Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/olsztyn/domains/rowerowy.olsztyn.pl/public_html/plugins/content/extranews.php on line 47

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/olsztyn/domains/rowerowy.olsztyn.pl/public_html/plugins/content/extranews.php on line 142
MILION złotych na rowery!
środa, 28 października 2015 01:34


Każda droga dla rowerów zaczyna się od... papieru, czyli dokumentacji potrzebnej do budowy. 26 października Prezydent Olsztyna podpisał umowę z firmą Now-Eko opiewającą na kwotę nieco ponad 1 miliona złotych na wykonanie projektów budowlanych 10 priorytetowych fragmentów miejskiej sieci komunikacji rowerowej. Zadanie ma być wykonane do końca czerwca 2016 r.

 

Relacje z tego wydarzenia w lokalnych mediach:
* Gazeta Olsztyńska
* Gazeta Wyborcza
* Olsztyn 24
* Kurier Olsztyński
* Gazeta Warmińska
* wiadomości.olsztyn.pl
* logistyka.wnp.pl

- - - - - - - - - -

Obecnie olsztyńska sieć dróg dla rowerów liczy już ponad 70 km.

Na tę wartość składają się także odcinki aktualnie oddawane do użytku w ramach finalizowania I etapu projektu „tramwajowego” (np. ul. Obiegowa, al. Sikorskiego, ul. Tuwima, fragmenty na ul. Żołnierskiej, al. Piłsudskiego). Są to nie tylko zupełnie nowe drogi dla rowerów, ale także liczne remonty, dzięki którym w Olsztynie upowszechnia się wysoki standard nawierzchni asfaltowych, najbardziej oczekiwanych przez rowerzystów.

 

Patrząc nieco wstecz, niewątpliwie kluczowym okresem dla rozwoju miejskiej sieci dróg rowerowych był rok 2009 kiedy pojawiły się dwa opracowania poddane ówcześnie solidnym konsultacjom społecznym. Jest to „Program budowy dróg rowerowych Miasta Olsztyna” oraz „Koncepcja rekreacyjnych tras rowerowych Miasta Olsztyna”. Oba dokumenty wzajemnie się uzupełniają i od kilku lat odpowiadają na pytanie GDZIE BUDOWAĆ drogi rowerowe, aby sprostać zapotrzebowaniu mieszkańców i turystów. Wytyczne tych opracowań były zawsze podstawą do bieżącego planowania rozwoju komunikacji rowerowej i były wykorzystywane przy kolejnych inwestycjach, z których dzisiaj korzystamy. Jest to np. ul. Artyleryjska, fragment ul. Bałtyckiej i ul. Krasickiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Witosa, ul. Bukowskiego, odcinek al. Warszawskiej czy cała ul. Armii Krajowej.

 

W ostatnim czasie dodatkowych argumentów za dalszym rozwojem komunikacji rowerowej dostarczyły następujące dokumenty:
- „Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Olsztyna” na lata 2014-2020” (przyjęta uchwałą Rady Miasta we wrześniu 2014 r.);
- „Studium komunikacyjne obszaru Śródmieścia” zaprezentowane w lutym 2014 r.

 

Od trzech lat mamy także mechanizm aktywizujący mieszkańców w postaci Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Od samego początku pojawiają się tu projekty mające poprawić warunki jazdy na rowerze. Najlepszym tego przykładem jest konsekwentna postawa osiedla Redykajny, gdzie od trzech lat z rzędu mieszkańcy decydują o zwycięstwie projektu polegającego na budowaniu kolejnych odcinków drogi rowerowej (i nowego chodnika) wzdłuż ul. Hozjusza.

Podsumowując te kilka lat od strony rowerowej rekreacji mamy w ostatnich latach niezaprzeczalne sukcesy w postaci trasy łączącej Stare Miasto z jez. Długim wraz z zagospodarowaniem brzegów tego jeziora, nową infrastrukturę nad jez. Ukiel, Park Centralny czy zalążek Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim.

Podpisana umowa stanowi znaczący krok naprzód, ponieważ wykonana dokumentacja odpowie jednocześnie na kilkanaście pytań JAK MAJĄ WYGLĄDAĆ drogi rowerowe zaplanowane na 10 ważnych trasach na terenie całego miasta. Priorytetowe odcinki zostały wybrane na podstawie aktualnego zapotrzebowania i oczywiście w oparciu o wcześniej wymienione i wciąż aktualne dwa opracowania z 2009 r.

Projekty wykonane przez firmę Now-Eko będą podstawą do ubiegania się o dofinansowanie rozwoju sieci komunikacyjnych dróg rowerowych, w tym także rowerowych połączeń z sąsiednimi gminami (w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego). Największe szanse na dofinansowanie będą miały projekty zakładające tzw. "łańcuch ekomobilności", czyli wspierające uzupełnianie się komunikacji rowerowej z komunikacją publiczną i pieszą.

 

Poza typowymi projektami budowlanymi zostanie opracowana całościowa koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej dla Zatorza oraz nowa wersja olsztyńskich "Standardów technicznych".

- - - - - - - - - -

ODCINKI PRZEWIDZIANE DO ZAPROJEKTOWANIA:

Etap 1. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Krasickiego i Witosa (na odcinku od ul. Wilczyńskiego do ul. Kanta) wraz z łącznikiem do ul. Herdera.
Jest to odcinek istotny dla obsługi ruchu rowerowego na znacznym obszarze dużych osiedli mieszkaniowych- Jaroty i Pieczewo. Odcinek stanowi oś komunikacyjną, uzupełnianą przyległymi uliczkami osiedlowymi. Odcinek połączy istniejące drogi dla rowerów wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Witosa. Droga rowerowa na tym odcinku była zgłaszana do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 i 2015 r. (projekt pod nazwą „Rowerowa Obwodnica”).

Etap 2. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu al. Piłsudskiego (od ul. Rejewskiego do ul. Kościuszki) wraz z dołączeniem do dróg rowerowych wybudowanych w ramach projektu „tramwajowego”.
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, będzie rozwinięciem lokalnej sieci rowerowej powstającej w ramach projektu „tramwajowego” (droga dla rowerów wzdłuż ul. Kościuszki, Żołnierskiej i Reja i al. Piłsudskiego) oraz stanowi rozwinięcie etapu 5 i 7 przewidzianego w niniejszej umowie.

Etap 3. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Pstrowskiego (od ul. Mielczarskiego do wysokości pętli autobusowej na os. Mazurskim).
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, będzie rozwinięciem lokalnej sieci rowerowej powstającej w ramach projektu „tramwajowego” (droga dla rowerów wzdłuż al. Sikorskiego i ul. Obiegowej wraz z odnogami w kierunku ul. Pstrowskiego) oraz stanowi rozwinięcie etapu 5 przewidzianego w niniejszej umowie.

Etap 4. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Obrońców Tobruku (od al. Sikorskiego do ul. Gałczyńskiego) wraz z łącznikiem w kierunku ul. Polnej.
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, stanowi rozwinięcie etapu 6 przewidzianego w niniejszej umowie oraz ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z os. Generałów, os. Brzeziny i os. Mlecznego w kierunku Śródmieścia.

Etap 5. Trasa rowerowa „Kołodrom” łącząca os. Jaroty i Nagórki z obszarem Śródmieścia (od okolic ul. Wilczyńskiego i ul. Kanta, poprzez ul. Wańkowicza, Synów Pułku, Żołnierską i Dworcową, do ul. Głowackiego- w pobliżu budynku Teatru Lalek).
Trasa będzie spójnym ciągiem wzajemnie uzupełniających się i logicznie powiązanych rozwiązań służących komunikacji rowerowej (wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, ulice z ruchem uspokojonym, strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne, itp.).
Znacznym atutem trasy „Kołodrom” jest wykorzystanie 3 istniejących, bezkolizyjnych skrzyżowań z ulicami o znacznym ruchu samochodowym. Przejazdy istnieją pod ul. Wilczyńskiego, ul. Żołnierską i ul. Dworcową. W projekcie trasy wymagane są łączniki w kierunku ul. Dworcowej, Pana Tadeusza, Kołobrzeskiej, i Towarowej.

Etap 6. Trasa rowerowa „Łynostrada” łącząca os. Generałów, os. Brzeziny, os. Kortowo i os. Mleczne z obszarem Śródmieścia, Parku Centralnego, Parku Podzamcze oraz Lasem Miejskim.
Trasa będzie spójnym ciągiem wzajemnie uzupełniających się i logicznie powiązanych rozwiązań służących komunikacji rowerowej (wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, ulice z ruchem uspokojonym, strefy zamieszkania, drogi wewnętrzne, itp.).
Jest to odcinek o dużym potencjale komunikacyjnym, ale także rekreacyjno-turystycznym. Trasa umożliwia wykorzystanie istniejących bezkolizyjnych przejazdów pod ul. Obrońców Tobruku i ul. Niepodległości.
Droga rowerowa na tym odcinku była zgłaszana do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. (projekt pod nazwą „Łynostrada”), a w roku 2015 zwyciężyła w kategorii projektów ogólnomiejskich.

Etap 7. Projekt obustronnych pasów rowerowych na fragmencie ul. Kościuszki (od ul. Żołnierskiej do ul. Niepodległości).
Odcinek stanowi istotne rozwinięcie istniejącej infrastruktury rowerowej oraz znaczące uzupełnienie fragmentów dróg dla rowerów tworzonych w ramach projektu „tramwajowego” przy ul. Żołnierskiej i ul. Kościuszki.

Etap 8. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu al. Warszawskiej (od ul. Dybowskiego do granic administracyjnych Olsztyna).
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów oraz ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z os. Generałów, os. Brzeziny w kierunku Kortowa i Śródmieścia. Jest to także połączenie wyprowadzone w kierunku gminy Stawiguda.

Etap 9. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu al. Wojska Polskiego (od ul. Sybiraków do granic administracyjnych Olsztyna).
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z gminy Dywity w kierunku Śródmieścia, os. Wojska Polskiego, os. Zatorze, os. Podleśna.

Etap 10. Droga dla rowerów wzdłuż fragmentu ul. Sielskiej (od ul. Starej Sielskiej do granic administracyjnych Olsztyna).
Odcinek uzupełni istniejące fragmenty dróg dla rowerów, ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości trasy rowerowej prowadzącej z gminy Gietrzwałd w kierunku os. Dajtki, os. Kortowo i Śródmieścia.


^ Przebieg odcinków przewidzianych do zaprojektowania.
Linie czerwone: odcinki istniejące
Linie zielone: odcinki do zaprojektowania
Obszar zakreślony: Zatorze, dla którego zostanie opracowany specjalny pakiet rozwiązań rozwijających komunikację rowerową.

- - - - - - - - - -

Powyższe projekty będą zawierać lokalizacje elementów małej architektury (stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne SIM, drogowskazy dla ruchu rowerowego, podpórki dla rowerzystów przed skrzyżowaniami, samoobsługowe stacje naprawy rowerów, urządzenia pomiarowe- tzw. „liczniki” rowerowe na potrzeby badania liczby użytkowników powstałej infrastruktury) oraz lokalizacje parkingów Bike&Ride w miejscach powiązania komunikacji rowerowej z innymi rodzajami komunikacji.

- - - - - - - - - -

Etap 11. Aktualizacja „Standardów technicznych infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych Miasta Olsztyna” opracowanych w lutym 2009 r. na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Olsztynie. Opracowanie powinno uwzględniać zmiany przepisów, korzystać z doświadczeń wdrażania podobnych opracowań w kraju (np. Kraków, Szczecin, Lublin, Łódź, Warszawa), a także zawierać przykłady Dobrej Praktyki projektowania i wykonawstwa infrastruktury rowerowej zrealizowane na terenie Olsztyna.

 

Etap 12. Opracowanie „Studium rozwiązań infrastrukturalnych i organizacyjnych na rzecz rozwoju systemu komunikacji rowerowej dla obszaru Zatorza”. Opracowanie będzie zbiorem rozwiązań umożliwiających maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci drogowej, przy możliwie szerokim wykorzystaniu zmian organizacji ruchu (np. wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów, organizowanie kontra-ruchu rowerowego) oraz przy wykorzystaniu elementów tzw. „niewidzialnej” infrastruktury rowerowej (np. ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, reorganizacja sposobu parkowania, regulacja dostępności ulic).

 

Komentarze  

 
0 #2 Carina 2018-11-10 21:11
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn extra cash every month.

You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites),
for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Also visit my website :: BestJaunita: https://FollowMarcelo.blogspot.se
Cytować
 
 
0 #1 Grady 2018-11-03 17:05
I see you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you
can earn extra cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more info simply
search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Feel free to surf to my web page :: BestAdriana: https://MightyKandice.blogspot.co.uk
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież