GO Rowerowa wyprawa po nowych ?cie?kach

W niedziel? mieszka?cy Olsztyna mogli wzi?? udzia? w uroczystym otwarciu pilota?owego systemu tras rowerowych w Lesie Miejskim. Mi?o?nicy dwch k?ek zebrali si? popo?udniu nad Jeziorem D?ugim przy pomo?cie ?ubra.

Szlaki s? zr?nicowane od rodzinnych po ekstremalnie trudne. Nowo?ci? jest ich oznakowanie szlakw tablicami informacyjnymi. Pilota?owa cz??? Systemu Tras Rowerowych przybra?a posta? czterech szlakw o bardzo zr?nicowanych poziomach trudno?ci.

Cztery szlaki oznaczone intuicyjnie czterema kolorami:Szlak zielony przeznaczony jest dla ka?dego, kto tylko potrafi je?dzi?. Prowadzi przez prawie 10 kilometrw po le?nych drogach bardzo dobrej jako?ci. Malownicze i przyst?pne tereny oraz odpowiednia d?ugo?? szlaku maj? przyci?gn?? do Lasu Miejskiego ca?e rodziny na rowerach.?

??tym kolorem opatrzono tras? cross country, czyli prze?ajwk?. Jej dystans to niemal 7 kilometrw po le?nych drogach i ?cie?kach z korzeniami, b?otem i piachem. Tu ju? b?dziemy mieli do czynienia ze stromymi zjazdami i podjazdami, trudniejszymi zakr?tami i innymi przeszkodami terenowymi. Organizatorzy uprzedzaj?, ?eby przygotowa? si? na zapieraj?ce dech w piersi widoki.

Czerwony szlak jest jeszcze trudniejsz? i bardziej urozmaicon? propozycj? dla do?wiadczonych kolarzy grskich. Trasa enduro to niemal czterokilometrowa wyprawa w gry, bo ostre podjazdy i zjazdy naszpikowane s? korzeniami, a w?skie i kr?te ?cie?ki obfituj? w niespodziewane przeszkody.?

Czarna trasa ekstremalna przeznaczona jest jedynie dla do?wiadczonych kolarzy grskich. Przygotowano dla nich dwa zjazdowe odcinki po ponad 500 metrw ka?dy. Specjalistyczny szlak ??czy w sobie elementy tras: pumptrack, dual slalom i downhill. Znajdziemy tu muldy, bandy, uskoki, stoliki, kamienie i korzenie. Zwyczajny rower mo?e nie da? rady atrakcjom i przeszkodom tej trasy.


Inauguracyjny przejazd trasami zako?czy? si? o godz. 14.30 w parku rowerowym W?wz, gdzie odby? si? piknik.

Na opisanym systemie szlakw i tras zostan? przeprowadzone badania terenowe (ilo?ciowe i jako?ciowe), ktre okre?l?, jak podaj? urz?dnicy olszty?skiego magistratu: - grupy g?wnych adresatw tych dzia?a? - nat??enie ruchu rekreacyjnego (rowerowego i pieszego) na terenie Lasu Miejskiego - upodobania adresatw w kwestii wybieranych tras, korzystania z poszczeglnych elementw infrastruktury, ewentualne braki w dost?pnej infrastrukturze. Analiza wynikw tych bada? pozwoli urz?dnikom zaplanowa? kolejne dzia?ania, ktrych celem b?dzie rozwijanie systemu.

SzyT/MZG/UM

fot. Pawe? Berkolec

?rd?o: Gazeta Olszty?ska

 

Komentarze  

 
0 #1 Gavin 2018-11-02 16:39
I see you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all
websites), for more details simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website

Feel free to visit my page BestCelsa: https://FollowKazuko.blogspot.se
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież