Na blisko 300 metrach trasy rowerowej w tzw. cz??ci miejskiej nad Jeziorem D?ugim zostanie wylany asfalt. - To wymuszony kompromis mi?dzy ekologi? a mo?liwo?ciami finansowymi miasta - uwa?a naukowiec.


Mieszka?cy, projektanci, spo?ecznicy i urz?dnicy spotkali si? w ?rod? w biurze olszty?skiej firmy Now-eko, która przygotowywa?a zamienny projekt ?cie?ki nad Jeziorem D?ugim. Te same osoby ju? wcze?niej ustali?y, m.in. ile drzew i krzewów rosn?cych nad jeziorem mia?o zosta? wyci?tych, a tak?e, jaka b?dzie szeroko?? planowanych tras.

Marcin Wojciechowski
Ca?y artyku?: Gazeta Wyborcza Olsztyn 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież