Odjazdowy Bibliotekarz


Czas na twrcze porozumienie pomi?dzy bibliotekarzami a rowerzystami!
Olszty?scy bibliotekarze i cykli?ci postanowili wykorzysta? oglnopolsk? akcj? "Odjazdowy Bibliotekarz" aby wsplnie zaproponowa? kilka wyj?tkowych atrakcji.


Akcj? rozpoczyna killkudniowa gra miejska przeznaczona praktycznie dla ka?dego/ka?dej, ktry ma odrobin? czasu na odwiedzenie dowolnej biblioteki miejskiej lub wojewdzkiej na terenie Olsztyna i odebranie stamt?d specjalnego kuponu. Kupon w prosty sposb staje si? losem na loteri? z mnstwem ciekawych nagrd rzeczowych.

Gra potrwa od 8 do 11 maja (wt-pt).

W tych dniach mo?na odwiedza? biblioteki i pobiera? kupony. Codziennie mo?na na nowo "zalicza?" te miejsca i zbiera? nowe kupony, aby zwi?kszy? swoje szansew fina?owym losowaniu.
Oglnie, aby wzi?? udzia? w grze wystarczy zebra? 2 kupony z dowolnych bibliotek. Maksymalnie w ci?gu czterech dni mo?na zebra? nawet 72 kupony! (18 bibliotek * 4 dni trwania akcji).


REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ "ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ":
I. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn (Miros?aw Arczak, tel. 507617656);
- biblioteka multimedialna Planeta 11 (Kamila Radzimi?ska, tel. 696153685).


II. Cele
:

- promocja zdrowego i aktywnego stylu ?ycia;
- popularyzacja rowerowych gier miejskich jako prostej, taniej i przyst?pnej formy rekreacji;
- integracja ?rodowiska olszty?skich bibliotekarzy.


III. Termin i miejsce:

1. Gra zostanie przeprowadzona w dniach 08-11 maja 2012 r. na terenie Olsztyna.
2. Rozstrzygni?cie gry i wr?czenie nagrd nast?pi podczas wycieczki rowerowej Odjazdowy Bibliotekarz zaplanowanej na 19 maja 2012 r.


IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udzia? w grze jest otwarty dla wszystkich ch?tnych.
2. Udzia? w grze jest bezp?atny.
3. Zadaniem uczestnikw jest odwiedzanie bibliotek w czasie ich normalnego funkcjonowania i pobieranie tam specjalnych kuponw, b?d?cych jednocze?nie losami w loterii fina?owej.
4. Kupony mo?na odbiera? w nast?puj?cych bibliotekach:
>filia nr 1 MBP (ul. Sm?tka 28),
>filia nr 2 MBP (ul. ?witezianki 4),
>filia nr 4 MBP (ul. Przyjaci? 15),
>filia nr 5 MBP (ul. Or?owicza 27),
>filia nr 6 MBP (ul. Jarocka 65),
>filia nr 7 MBP (ul. Ko?obrzeska 5),
>filia nr 9 MBP (ul. ?o?nierska 47),
>filia nr 12 MBP (ul. Sawickiej 2),
>filia nr 13 MBP (ul. Sikiryckiego 9),
>filia nr 15 MBP (ul. Obro?cw Tobruku 15/2U),
>filia nr 16 MBP (ul. Ba?tycka 145),
>filia nr 18 MBP (ul. ?ytnia 71),
>Abecad?o (al. Pi?sudskiego 16, budynek C.H. Alfa),
>Multicentrum (ul. Limanowskiego 8),
>Planeta 11 (al. Pi?sudskiego 38),
>Wypo?yczalnia G?wna WBP (ul. Stare Miasto 33),
>Oddzia? Literatury Dzieci?cej i M?odzie?owej (ul. ?o?nierska 11 C),
>Dzia? Zbiorw Specjalnych (ul. Ga?czy?skiego 1/29).
5. Kupon staje si? wa?nym losem na loteri? tylko wtedy, gdy:
- uczestnik zapisze na nim swoje dane kontaktowe,
- uczestnik odpowie prawid?owo na pytanie zawarte na kuponie,
- uczestnik wrzuci wype?niony kupon do specjalnej urny w dowolnej bibliotece bior?cej udzia? w grze.
6. Kupony mo?na wrzuci? w dowolnej bibliotece tylko wtedy, gdy uczestnik zebra? co najmniej jeden kupon w innej bibliotece.
7. Ka?dego dnia trwania gry mo?na odebra? tylko jeden kupon z danej biblioteki.
Podczas ca?ej gry uczestnik mo?e zebra? maksymalnie 72 kupony (18 bibliotek * 4 dni trwania gry).
8. Wydawanie kuponw odbywa si? na podstawie okazania dowolnego dowodu to?samo?ci ze zdj?ciem.
9.Ekipy rodzinne bior?ce udzia? w konkursie Rowerowa Rodzinna mog? uzyska? potwierdzenie udzia?u w grzew dowolnej bibliotece, w ktrej wrzuc? swoje kupony do urny.

V. Nagrody:
1. Organizatorzy gwarantuj? nagrody rzeczowe dla uczestnikw, ktrzy zbior? najwi?ksz? ilo?? poprawnie wype?nionych kuponw. W?rd pozosta?ych kuponw zostan? rozlosowane nagrody rzeczowe.
2. Og?oszenie wynikw i losowanie nagrd odb?dzie si? podczas wycieczki rowerowej Odjazdowy Bibliotekarz zaplanowanej na 19 maja 2012 r.
3. W przypadku uczestnikw wykazuj?cych identyczn? liczb? kuponw, decyzj? o podziale nagrd gwarantowanych podejmie komisja powo?ana przez Organizatorw.
4. Jeden uczestnik w ci?gu losowania nagrd mo?e otrzyma? dwie nagrody.
5. Nagrody nieodebrane w terminie 30 dni od chwili og?oszenia wynikw zostan? przekazane do dyspozycji Organizatorw.


VI. Postanowienia ko?cowe:

1. Wszelkie pytania i w?tpliwo?ci dotycz?ce konkursu nale?y kierowa? na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
2.Informacje o rozstrzygni?ciu gry zostan? zamieszczone:
- na stronie internetowej Kampanii JAd?, NIE TANKUJ?: www.jadenietankuje.pl;
- na stronie internetowej Stowarzyszenia M?yn: rowerowy.olsztyn.pl,
- na stronie internetowej Planety 11: planeta11.pl
3. Interpretacja niniejszego regulaminu zastrze?ona jest wy??cznie dla Organizatorw.
4. Owszystkich sprawach zwi?zanych z konkursem, a nieobj?tych niniejszym regulaminem, decyduj? Organizatorzy.

 

Komentarze  

 
0 #2 VvnVH 2021-12-04 20:52
where to buy doxycycline without prescription
Cytować
 
 
0 #1 Monserrate 2021-06-24 04:59
I was ?excited to uncover this we? site. I need to to thank you for your time f?r this particularly fantastic re?d!!

I definitely really ?iked every little bit of it and i also
have you bookmarked to look ?t new things on yo?r site.


Feel free to visit my web page :: bokep: http://wccinsc.com/mediawiki/User:FJMQuyen6629574
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież