Rowerzy?ci o nowym prawie
wtorek, 21 czerwca 2011 18:14


Miesi?c temu (21 maja br.) wesz?a w ?ycie od dawna postulowana i oczekiwana pro-rowerowa nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zmiany przepisw s? istotne i w znacz?cy sposb zmieniaj? zasady poruszania si? rowerem oraz podnosz? status rowerzystw na drogach. W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? okresem wakacji i daj?cym si? bez trudu przewidzie? zwi?kszeniem liczby rowerzystw w ruchu drogowym postanowili?my przypomnie? kierowcom i rowerzystom na czym polegaj? najwa?niejsze zmiany. Przeprowadzony w Olsztynie happeningjest dzia?aniem w ramach sieci "Miasta dla rowerw" we wsp?pracy z Krajow? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego.

Celem akcji przeprowadzonej 20 czerwca na jednym z g?wnych skrzyzowa? osiedla Nagrki by?o pokazanie w praktyce prawid?owego stosowania obowi?zuj?cych przepisw przez kierowcw i rowerzystw oraz rozpowszechnienie tej wiedzy w?rd mieszka?cw Olsztyna. W tym celu, na wzi?te pod lup? skrzy?owanie wyjecha?a dwjka rowerzystw oraz "zaprzyja?niony" kierowca, ktrzy przez kilkana?cie minutpojawiali si?tam jako w pe?ni?wiadomi nowych zasad uczestnicy ruchu drogowego.

W ramach happeningu zamontowali?my tak?e znak ostrzegawczy (wzorowany na znaku stosowanym w Holandii), ktrego zadaniem jest przypominanie kierowcom wykonuj?cym manewr zmiany kierunku jazdy o konieczno?ci ust?powania pierwsze?stwa rowerzystom korzystaj?cym z przejazdu rowerowego. Do21 maja br. polskie przepisy nie definiowa?y jednoznacznie takiego pierwsze?stwa. By?o to niezgodne z europejskimi uzgodnieniami zawartymi w Konwencji Wiede?skiej o Ruchu Drogowym (ktre Polska przyj??a ponad 20 lat temu!) oraz powodowa?o wiele gro?nych i dyskusyjnych sytuacji drogowych.
Korzystaj?c z wyj?tkowej okazji obecno?ci przedstawicieli lokalnych mediw omwili?my tak?e pozosta?e zmiany przepisw zawartych w nowelizacji.

Relacje z tego wydarzenia:
* TVP Olsztyn (mat. filmowy od 6:48w "Informacjach" oraz ca?e "Opinie")
* Gazety Wyborczej
* Radio Olsztyn


Happening zorganizowany we wsp?pracy z Krajow? Rad? Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego. 

Komentarze  

 
0 #11 Mamie 2021-07-01 00:46
Internet site web content muyst consist of search phrases to match search inquiries.


Here is my web-site :: rankerx 2020: http://ers.Interq.Or.jp/ox/shogo/ONEE/g_book/g_book.cgi
Cytować
 
 
0 #10 Krista 2021-06-30 23:50
When a web site employs careless loading, ads only pack on a webpage as a customer scrolls to them.Look at my homepage rankerx requirements, Callie: http://wuguandianshang.com/comment/html/?1171.html,
Cytować
 
 
0 #9 Jasmin 2021-06-30 15:52
To make sure that there is no similawr material on tthe
Internet, youu can utilize Copyscape.

My blg post rankerx alternative: https://flac.or.id/forum/index.php?action=profile;u=18174
Cytować
 
 
0 #8 Alva 2021-06-30 13:45
SEOWorkers doesn't offer anything brand-new,
yet it does aid to save a lot oof time in analysis.

my homepage ... rankerx guide (Barry: https://nationalnfgroup.com/index.php?action=profile;u=55219)
Cytować
 
 
0 #7 Colin 2021-06-30 13:33
Utilize this device to see if your organijzed data/schema markup was done appropriately.


Also visit my web page ... rankerx forum: https://friendsfollow.com/members/louisabene/profile/
Cytować
 
 
0 #6 Grover 2021-06-30 10:13
New DreamHost customeers can include Search Engine Optimization Toolkit when signing up
for a holding plan.

Here is my blog post ... rankerx review: https://Gupshuptoinspire.com/groups/best-seo-plugins-for-wordpress/
Cytować
 
 
0 #5 Ahmed 2021-06-30 06:51
Nonetheless, sociaal signals are an important ranking element
for Google.

Also visit my webpage ... rankerx guide: http://vidane.net/forum/profile/debv51997106260/
Cytować
 
 
0 #4 Selene 2021-06-30 00:33
We want to give everybody the opportunity to rank in the online search engine.


Also visit my web blog: rankerx vps: http://mhwar3.com/comment/html/?48809.html
Cytować
 
 
0 #3 Arleen 2021-06-30 00:01
Evaluations drive positions, but Google doesn't conveniently give this.Here is my webpage :: rankerx vps - Roseanna: https://bazarnaweb.com/author/elliotbarkl/ -
Cytować
 
 
0 #2 Dwayne 2021-06-29 19:27
These records will help you see what you require to obtain it ranking
in the very first few SERP results.

Heree is my web blog: rankerx guide: https://activitatsantcugat.com/community/profile/kristeene033722/
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież