poniedziałek, 18 kwietnia 2016 14:14


Niedawne zamieszanie z pomys?ami na temat obowi?zkowych Kart Rowerowych sprawi?o, ?e na nowo wyp?yn??o mnóstwo mitów, plotek i nierzetelnych "?róde? wiedzy" o prawach i obowi?zkach rowerzystów. Nasz pomys? na edukowanie doros?ych jest niezmienny- Rowerowa Wieczorówka, czyli bezp?atne i b?yskawiczne szkolenie teoretyczne i praktyczne. Zapraszamy do udzia?u w V edycji tych zaj??.

 

 

Zaj?cia odb?d? si? 25 kwietnia (poniedzia?ek) o godz. 17:00 w rowerowej kawiarni TasBike Coffee Shop & Service (ul. Sk?odowskiej-Curie 12a).


Scenariusz szkole?:
- TEORIA (75 minut) - wyk?ad, pytania i odpowiedzi; 
- PRAKTYKA (75 minut) - krótka wycieczka szkoleniowa po ulicach ?ródmie?cia.

 

Tematyka zaj??:
- uporz?dkowanie wiedzy w zakresie obowi?zuj?cych przepisów ruchu drogowego (mity i fakty),
- obowi?zkowe i zalecane wyposa?enie roweru i rowerzysty,
- zapoznanie z miejsk? sieci? dróg rowerowych i z obszarami przyjaznymi rowerzystom,
- zapoznanie z u?atwieniami dla ruchu rowerowego wprowadzonymi na obszarze ?ródmie?cia,
- praktyczne zasady jazdy w ruchu miejskim,
- bezpieczne parkowanie roweru,
- pytania i odpowiedzi.

 

 

- Z uwagi na konieczno?? zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków zaj?? wprowadzamy ograniczenie liczby uczestników. Osoby zainteresowane udzia?em prosimy o przes?anie swojego zg?oszenia- t?umaczy Miros?aw Arczak, olszty?ski Oficer Rowerowy i inicjator Akademii.

Zg?oszenia na najbli?sze zaj?cia nale?y przes?a? najpó?niej 24 kwietnia (ndz) do godz. 18:00 na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.

 

Zaj?cia s? bezp?atne *)
Wszyscy uczestnicy otrzymaj? specjalne wydawnictwo zwi?zane tematycznie ze szkoleniem.


*) W ramach podzi?kowania rowerowej kawiarni za go?cin?, uczestnicy spotkania s? proszeni o dokonanie dowolnego zakupu w barze TasBike w czasie trwania szkolenia (a najlepiej tu? przed, aby zbytnio nie ha?asowa? :).- Wymagania wobec uczestników ograniczamy do niezb?dnego minimum, ale bezwzgl?dnie b?dziemy egzekwowa? przepisowe wyposa?enie roweru w tylny odblask, sprawny hamulec oraz sygna? d?wi?kowy, np. dzwonek- mówi Miros?aw Arczak. - Jako, ?e cz??? praktyczna odb?dzie si? ju? po zmroku, wszyscy powinni pami?ta? o sprawnym o?wietleniu przednim i tylnym, którego z pewno?ci? b?dziemy u?ywa? podczas jazdy.

 

- - - - - - - - - -

Rowerowa Wieczorówka jest modyfikacj? zaj?? realizowanych w dziewi?ciu olszty?skich placówkach o?wiatowych w ramach programów "Rowerowa Szko?a" i "JAd?, NIE TANKUJ?". Dzia?ania Oficera Rowerowego na rzecz promowania bezpiecznych zachowa? w?ród rowerzystów stanowi? realizacj? "Strategii Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020", uchwalonej przez Rad? Miasta Olsztyna we wrze?niu 2014 r.

- - - - - - - - - -

Oto migawki z poprzednich zaj??:


^ Cz??? teoretyczna, czyli wyk?ad, prezentacja, pytania i odpowiedzi.

 


^ Cz??? praktyczna na ulicach i drogach rowerowych w centrum Olsztyna.
Ograniczenia liczebno?ci grupy wynikaj? z kwestii organizacyjnych (du?ej grupie ci??ko by?oby si? sprawnie i przepisowo przemieszcza? po mie?cie) oraz metodologicznych (niemo?liwe jest omawianie zagadnie? zg?aszanych na bie??co przez uczestników zbyt licznej grupy).

 


^ Trasa wycieczki uwzgl?dnia nowe rozwi?zania wprowadzone na terenie ?ródmie?cia (np. pasy ruchu dla rowerów i ?luz? rowerow?).

 


^ Omówienie zasad bezpiecznego parkowania rowerów.
Ka?da taka przerwa jest oczywi?cie momentem na zadawanie pyta? oraz podzielenie si? w?asnymi do?wiadczeniami.

 

Komentarze  

 
0 #174 Dnrvjoync 2021-10-14 22:46
does viagra help prostatitis que pensez vous du viagra
Cytować
 
 
0 #173 Cntfnourf 2021-10-13 15:54
viagra online ohne zollprobleme viagra todesfalle
Cytować
 
 
0 #172 FthtAmawn 2021-10-13 02:17
la viagra efectos inkafarma vende viagra
Cytować
 
 
0 #171 Snuktymn 2021-10-11 06:11
is viagra an antidepressant why is birth control not covered by insurance but viagra is
Cytować
 
 
0 #170 Cntfnourf 2021-10-10 12:02
how old is viagra viagra next day delivery australia
Cytować
 
 
0 #169 AnmkBluby 2021-10-10 06:34
ar viagra lagligt puedo tomar viagra a los 21 anos
Cytować
 
 
0 #168 FthtAmawn 2021-10-10 03:52
uso viagra efeitos colaterais viagra causes erectile dysfunction
Cytować
 
 
0 #167 Dbgvjoync 2021-09-22 09:51
dissertation proposals dissertation introduction
Cytować
 
 
0 #166 BuyEssayOnline 2021-09-18 02:46
Cover letter requesting medical records .


Proceed to Order!!! http://www.waterpointmapper.org/forum/member.php?action=profile&uid=625559


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #165 BuyEssayOnline 2021-09-17 14:59
Compare and contrast essay form .


Proceed to Order!!! https://historydb.date/wiki/A_Simple_Key_For_Essay_Writing_Service_Unveiled


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #164 BuyEssayOnline 2021-09-16 05:15
Webtrends resume .


Proceed to Order!!! https://anime-wallpaper.xyz/profile/studybayscom


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #163 BuyEssayOnline 2021-09-15 07:34
Professional writing website for masters .


Proceed to Order!!! https://funsilo.date/wiki/Essay_Pro_Things_To_Know_Before_You_Buy


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież