Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/olsztyn/domains/rowerowy.olsztyn.pl/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142
Polska w Rowerowej Europie


28 czerwca odbyła się w Sejmie RP
międzynarodowa konferencja "Polska w Rowerowej Europie" poświęcona zagadnieniom wspierania ruchu rowerowego poprzez włączanie społeczeństwa do procesów decyzyjnych, prowadzeniu kampanii promocyjnych, tworzeniu ram ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych przyjaznych rowerzystom. Polscy i zagraniczni prelegenci przedstawili przykłady dobrych praktyk wprowadzonych zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym. Olsztyn był tam reprezentowany przez Mirosława Arczaka.


Na konferencję przybyło ponad 70 osób z całej Polski: samorządowcy, przedstawiciele instytucji rządowych, działacze organizacji pozarządowych, projektanci i inni. Uczestników zgromadzonych w Nowym Domu Poselskim przywitała gospodyni, posłanka Ewa Wolak, przewodnicząca tzw. Parlamentarnej Grupy Rowerowej oraz Cezary Grochowski z sieci „Miasta dla Rowerów” i Radosław Lesisz z Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej.


Konferencja rozpoczęła się prezentacją Huberta Peigné- międzyresortowego koordynatora rozwoju ruchu rowerowego w rządze Francji. Mówił on o swoim stanowisku (zwanym „Monsieur Vélo”), które zostało utworzone, aby interes rowerzystów był uwzględniany w działaniach ministerstw oraz instytucji rządowych. Zaprezentował także kompleksowe podejście administracji państwowej do kwestii wspierania pro-rowerowych innowacji, inicjatyw lokalnych i organizacji pozarządowych.
Prezentacja >> tutaj 

Manfred Neun
, prezes Europejskiej Federacji Cyklistów przedstawił nowatorskie podejście do roli transportu rowerowego w gopodarkach państwowych, zaprezentował obliczenia opłacalności rozwoju ruchu rowerowego i skutków tegoż dla wspólczesnych społeczeństw. Prezentacja Neun’a zawierała definicje prawa do "aktywnej mobilności" i uzmysławiała jej znaczenie dla gospodarki i poziomu zdrowotności obywateli.
Prezentacja >> tutaj

Thomas Schuh, oficer rowerowy z miasta Bünde zaprezentował lokalne inicjatywy społecznego marketingu pro-rowerowego oraz zasady funkcjonowania Wspólnoty Miast, Gmin i Powiatów Przyjaznych dla Rowerów w Nadrenii Północnej-Westfalii (struktura powołana do wspierania ruchu rowerowego na poziomie regionalnym).
Prezentacja >> tutaj

Olivier Schneider z francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów mówił o rewolucyjnych, pro-rowerowych zmianach w planowaniu przestrzennym, nowych regulacjach prawnych we Francji i udziale społecznym, który był fundamentem takich procesów we Francji.
Prezentacja >> tutaj

dr Tadeusz Kopta z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówił o dwuletnich doświadczeniach funkcjonowania w ramach GDDKiA specjalnej komórki zajmującej się drogami (ścieżkami) rowerowymi. Przedstawił także wyniki badań na temat wypadków i natężenia ruchu rowerowego, przeprowadzonych przez swój zespół.
Prezentacja >> tutaj

Marcin Hyła, prezes Stowarzyszenia „Miasta dla Rowerów” przedstawił historię najnowszych zmian w polskim Prawie o Ruchu Drogowym, które w ostatnim czasie "wywalczyli/wypracowali/wynegocjowali sobie" rowerzyści.
Prezentacja >> tutaj


Po zakończeniu części wykładowej rozpoczęła się dyskusja: padały pytania zarówno do prelegentów, jak i do obecnej na sali posłanki Ewy Wolak. Manfred Neun podkreślił, iż osobami, które mogą najefektywniej wpływać na poprawę warunków rowerzystów w miastach są samorządowcy na poziomie miast: burmistrzowie i prezydenci – także oni mogą najszybciej uzyskiwać z tego tytułu widoczne profity, bo już w czasie jednej swojej kadencji.
Posłanka Ewa Wolak zapewniła zgromadzonych, iż prace nad polityką rowerową państwa będą prowadzone i liczy na ich szybkie i pozytywne zakończenie.

Po konferencji prelegenci i organizatorzy udali się do Instytutu Francuskiego, gdzie z inicjatywy Oliviera Schneidera odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ambasady Francji oraz instytuacji rządowych.


foto: Radek Lesisz (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa)

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” (w imieniu Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Rowerowych "Miasta dla Rowerów"), działające pod patronatem Parlamentarnej Grupy do spraw Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja wspierana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.

 

Komentarze  

 
0 #1 Mariusz 2012-01-17 16:49
Gratulacje :-)
Korzystając z okazji chciałbym zwrócić uwagę na ten link.
http://www.rowerowy.olsztyn.pl/component/content/article/41-newsflash/277-asfalt-na-zwinietych-torach.html
Chodzi o to, że część "dzikiej" trasy rowerowej na pola Grunwaldu, prowadzi tez wzdłuż nieczynnych torów. Może warto byłoby usprawnić ten szlak i udostępnić szerszej rzeszy rowerzystów?
Umieściłem propozycje w komentarzu, bo nie znalazłem nigdzie miejsca do wpisywania uwag i pomysłów rowerzystów. Jeśli uraziłem etykietę, przepraszam. :-)
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież