Du?o mówi si? o braku parkingów dla aut, a podobny k?opot maj? posiadacze dwóch kó?ek. - A mo?e cz??? pieni?dzy ze strefy parkowania przeznaczy? na zakup stojaków - proponuje oficer rowerowy w ratuszu.

 

To, ?e w Olsztynie brakuje miejsc, gdzie mo?na bezpiecznie przypi?? rower, wie ka?dy cyklista. Ostatnio na w?asnej skórze odczu? to radny SLD Krzysztof Kacprzycki, który przyjecha? jedno?ladem na majow? sesj? rady miasta. Niestety, nie mia? gdzie go zostawi?, bo w okolicy nie by?o ?adnego stojaka.

Magdalena Spiczak-Brzezi?ska, Grzegorz Szyd?owski
Ca?y artyku?: Gazeta Wyborcza
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież