Dzia?aczom rowerowym z Polski, w tym z Olsztyna, uda?o si? przekona? pos?ów do zmiany przepisów o ruchu drogowym. Teraz je?d??cy rowerem maj? si? czu? na drogach bezpieczniej.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, która obowi?zuje od 1997 roku, od dawna by?a krytykowana za to, ?e nie dba w wystarczaj?cym stopniu o bezpiecze?stwo rowerzystów i pieszych.

Dzia?acze rowerowi przekonywali, ?e to przez z?e przepisy na polskich drogach najcz??ciej w Europie dochodzi do wypadków z udzia?em rowerzystów. Gdy dodamy do tego, ?e Polska przoduje tak?e w liczbie ofiar w?ród rowerzystów, to wy?oni si? czarny obraz sytuacji polskich cyklistów. Mo?e by nie by?o tak ?le, gdyby polskie prawo uwzgl?dni?o zapisy Karty Wiede?skiej o Ruchu Drogowym, która teoretycznie obowi?zuje w Polsce ju? od 1988 roku.

Marta Be?za
Ca?y artyku?: Gazeta Wyborcza Olsztyn

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież