Spacery-Rowery w Lesie Miejskim
czwartek, 20 września 2012 22:15


Po ubieg?orocznym sukcesie imprezy organizowanej pod has?em "Spacery-Rowery", a tak?epozytywnym odbiorzesiostrzanej "Akcji-Rekreacji" w czerwcu tego roku,nadchodzi pora na kolejne zaproszenie. Tym razem atrakcje dla rowerzystw, biegaczy, spacerowiczw oraz mi?o?nikw Nordic Walking b?d? zlokalizowane na Stadionie Le?nym, a trasy b?d? wyznaczone na terenie Lasu Miejskiego.


Zapraszamy 23 wrze?nia /niedziela/ o godz. 11:00 na oficjalny start imprezy
,

ktry zostanie przeprowadzony na placu przy oczku wodnym z fontann? w parku Jakubowo (al. Wojska Polskiego).

Nasza relacja z poprzedniej edycji "Spacery-Rowery" jest > tutaj

Otwarcie biura imprezy na Stadionie Le?nym oraz trasy dla rowerzystw (3,5 km) i piechurw (2,2 km) nast?pi o godz. 11:30. Zamkni?cie zabawy nast?pi o godz. 14:30. Oko?o 14:45 rozpocznie si? fina?owa loteria, w ktrej wezm? udzia? wszystkie losy zdobyte przez wszystkich uczestnikw imprezy. Losy zdobywa si?po przej?ciu, przebiegni?ciulub przejechaniu dowolnej trasy.Tak wi?c, im wi?cej zaliczonych okr??e? trasy, tym wi?cej losw i tym wi?ksze szanse w losowaniu.

UDZIA? BEZP?ATNY

W miasteczku "Spacery-Rowery" znajdzie si?kilkana?cie stoisk zwi?zanych tematycznie ze zdrowym stylem ?ycia i aktywnym wypoczynkiem.

Podczas tej plenerowej imprezy zlokalizowanej znajdziemy co? dla cia?a, dla ducha, a dodatkowo dla kieszeni, poniewa? "Spacery-Rowery" b?dzie nagradza?a swoich uczestnikw licznymi upominkami i nagrodami.

O dobr? form? cia?a i pogod? ducha zadbaj? ?atwe trasy wytyczone w bliskim otoczeniu Stadionu Le?nego.
Trasy b?d? przygotowane specjalnie dla:
* mi?o?nikw marszw Nordic Walking,
* amatorw marszobiegw,
* rowerzystw lubi?cych spokojne przeja?d?ki,
* spacerowiczw chc?cych pozna? uroki Lasu Miejskiego w towarzystwie Przewodnika PTTK.


Scenariusz pe?nego uczestnictwa w imprezie
:
Krok 1 >Zg?oszenie si? w biurze imprezy na Stadionie Le?nym (indywidualnie lub w towarzystwie dowolnej liczby osb);
Krok 2 > Pobranie specjalnej karty startowej (bez ?adnych op?at);
Krok 3 > Pokonanie w dowolny sposb (pieszo, biegiem, na rowerze) czytelnie oznakowanej trasy (2,2 km dla piechurw, 3,5 km dla rowerzystw), na ktrej b?d? zlokalizowane interesuj?ce punkty kontrolne;
Krok 4 > Oddanie wype?nionej karty startowej w biurze imprezy.


Punkty kontrolne same w sobie b?d? stanowi?y nie lada atrakcj?. W wyra?nie oznakowanych miejscach, na uczestnikw b?dzie czeka? np.: przekraczanie granicy pa?stwa na posterunku przygotowanym przez Stra? Graniczn?, skorzystanie z oferty le?nego punktu bibliotecznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie lub mo?liwo?? zbadania kilku wa?nych parametrw swojego organizmu - pomiaru tlenku w?gla w wydychanym powietrzu, poziomu tkanki t?uszczowej czy poziomu ci?nienia na punkcie Polikliniki MSW.

Oto kilka zdj?? z planowanej trasy:
Tego dnia Las Miejski b?dzie bli?ej ni? zwykle, a toza spraw?wsp?pracy z olszty?skim Zarz?dem Komunikacji Miejskiej. Przy okazji tej imprezy b?dziemy g?o?no przypomina?, i?

w Olsztynie mo?liwe jest bezp?atne przewo?enie rowerw w pojazdach komunikacji miejskiej.

Dzi?ki temu nawet mieszka?cy odleglejszych osiedli mog? swobodnie dotrze? ze swoim jedno?ladem do rekreacyjnego serca miasta, jakim tego dnia b?dzie Las Miejski. Wszyscy, ktrzy dotr? autobusem w okolice Lasu Miejskiego i w biurze imprezy oka?? skasowany w tym celu bilet lub sieciwk?, wezm? udzia? w dodatkowej loterii z nagrodami rzeczowymi, np. bezp?atnym biletem miesi?cznym.


Organizatorem akcji jest Zak?ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewn?trznych Warmi?sko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn.

Impreza "Spacery-Rowery"jest elementem oglnopolskiej akcji prowadzonej pod tym samym has?em, finansowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorb Nowotworowych, a tak?e elementem Kampanii profilaktycznej "JAd?, NIE TANKUJ?" finansowanej przez Miejski Zesp? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

 

Komentarze  

 
0 #4 AmuYR 2022-01-30 14:50
buy seroquel
Cytować
 
 
0 #3 Paulina 2018-11-19 02:54
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn additional bucks every month. You can use the best adsense alternative for any
type of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website

My page; BestLavonda: https://CleverLatia.blogspot.com
Cytować
 
 
0 #2 Estela 2018-10-29 18:10
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic,
you can earn additional cash every month. You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Here is my page - BestAnthony: https://CleverCharlotte.blogspot.com
Cytować
 
 
0 #1 Melba 2018-10-24 05:05
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn extra bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize
your website

Also visit my homepage; BestLeanne: https://MightyNola.blogspot.co.uk
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież