszerne, przemyślane sprawozdanie, które umiejętnie wskazuje działania pro-rowerowe w kontekście ogólnego funkcjonowania szkoły.
Zadaszony parking rowerowy (z planowaną rozbudową w 2013 r. z funduszu sołeckiego). Szeroka współpraca z różnorodnymi partnerami.
Świadome i konsekwentne działanie.
Wielość działań pro-ekologicznych, które w przyszłości w łatwy sposób pozwalają włączyć rower w ich realizację.

 

- - - - - - - - - -

SP Nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu
Umiejętne wpisanie roweru do całokształtu działań edukacyjnych szkoły. Niemal wzorcowy parking rowerowy. Udane imprezy o dużej skali (np. festyn z udziałem ponad 100 uczniów na rowerach). Podjęte działania są adekwatne do potrzeb i możliwości placówki. Dobra dokumentacja realizacji konkursowych zadań.

 - - - - - - - - - -

SP Nr 7 w Olsztynie
Otwartość na rozmaite inicjatywy pro-rowerowe. Pomimo skromnego sprawozdania, placówka jest znana z czynnego udziału w różnorodnych imprezach, akcjach o tematyce rowerowej. Dobra lokalizacja placówki pozwalająca w niedalekiej przyszłości na wypracowanie modelu szkoły otwartego na ruch rowerowy i promującego go wśród szkolnej społeczności.

- - - - - - - - - -

Wyróżnienia konkursu „Rowerowa Szkoła”


W uznaniu za dostrzeżenie istotnej roli tematyki pro-rowerowej i podjęcie działań na rzecz jej propagowania wśród dzieci i młodzieży.
Z podziękowaniami za podjętą aktywność oraz udział w tegorocznej edycji programu mamy nadzieję, że niniejsze wyróżnienia będą podstawą do podejmowania kolejnych lokalnych działań w ramach następnej edycji „Rowerowej Szkoły”.

- SP Nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku

- Gimnazjum Piecki

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach

- SP w Jonkowie

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie.

 

- - - - - - - - - -

I edycja programu:
Pierwsza edycja miała podobną skalę i zasięg w grupie docelowej (około 5 tysięcy uczniów). Zimą 2010 r. przyznano 5 Certyfikatów „Rowerowej Szkoły”. Certyfikaty są przyznawane na 2 lata.

W I edycji Certyfikaty otrzymały następujące placówki:

- SP Nr 22 w Olsztynie
- Zespół Szkół w Bratanie
- SP w Boćwince
- SP Nr 3 w Gołdapi
- Zespół Szkół Nr 1 w Kętrzynie.

- - - - - - - - - -

Wszelkie pytania związane z programem "Rowerowa Szkoła" prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub pod nr 507 617 656.

 

Komentarze  

 
0 #1 Serena 2018-11-11 10:45
I see you don't monetize your site, don't waste
your traffic, you can earn extra cash every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website

Review my website; BestChris: https://CleverHolley.blogspot.com
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież