sobota, 01 marca 2014 13:23


Jest pomys? i ch?? do dzia?ania w temacie porz?dnej trasy rekreacyjno-turystycznej ??cz?cej Olsztyn i okoliczne gminy.
21 lutego podpisano deklaracj? wspó?pracy przy stworzeniu oko?o 70-km p?tli biegn?cej przez najciekawsze tereny gminy Barczewo, Olsztyn, Purda i Dywity oraz przez tereny zarz?dzane przez Nadle?nictwo Olsztyn.

 

Inicjatorem tego pomys?u by?o Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo", które w sprawny i skuteczny sposób anga?owa?o kolejnych partnerów, w tym samorz?dy. Dowodem na wyj?tkowo?? tego dzia?ania jest nagroda Fundacji Batorego "Super Samorz?d 2013" przyznana dla inicjatywy powstania "Warmi?skiej Niteczki". Ustalenia dotycz?ce szlaku/trasy s? podejmowane podczas roboczych spotka? z udzia?em zainteresowanych stron, organizowanych w Barczewie.

 


^ Wypracowywanie roboczego przebiegu "Warmi?skiej Niteczki". Na razie na papierze, ale ju? wkrótce rusz? prace terenowe i ustalanie ostatecznego przebiegu.^ Podpisanie Deklaracji Wspó?pracy w olszty?skim Ratuszu.


Media donosi?y o tym wydarzeniu:
* Olsztyn24.com
* Gazeta Wyborcza
* Kurier Olszty?ski
*
Nasz Olsztyniak
* Radio Olsztyn
* Telewizja Olsztyn
* Portal Barczewo

 

Szlak/trasa ma wykorzystywa? najlepsze drogi dost?pne na danym obszarze i stanowi? g?ówn? o?, od której poszczególne samorz?dy i spo?eczno?ci lokalne w?asnymi si?ami b?d? prowadzi? trasy/szlaki poboczne do szczególnych atrakcji na swoim terenie.


^ Roboczy przebieg szlaku/trasy (stosujemy rozró?nienie w nazewnictwie, poniewa? nie zapad?a jeszcze decyzja o rodzaju oznakowania oraz ostatecznych adresatach. To generuje w?tpliwo?ci co do formalnego statusu "Warmi?skiej Niteczki', poniewa? definicja "szlaku" jest jasno okre?lona i wprowadza ?cis?e zasady np. oznakowania. By? mo?e warto b?dzie zastosowa? autorskie oznakowanie i promowa? "Niteczk?" jako "tras?", która nie jest obj?ta ?adnymi wymogami i daje wi?ksz? swobod? dzia?ania).


Wspólnym dzia?aniem sygnatariuszy Deklaracji Wspó?pracy b?dzie:
- stosowanie jednolitego oznakowania na ca?ym przebiegu,
- wprowadzanie jednakowych elementów ma?ej architektury zlokalizowanej przy trasie/szlaku (?aweczki, altany wypoczynkowe, kosze na ?mieci, stojaki rowerowe, itp.),
- stosowanie spójnego systemu drogowskazów i tablic informacyjnych (historycznych, przyrodniczych, kulturowych),
- podejmowanie wspólnych dzia?a? promocyjnych w formie np. wydawnictw czy wydarze?,
- wyst?powanie o ?rodki niezb?dne do wdra?ania poszczególnych elementów.

 


^ Nie mamy w?tpliwo?ci, ?e tereny obj?te ta inicjatyw? s? skarbnic? malowniczych dróg, ciekawych miejsc i obiektów, a tak?e pe?ne aktywnych mieszka?ców, którzy b?d? dzia?ali na rzecz wzmacniania rekreacji i turystyki w swojej okolicy.

 


^ W poszukiwaniu takich widoków wystarczy wyjecha? kilka kilometrów za miasto :)

 

Komentarze  

 
0 #119 Dnrvjoync 2021-10-14 18:20
viagra generico wikipedia sildenafil es lo mismo que viagra
Cytować
 
 
0 #118 AnmkBluby 2021-10-12 13:51
pfizer viagra masticable haltbarkeitsdat um von viagra
Cytować
 
 
0 #117 Dnrvjoync 2021-10-11 14:58
taking nitrates viagra corta efeito viagra
Cytować
 
 
0 #116 Snuktymn 2021-10-10 02:33
mengkonsumsi viagra why doesn't viagra work for me
Cytować
 
 
0 #115 AnmkBluby 2021-10-09 15:46
viagra y arritmia viagra vaikutus alkaa
Cytować
 
 
0 #114 Mobile Application 2021-10-03 17:16
A lot of thanks for your entire efforts on this web page. My aunt really loves managing internet research and it's simple to grasp why. Most of us know all concerning the powerful means you give worthwhile tips and hints on the website and as well inspire contribution from others about this matter so our favorite girl is without a doubt learning a lot. Enjoy the rest of the year. You are always performing a wonderful job. blog
I always use url shortener
It is very helpful.
Cytować
 
 
0 #113 DrakDig 2021-09-30 15:49
viagra vs viagra blogs guestbook.php?do=
viagra dosage online
viagra no prescription
- viagra vs viagra pharmacology
http://withoutdctr.com/# - buying viagra online without prescription
how does viagra work custombbs.cgi
Cytować
 
 
0 #112 Dbgvjoync 2021-09-22 02:46
dissertation advice phd no dissertation
Cytować
 
 
0 #111 BuyEssayOnline 2021-09-17 03:42
How to write scholarship .


Proceed to Order!!! http://fmipa.unm.ac.id/2016/05/18/penyerahan-gedung-icp-fakultas-mipa/icp_serah/


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #110 RnhjoyncDev 2021-08-18 15:41
omeprazole kidneys tagamet vs prilosec what are the side effects of taking omeprazole? prilosec and dementia ’
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież