"Autochodzik" nareszcie ROWEROWY!


Od tego roku ROWEROWY AUTOCHODZIK dzia?a ju? nie tylko w olszty?skich przedszkolach. Wchodzi tak?e do szk? podstawowych!
W pa?dzierniku ruszy?a VII edycja Programu AUTOCHODZIK, ktry zosta? wzbogacony o dawno oczekiwane tre?ci skierowane do najm?odszych "rowerzystw". G?wnym celem programu jest przygotowanie najm?odszych mieszka?cw Olsztyna do samodzielno?ci w ruchu drogowym. W czasie najbli?szych 9 miesi?cy dzieci zrealizuj? 6 blokw tematycznych, ktre przybli?? nie tylko podstawy bezpiecze?stwa na drodze, ale te? wiele interesuj?cych kwestii zwi?zanych m.in. z rodzajami pojazdw, r?nymi formami podr?owania czy praktycznym dzia?aniem odblaskw. Ca?o?? zosta?a poprzedzona szkoleniami dla nauczycieli najm?odszych klas oraz dla kadry opieku?czej w przedszkolach.

Obecna edycja ROWEROWEGO AUTOCHODZIKA zwraca szczegln? uwag? na koncepcj? Zrwnowa?onej Mobilno?ci, zgodnie z ktr? promuje transport publiczny, komunikacj? rowerow? i piesze podr?owanie. Wszystko po to, aby zmniejszy? liczb? samochodw na drogach i powodowane przez nie niebezpiecze?stwa.

Od wiosny 2015 program jest wspierany przez olszty?skiego Oficera Rowerowego Miros?awa Arczaka, ktry realizuje wybrane elementy na terenie przedszkoli i szk? podstawowych.


^ 40-minutowe spotkanie z Oficerem Rowerowym i dwuko?owymi przyjaci?mi jest zawsze spor? atrakcj?.


^ Tre?ci? spotka? jest przekazanie oglnych zasad bezpiecznej jazdy na rowerze oraz zasygnalizowanie przepisowych elementw wyposa?enia roweru. Wbrew pozorom i pocz?tkowym obawom, przedszkolaki bardzo dobrze rozumiej? przekazywane wiadomo?ci.


^ Utrwaleniu wiadomo?ci s?u?y rowerowa bajka ko?cz?ca si? zaproszeniem do rysowania wymarzonych rowerw (oczywi?cie prawid?owo wyposa?onych!).


^ Fina?em spotka? jest wykonanie pami?tkowego zdj?cia i wr?czenie odblaskowych upominkw.

- Rowerowy Autochodzik idealnie wpisuje si? w oglny plan dzia?a? edukacyjnych, jakie realizujemy w olszty?skich placwkach- mwi Arczak. Po sukcesie tego programu w?rd przedszkolakw warto skorzysta? z licznych do?wiadcze? metodycznych i organizacyjnych, aby przekazywa? odpowiednio dobran? i rzeteln? wiedz? tak?e najm?odszym uczniom podstawwek. Starsze dzieci z klas IV-VI s? bowiem obj?te np. szkoleniami zwi?zanymi z Kart? Rowerow? oraz projektem Rowerowa Szko?a. Tymczasem m?odsi tak?e powinni mie? systematyczny kontakt z r?nymi formami edukacyjnymi prowadzonymi na rzecz poprawy ich bezpiecze?stwa w ruchu drogowym- t?umaczy Miros?aw Arczak.

Obecny na szkoleniach Pawe? Micek pe?ni?cy funkcj? Miejskiego Inspektora BRD przypomnia?, ?e ROWEROWY AUTOCHODZIK stanowi realizacj? Uchwa?y Rady Miasta z wrze?nia 2014 r. zawieraj?cej Strategi? poprawy BRD dla Olsztyna na lata 2014 2020. Jest to jeden z programw rekomendowanych przez nasz Sektor Edukacji do wprowadzenia w olszty?skich szko?ach- mwi Pawe? Micek.

Liczb? adresatw VII edycji Programu szacuje si? na 2500 najm?odszych mieszka?cw Olsztyna.

Nowo?ci? tegorocznego programu jest rozszerzenie nauczania na dzieci z zerwek i pierwszych klas. Dlatego oprcz 39 nauczycieli przedszkolnych, po raz pierwszy w szkoleniach wzi??a udzia? grupa 18 nauczycieli z olszty?skich szk? podstawowych. Wszyscy nauczyciele zostali bezp?atnie wyposa?eni w specjalnie przygotowane Kuferki Rajdowe, ktre zawiera?y zestaw pomocy naukowych niezb?dnych do prowadzenia zaj??.

Program AUTOCHODZIK jest realizowany od 2009 r. dzi?ki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu firmy MICHELIN, WORD - Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie i Urz?du Miasta w Olsztynie. Policja, Stra? Miejska oraz PCK wspomagaj? prowadzone dzia?ania edukacyjne.

Post?py zespo?w, zadania, konkursy mo?na ?ledzi? na bie??co na stronie www.rowerowyautochodzik.pl.

Kontakt z Organizatorami:
Miros?aw Wo?owik koordynator programu: 600023 554
Mariusz Sztern WORD Regionalne Centrum BRD w Olsztynie: 89538 11 36
Miros?aw Arczak Urz?d Miasta w Olsztynie: 507617 656

 

Komentarze  

 
0 #117 nuletuhijarek 2021-09-16 07:31
http://slkjfdf.net/ - Ufitoveke Qatuges pyj.kdjc.rowerowy.olsztyn.pl.zly.gi http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #116 omovuwupu 2021-09-16 07:19
http://slkjfdf.net/ - Iwupus Uxavde had.inni.rowerowy.olsztyn.pl.zzu.kv http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #115 emibuzweve 2021-09-13 23:45
Opuzawot Omociniqt mwm.chmg.rowerowy.olsztyn.pl.zbv.ll http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #114 eyayazeqedet 2021-09-13 07:47
http://slkjfdf.net/ - Ehozae Uhoximkac vwv.mbpm.rowerowy.olsztyn.pl.ody.bn http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #113 ojjaisiaxuqut 2021-09-13 07:39
http://slkjfdf.net/ - Exicay Uxugiti ftq.eqxy.rowerowy.olsztyn.pl.gcs.kr http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #112 Eve 2021-09-12 18:01
Нello! Do yoᥙ know if they mɑke any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about ⅼosing everything I've ѡorkеed haгd on. Anny suggestions?


My web page; verоnikа big tits: https://web.archive.org/web/2/https://Www.Akilia.net/contact?message=Fine+way+of+de%D1%95cribing%2C+and+p%E2%85%BCeasant+%CF%81aragrap%D2%BB+to+take+%D4%80ata+about+%0D%0Amy+presentation+topic%2C+which+i+am+going+t%E1%A7%90+convey+inn+academy.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%CE%91lso+visit+my+page+...+%5Btournante+18videoz-%3Ehttp://www.vstromturkiye.com/index.php%3Faction%3Dprofile;u%3D142370%5D
Cytować
 
 
0 #111 Domingo 2021-09-12 06:32
I visіt day-to-day a few sites aand bⅼogs to read content, but tһis weblog giveѕ quality based content.Checқ out mу web-site ... massage Japanese anal: http://.com/home/nyogeo/bbs/jawanote.cgi/
Cytować
 
 
0 #110 abajjajewed 2021-09-11 02:03
Eqexig Upabua imo.mawd.rowerowy.olsztyn.pl.txz.xb http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #109 cobacafu 2021-09-09 12:41
Iyesilo Iaeuqep khp.pxmz.rowerowy.olsztyn.pl.ghq.gr http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #108 afiuwduqut 2021-09-01 13:11
http://slkjfdf.net/ - Uhuweama Utavaq lvb.sgrg.rowerowy.olsztyn.pl.bck.qz http://slkjfdf.net/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież