Rowerowe podchody tropem ?yny
niedziela, 01 czerwca 2014 14:01


Ju? po raz dziewi?ty zapraszamy do udzia?u w rowerowej grze miejskiej "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem tematem przewodnim zabawy b?dzie rzeka ?yna. Najbli?sza gra odb?dzie si? w sobot?, 7 czerwca.

Poprzednie edycje tejzabawy nawi?zywa?y m.in do:
- olszty?skich obiektw zwi?zanych z pi?k? no?n?, z okazji mistrzostw Euro 2012 (> relacja)
- olszty?skich miejsc kultury (> relacja)
- dyscyplin sportowych uprawianych na terenie Olsztyna (> relacja)
- postaci Miko?aja Kopernika (> relacja)
- Ericha Mendelsohna, wybitnego architekta i reprezentanta wielokulturowej mozaiki miasta (> relacja)
- nocnego oblicza Olsztyna (> relacja)

- - - - - - - - - - - - - -

Start: 7 czerwca /sobota/, godz. 15:30, Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej.

Biuro zawodw b?dzie czynne w tym miejscu ju? od 15:00 (warto przyby? wcze?niej aby unikn?? kolejki i spokojnie dope?ni? wszystkich formalno?ci).

Zg?oszenia: Liczba startuj?cych jest ograniczona dlatego obowi?zuje konieczno?? wcze?niejszych zapisw!
Zg?oszenia indywidualne oraz sk?ady dru?yn rodzinnychnale?y przes?a? do 6 czerwca /pi?tek/ do godz. 18:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
PREMIA! 5 pierwszych zg?oszonych Rodzin i 10 pierwszych zg?osze? indywidualnych zostanie nagrodzonych upominkami :)

Trasa: oko?o 2 godzin jazdy. Jest mo?liwo?? udzia?u w specjalnie opracowanym, ?atwiejszym wariancie trasy.

Wyposa?enie: sprawny rower, punktualny zegarek, co? do pisania. Pozosta?e materia?y zostan? bezp?atnie wr?czone na starcie.

Nagrody:
- nagrody rzeczowe dla najlepszych uczestnikw indywidualnych oraz Rodzin (akcesoria rowerowe, sprz?t turystyczny, ksi??ki);
- upominki za szybkie zg?oszenie udzia?u;
- bezp?atny bufet na mecie;
- losowanie nagrd w?rd wszystkich uczestnikw.

SPECJALNA ATRAKCJA! Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SI? MOVIE zaprasza na filmowo-rowerow? przeja?d?k? do swojej sali kinowej. Specjalnie dla uczestnikw gry miejskiej zostanie zaprezentowana kompilacja krtkich filmw, w ktrych rower jest kluczowy- jako g?wny bohater, jako rekwizyt lub "statyw", na ktrym umieszczona jest kamera. Trzy filmowe kwadranse zosta?y dobrane tak, by odpocz??, nabra? si? i da? si? zainspirowa?. Obrazy raz p?dz?, niczym na wy?cigu, to znw zwalniaj?, daj?c widzowi okazj?, by kontemplowa? pi?kne widoki.

UDZIA? BEZP?ATNY.

- - - - - - - - - -


Organizator: Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn"
Dofinansowanie: Samorz?d Miasta Olsztyna
Wsp?praca: Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SI? MOVIE


Partnerzy:
* Kampania JAd?, NIE TANKUJ?
* SklepTurystyczno-Sportowy OUTDOOR SPORTS
* Sklep Sportowy FIGURA

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -


Regulamin rowerowej gry miejskiej "Olsztyn. Miasto Mozaika"


I. Organizator:
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn (kontakt: 503 763 465; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

II. Cele:
- promocja zdrowego i aktywnego stylu ?ycia;
- popularyzacja rowerowych gier miejskich jako prostej, taniej i przyst?pnej formy rekreacji;
- ukazanie wyj?tkowo?ci i atrakcyjno?ci Olsztyna.

III. Termin i miejsce:

Gra zostanie przeprowadzona 7 czerwca 2014 r. na terenie Olsztyna.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udzia? w grze jest mo?liwy po dokonaniu wcze?niejszego zg?oszenia wys?anego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (do 6 czerwca do godz. 18:00).
2. Udzia? w grze jest bezp?atny.
3. Zadaniem uczestnikw jest dok?adne post?powanie wed?ug wytycznych zawartych w karcie startowej (tzw. manifest). Manifest zawiera wskazwki dotycz?ce lokalizacji punktw kontrolnych, ktre nale?y odnale?? i wykona? zalecone przez Organizatora zadanie.
4. Kolejno?? zaliczania poszczeglnych punktw kontrolnych jest podana w karcie startowej.
5. Za brak zaliczenia punktu kontrolnego Organizator zastosuje kary czasowe doliczone do ko?cowego wyniku. Kary czasowe o r?nej warto?ci (w zale?no?ci od lokalizacji pomini?tego punktu kontrolnego) s? ustalone przez Organizatora.
6. Niedopuszczalne jest korzystanie z jakiegokolwiek pojazdu silnikowego podczas udzia?u w imprezie.
7. Niedopuszczalna jest pomoc osb trzecich w zaliczaniu punktw kontrolnych.
8. Zapisy na list? startow? odbywaj? si? na podstawie okazania dowolnego dowodu to?samo?ci ze zdj?ciem.
9. Uczestnicy maj? mo?liwo?? wyboru spo?rd dwch wariantw tras:
- indywidualna (pojedyncze osoby pokonuj?ce trudniejszy wariant trasy);
- rodzinna (rodziny pokonuj?ce ?atwiejszy wariant trasy);
Za Rodzin? (zgodnie z definicj? przyj?t? na potrzeby tej imprezy) uznaje si? minimum dwie osoby o udokumentowanym pokrewie?stwie w linii:
- rodzic dziecko;
- rodze?stwo;
- dziadek/babcia wnuk/wnuczka;
10. Osoby niepe?noletnie mog? bra? udzia? w imprezie tylko pod opiek? osb pe?noletnich lub po okazaniu pisemnej zgody na udzia? w imprezie podpisanej przez rodzica lub innego prawnego opiekuna.
11. Impreza odbywa si? przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy s? obowi?zani stosowa? si? do odpowiednich przepisw ruchu drogowego.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek zdarzenia z udzia?em uczestnikw imprezy. Udzia? w imprezie odbywa si? na odpowiedzialno?? w?asn? uczestnikw.

V. Nagrody:

1. Organizator gwarantuje okazjonalne upominki dla 5 rodzin i 10 uczestnikw indywidualnych ktrzy jako pierwsi zg?osz? si? na wskazany wy?ej adres.
2. Organizator gwarantuje nagrody rzeczowe dla uczestnikw indywidualnych oraz rodzin.
Podczas oceny ko?cowej Organizator bierze pod uwag? prawid?owo?? zaliczenia zada? zawartych w manife?cie oraz szybko?? pokonania ca?ej trasy. W przypadku uczestnikw wykazuj?cych identyczne wyniki ko?cowe, decyzj? o podziale nagrd podejmie Organizator.
3. Dodatkowo, w?rd wszystkich uczestnikw gry zostan? rozlosowane nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecno?? podczas losowania przeprowadzonego na zako?czenie imprezy.
4. Bezp?atny wst?p na projekcj? filmow? dla ka?dego uczestnika imprezy ktry dotrze na met? rajdu.

VI. Postanowienia ko?cowe:
1. Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce imprezy mo?na przesy?a? do 6 czerwca 2014 r. do godz. 18:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Interpretacja niniejszego regulaminu jest zastrze?ona wy??cznie dla Organizatora.
3. Owszystkich sprawach zwi?zanych z imprez?, a nieobj?tych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Komentarze  

 
0 #37 Ilushikodq 2022-01-12 09:33
Советую Вам настоящую пасеку, на которой покупаю большой ассортимент продуктов для иммунитета как для себя таки для своих родных.
Пчеловоды высылают всю продукцию пчеловодства на отлично, советы как употреблять по важным вопросам дают. Очень много нужных статей на сайте, Вот несколько из них:
https://carbis.ru/forum/member.php/143579-Ilushikoix
http://inv.nakenprat.com/member.php?u=476358
https://forum.tavria.org.ua/member.php?u=259522
http://www.stickyspanner.co.uk/forum/viewtopic.php?f=3&t=9111
http://the-cinema.tw/user/Ilushikcdc/

Одним словом они молодцы и я их рекомендую.
Вот их интернет ресурс где я покупал продукты для иммунитета - shop.med-na-dom.com: https://shop.med-na-dom.com/
Cytować
 
 
0 #36 Serzmai 2022-01-10 05:56
Друзья, я последние несколько лет вообще не смотрю ТВ Ящик!!! И считаю его Злом, так как вся информация подается так как нужно правительству. А мы это хаваем.
В последнее время все больше смотрю Ютуб и выискиваю там информацию по крупицам. А так же ищу независимые новостные сайты, которые подают информацию более независимо, такие как Радио свобода или myukraina.com.ua.
Выбирайте и читайте информацию, отбрасывайте лишние, перебирайте источники и только тогда Вы сможете найти полезную новость.
Кстати недавно прочитал очень интересную новость, которая касается каждого из нас:
https://forum.americancasinoguide.com/member.php/49372-ogaujnr1136
http://inv.nakenprat.com/member.php?u=466329
http://forum.d-dub.com/member.php?501805-Serzoot
http://www.syrialov.xyz/vb/member.php?u=58045
http://ds-dealer.ru/forum/member.php?u=24932
Cytować
 
 
0 #35 Igortui 2022-01-09 08:18
Каждый из нас любит почитать СМИ или посмотреть Ютубчик, что узнать что делается в мире и Украине.
Но очень важно чтоб источник новостей был правдивый и Вы не получали лживую информацию.
Я нашел очень полезный сайт и рекомендую его Вам - ukr-life.com.ua
Последнее время читаю новости только здесь.
Так же вот несколько из последних статей, которые просто сбивает с ног:
httpwww.ts-gaminggroup.commember.php3974-Igorrfm
https://forum.lsbclan.net/index.php?action=profile;u=810005
httpswww.consolegames.roforummembersi gormnl
http://rekordmeister.ru/user/Igorddu/
http://www.chrisvernerstudio.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1265
Cytować
 
 
0 #34 Svetlrvj 2022-01-02 12:06
Многие из нас перестали смотреть телевизор , так как интернет источники дают больше правдивой информации и можно выбирать кого читать, а кого нет.
Но в последнее время большая часть СМИ подает искаженную информацию, поэтому приходится искать очень тщательно. В поисках хороших СМИ я наткнулся на 2 качественных источника: ukr-life.com.ua и sylnaukraina.com.ua.
Рекомендую и Вам отбирать только качестенные новостные источники СМИ чтоб не остаться обманутым.

Кстати, совсем недавно прочитал полезную новости, которые касаются каждого из нас :
https://truewow.org/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10288384
http://arabfm.net/vb/member.php?u=80308
http://622883.fun/viewthread.php?tid=32521&extra=page%3D1
http://www.wddjb.com/home.php?mod=space&uid=11239
http://max-depth.com/forum/member.php?1617-Svetlznu
Cytować
 
 
0 #33 Svetlanarjl 2021-12-31 13:27
Советую Вам отличную пасеку, на которой заказываю большой ассортимент продуктов пчеловодства как для себя таки для своих родных.
Пчеловоды оформляют всю пчелопродукцию на отменно, консультации по важным вопросам дают. Очень много полезных статей на блоге, Вот несколько из них:
http://phpbb2.00web.net/viewtopic.php?p=291#291
https://forum.tvfool.com/member.php?u=1402326
https://www.rctech.net/forum/members/svetlanawtj-263191.html
http://hogsmeade.pl/profile.php?lookup=57477
https://www.bitcoinforum.com.tr/members/svetlanagpz.html

Одним словом они молодцы и я их рекомендую.
Вот их блог где я оформлял пчелопродукты - https://med-na-dom.com/
Cytować
 
 
0 #32 Svetlanaeub 2021-12-31 05:17
Рекомендую Вам отличную пасеку, на которой заказываю большой ассортимент продукции как для себя таки для своих друзей.
Пчеловоды делают всю продукцию пчеловодства на пять, советы как употреблять по важным вопросам дают. Очень много полезных статей на блоге, Вот несколько из них:
http://himeuta.org/member.php?1170143-Svetlanaalo
http://www.ns400r.jp/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=56872
http://spearboard.com/member.php?u=429137
http://madisonsongwriterscircle.com/viewtopic.php?f=5&t=143678
http://himeuta.org/member.php?1170191-Svetlanapjl

Одним словом они молодцы и я их советую.
Вот их блог где я оформлял продукцию - https://med-na-dom.com/
Cytować
 
 
0 #31 Torrey 2021-07-03 20:22
If I go into detailed explanations in the first place, I cannot conclude that my senses are correct. http://om987.com
Cytować
 
 
0 #30 BuyEssayOnline 2021-06-29 16:19
Conventions of formal essay writing .


Order NOW!!! http://www.gurufocus.com/ic/link.php?url=https://essaypro.co


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #29 Marcelino 2021-05-21 08:22
detroit where to find adult dating after craigslist: http://freeadultdatingusus.com/ dating
dating college girls as an adult
Cytować
 
 
0 #28 BuyEssayOnline 2021-05-20 07:55
Culinary resume objective .


Order NOW!!! http://qihou123.com/news/home.php?mod=space&uid=139813


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież