Kierowcy wygrywaj? z rowerzystami na ul. Sielskiej


Miejska komisja bezpiecze?stwa ruchu drogowego dosz?a do wniosku, ?e nowy przejazd dla rowerzystw przez ul. Sielsk? powinien by? zlikwidowany. Wygl?da na to, ?e lobby kierowcw znowu chce wzi?? gr? nad prawami cyklistw.


W Olsztynie wci?? jednym z wi?kszych problemw dla cyklistw s? rw?ce si? w najmniej oczekiwanym momencie ?cie?ki rowerowe. Miejsc, gdzie trzeba zsiada? z roweru i przeprowadza? go przez jezdni? jest u nas bez liku. Jednak coraz cz??ciej pojawiaj? si? te? dobre praktyki projektowania infrastruktury drogowej, a przyk?adem tego jest chocia?by nowa ul. Sielska, gdzie nie zapomniano o budowie przejazdw rowerowych.


Ca?y artyku?: Gazeta Wyborcza

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież