Drogowcy testuj? ?cie?ki rowerowe w Olsztynie


Olszty?scy drogowcy postanowili przeprowadzi? test, zanim wezm? si? za budowanie ?cie?ek rowerowych nad Jeziorem D?ugim. Przy ulicy Sikorskiego zrobili kawa?ek ?cie?ki z naturalnego materia?u i obserwuj?, jak si? sprawdza. My te? przyjrzeli?my si? testowanemu fragmentowi i po pierwszej zimie wysz?y dziury.

Cztery r?nokolorowe fragmenty ?cie?ki rowerowej przy skrzy?owaniu ulic Sikorskiego i Wa?kowicza maja ju? kilka miesi?cy. Ale dopiero teraz piesi i rowerzy?ci zacz?li zwraca? na nie uwag?. Powd? Wcze?niej by?y przykryte ?niegiem. Ta szachownica to fragment nawierzchni o nazwie TerraWay, wykonanej z materia?w naturalnych (?wir i grys), po??czonych ?ywic? epoksydow?.


- Na razie j? testujemy - wyja?nia Pawe? Jaszczuk, dyrektor Miejskiego Zarz?du Drg i Mostw w Olsztynie.
- Wybrali?my miejsce, ktre jest do?? intensywnie ucz?szczane. Firma produkuj?ca t? nawierzchni? bezp?atnie wykona?a fragment ?cie?ki przy Sikorskiego.

Drogowcy jeszcze nie oceniaj? nowego materia?u. Ale my przyjrzeli?my si? mu uwa?nie. Na dwch fragmentach szachownicy wida? wyra?ne ubytki w nawierzchni. Wynika to z faktu, ?e do wykonania ka?dej kostki u?yto innych proporcji i r?nych sk?adnikw. Miros?aw Arczak na stronie rowerowy.olsztyn.pl zwraca uwag? na jeszcze inn? rzecz: Teraz mo?na si? przekona?, ?e oprcz zapowiadanej przepuszczalno?ci i oddychalno?ci wygl?d nawierzchni TerraWay nie r?ni si? zbytnio od nawierzchni bitumicznej w naturalnym kolorze.

Szczeglnej r?nicy w podr?owaniu po asfalcie i testowym fragmencie ?cie?ki nie widzi rowerzysta Krzysztof Retkowski, ktrego spotkali?my na Nagrkach. Najlepiej je?dzi si? po ?cie?kach tartanowych, ale i te asfaltowe nie s? z?e. Najgorzej jest ze ?cie?kami wykonanymi z kostki polbrukowej ocenia rowerzysta. Kostka szybko si? niszczy i wykrusza. P?niej na takiej nierwnej nawierzchni je?dzi si? okropnie.

Na razie drogowcy nie chc? wyrokowa?, czy nad Jeziorem D?ugim zastosowane zostanie rozwi?zanie typu TerraWay.

?rd?o: olsztyn.wm.pl

 

Komentarze  

 
0 #1 Rubye 2021-10-18 22:00
Po akceptacji klienta publikujemy je we wskazanych miejscach.Here is my blog post ... pozycjonowanie stron www
uk: http://www.jwes.ilc.edu.tw/wp-login.php?action=ilc_logout&_wpnonce=43754d0aad&redirect_to=https://dvmagic.team/seo-blog
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież