13 numer kwartalnika


Ukaza? si? 13 numer czasopisma lokalnych rowerzystek i rowerzystw.

W numerze: texty na tematspecyfiki rajdw na orientacj?, "?wiadectwo" m?odej, przedsi?biorczej olsztynianki, ?e rower mo?e by? dogodnym sposobem przemieszczania si? w mie?cie,wielce udanyfelieton Marcina Hy?y z sieci "Miasta dla Rowerw", a tak?e informacje dla spragnionych zamiejskich wyjazdw, czyli informacje o nowej sieci tras w Lesie Miejskim oraz wizytwka Go?ci?ca Niborskiego (z Bart?ga do Napiwody).

Wydawnictwo jest oczywi?cie bezp?atne, a nawet zawiera tradycyjny bonus w postaci kolorowej pocztwki pt. "Rowerowy Olsztyn".

Gazetki szukajcie w sklepach rowerowych (Arpis, Centrum Rowerowe, Der?gowski), Informacji Turystycznej, hollu Ratusza, Planecie 11 (i pozosta?ych bibliotekach na terenie miasta), Schronisku M?odzie?owym, barze Green Way, kawiarni Gazeta Cafe i podczas imprez rowerowych w sierpniu.

Czasopismo jest redagowane przez Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej "M?yn".

Dofinansowanie:
- Wojewdzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
- Miejski Zesp? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie
- samorz?d Miasta Olsztyn.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież