Czasopismo "rowerowy.olsztyn.pl" zosta?o wyró?nione w konkursie na Najlepsz? Inicjatyw? Organizacji Pozarz?dowych Miasta Olsztyn za "propagowanie ruchu rowerowego wsród mieszka?ców Olsztyna".
Przypominamy, i? czteroletnia historia tego wydawnictwa to 13 numerów wypuszczonych przez Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn" w niemal 20 tysi?cach egzemplarzy i porz?dnie kolportowanych na terenie ca?ego miasta przez redakcyjn? ekip?. 

Uroczysto?? odby?a si? 6 listopada 2010 r. w budynku Ratusza.

Wszystie numery czasopisma "rowerowy.olsztyn.pl" by?y dofinansowane przez:
* Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
* Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie
* samorz?d Miasta Olsztyn
 
foto: olsztyn24.com  

 

Komentarze  

 
0 #1 Josette 2019-08-06 13:42
Cze?? dzi?ki za post !

my site :: Inga: http://spkopernik.nysa.pl/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież