Kontraruch na Jarotach
piątek, 29 kwietnia 2016 21:40


W Olsztynie pojawia si? coraz wi?cej rozwi?za? wprowadzanych z my?l? o rowerzystach. Cz?sto nie s? to jednak wydzielone drogi dla rowerw czy ci?gi pieszo-rowerowe. Najnowszym wdro?eniem tzw. kontraruchu jest dopuszczenie jazdy pod pr?d rowerzystw po ul. Janowicza i ul. Mroza.

- Jest to nowa organizacja ruchu wykorzystuj?ca wy??cznie pionowe oznakowanie drogowe- wyja?nia Miros?aw Arczak, olszty?ski Oficer Rowerowy.

- Cz?sto wystarczy bowiem dopu?ci? ruch rowerowy na jednokierunkowych uliczkach osiedlowych, aby sta?y si? one elementem ca?ego obszaru przyjaznego rowerzystom.


Wsz?dzie tam, gdzie mamy do czynienia ze stosunkowo niskimi pr?dko?ciami samochodw, czyli na lokalnych drogach, po?rd g?stej zabudowy i w?rd ciasno zaparkowanych samochodw nie ma potrzeby budowania specjalnej infrastruktury rowerowej. Na takich obszarach najlepiej sprawdzaj? si? zalety roweru. Mamy nadziej?, ?e wprowadzane rozwi?zania b?d? wykorzystywane przez mieszka?cw podczas codziennych dojazdw do pracy, szko?y lub na zakupy- mwi Arczak.

Materia? na ten temat zamie?ci?a Gazeta Wyborcza.

Aby upewni? wszystkich u?ytkownikw we wprowadzonych zasadach ruchu zapraszamy do zapoznania si? z nowym oznakowaniem:^ Kontraruch obowi?zuje na tych fragmentach ul. Janowicza i Mroza.


^ Dopuszczenie skr?tu z ul. Flisa w ul. Janowicza.
Rowerzy?ci powinni pami?ta? o ka?dorazowym sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Odpowiednie oznakowanie informuje kierowcw o mo?liwo?ci jazdy rowerzystw pod pr?d na tej ulicy.


^ Ul. Janowicza. Rowerzy?ci maj? prawo skr?ci? w ul. Mroza, gdzie rwnie? wprowadzono kontraruch.


^ Ul. Mroza. Na ca?ej ulicy jet wystarczaj?co du?o miejsca na wykonywanie czytelnych i bezpiecznych manewrw.


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Perspektywa rowerzysty pozwala widzie? i s?ysze? o wiele wi?cej i o wiele wcze?niej w porwnaniu z kierowc? siedz?cym wewn?trz auta.


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Je?li miejsca na wymini?cie si? jest za ma?o (g?wnie za spraw? kierowcw jad?cych ?rodkiem jezdni zamiast po prawej stronie), wtedy najlepiej zatrzyma? si? i umo?liwi? przejazd auta. Bezpiecze?stwo zale?y od wzajemnego szacunku i rozs?dku na drodze!


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!

?yczymy bezpiecznej jazdy :)

 

Komentarze  

 
0 #1063 Wbzwnourf 2022-10-03 12:15
normal urine output on furosemide therapeutic effects of furosemide what are the side effect of furosemide?
Cytować
 
 
0 #1062 Poppy 2022-10-03 09:10
%%

Look at my web site Vape oil cartridges, www.adsmos.com: https://www.adsmos.com/user/profile/935704,
Cytować
 
 
0 #1061 Poppy 2022-10-03 09:07
%%

Look at my web site Vape oil cartridges, www.adsmos.com: https://www.adsmos.com/user/profile/935704,
Cytować
 
 
0 #1060 Harry 2022-10-03 04:23
%%

Have a look at my website ... Diagnosing Adult adhd: https://cars.ehopn.com/index.php/2022/09/15/how-to-how-to-get-diagnosed-with-adhd-uk-in-5-easy-steps/
Cytować
 
 
0 #1059 AnwnAmawn 2022-10-02 16:57
flagyl and drinking can you take acyclovir and flagyl together flagyl pfizer
Cytować
 
 
0 #1058 Chris 2022-10-01 22:25
%%

Visit my blog post - vape Carts: https://88card.me/rudolph1574
Cytować
 
 
0 #1057 Johnnie 2022-10-01 17:42
%%

my web page ... cbd Vape cartridge: https://ximp.ly/index.php/blog/18915/failures-make-you-what-to-look-for-in-a-cbd-vape-cartridge-better-only-if-y/
Cytować
 
 
0 #1056 EuuyAnawn 2022-10-01 00:36
water pill hydrochlorothia zide weight loss lisinopril allergic reaction how much does lisinopril lower blood pressure
Cytować
 
 
0 #1055 Andrew 2022-09-30 18:33
%%

Take a look at my website; Day Moisturizer With Spf: https://community.goketocapsules.com/health/little-known-ways-to-a-guide-to-spf-day-creams-better-in-30-minutes-2/index.php/
Cytować
 
 
0 #1054 Marcus 2022-09-29 14:56
%%

My website; Bets (https://www.colonoscopyhelper.com: https://www.colonoscopyhelper.com/)
Cytować
 
 
0 #1053 Wbzwnourf 2022-09-28 09:44
furosemide cvs furosemide overdose cats furosemide rash
Cytować
 
 
0 #1052 Michael 2022-09-27 06:35
%%

Here is my webpage - window repairs Walsall - недвижимостьднр .Xn--p1ai: https://xn--b1adbbhlb6acij0ako4m.xn--p1ai/2022/09/25/teach-your-children-to-key-cutting-services-in-walsall-while-you-still-can/,
Cytować
 
 
0 #1051 Nelly 2022-09-26 14:46
%%

Review my site; Edible Cbd Sweets: https://crusadeofsteel.com/index.php?action=profile;u=986341
Cytować
 
 
0 #1050 Julieta 2022-09-26 11:10
%%

Look into my website; oracle: https://kadan-market.com/groups/four-reasons-you-will-never-be-able-to-best-netsuite-implementation-consultants-like-warren-buffet/members/all-members/
Cytować
 
 
0 #1049 Suzette 2022-09-26 09:27
%%

Also visit my blog post - advisors: https://moof.market/author/patticharle/
Cytować
 
 
0 #1048 Leah 2022-09-26 06:23
%%

Here is my web blog edibles sweets Uk: https://bolshakovo.ru/index.php?action=profile;u=994653
Cytować
 
 
0 #1047 Etsuko 2022-09-26 04:54
%%

Feel free to surf to my website: Netsuite Integration Consultants: http://www.hsfarm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=17478
Cytować
 
 
0 #1046 Brigette 2022-09-26 00:39
%%

Feel free to surf to my web site - cbd capsules for Sale near
london: http://gliteam.org/2022/09/25/three-enticing-tips-to-cbd-capsules-uk-like-nobody-else/
Cytować
 
 
0 #1045 Pearline 2022-09-26 00:18
%%

Also visit my blog - industrial door maintenance
West Bromwich: http://psni.kr/0psn/bbs/board.php?bo_table=psn_bd_006&wr_id=1560
Cytować
 
 
0 #1044 Christopher 2022-09-25 22:55
%%

My webpage :: high strength cbd Oil: https://your-new.world/how-to-what-is-the-strongest-cbd-oil-i-can-get-and-live-to-tell-about-it/
Cytować
 
 
0 #1043 Effie 2022-09-25 22:55
%%

Also visit my web page cbd edibles Poole: https://many.fan/clemmiehilto
Cytować
 
 
0 #1042 EcxzAnawn 2022-09-25 18:59
online tadalafil tadalafil vidalista 5mg cialis
Cytować
 
 
0 #1041 Florence 2022-09-25 18:49
%%

Also visit my web site - consultant Netsuite: https://forum.neha.net.in/index.php?action=profile;u=90388
Cytować
 
 
0 #1040 Florence 2022-09-25 18:46
%%

Also visit my web site - consultant Netsuite: https://forum.neha.net.in/index.php?action=profile;u=90388
Cytować
 
 
0 #1039 Stepanie 2022-09-25 13:52
%%

Here is my webpage certified netsuite Consultants: https://ourclassified.net/user/profile/3975650
Cytować
 
 
0 #1038 Johnson 2022-09-25 13:52
%%

My blog: netsuite consultancy: http://www.similarityapp.com/forum/index.php?action=profile;u=299369
Cytować
 
 
0 #1037 Alisia 2022-09-25 06:35
%%

My web-site Vape Cartridge: https://your-new.world/how-to-what-to-look-for-in-a-vape-cart-in-less-than-seven-minutes-using-these-amazing-tools/
Cytować
 
 
0 #1036 Alisia 2022-09-25 06:32
%%

My web-site Vape Cartridge: https://your-new.world/how-to-what-to-look-for-in-a-vape-cart-in-less-than-seven-minutes-using-these-amazing-tools/
Cytować
 
 
0 #1035 Traci 2022-09-25 06:32
%%

Feel free to surf to my web blog; cbd Cambridgeshire: http://ttlink.com/arlenlangl
Cytować
 
 
0 #1034 Traci 2022-09-25 06:28
%%

Feel free to surf to my web blog; cbd Cambridgeshire: http://ttlink.com/arlenlangl
Cytować
 
 
0 #1033 Erna 2022-09-25 03:50
%%

my blog: Certified Netsuite Consultants: http://www.mypaint.kr/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=113526
Cytować
 
 
0 #1032 JntzCryclinny 2022-09-24 21:06
cialis sex pill cialis off patent cialis and viagra together forum
Cytować
 
 
0 #1031 Claudio 2022-09-24 17:00
%%

my page Retinol night cream: https://hijack7.co.kr:443/bbs/board.php?bo_table=review&wr_id=16742
Cytować
 
 
0 #1030 Geoffrey 2022-09-24 16:53
%%

My website - netsuite
consulting: https://ooh-deer.com/author/marvinnorri/
Cytować
 
 
0 #1029 Temeka 2022-09-24 12:51
%%

My blog post talk To a psychiatrist: https://vendetuarma.com/author/pwtkenneth5/
Cytować
 
 
0 #1028 Basil 2022-09-24 09:01
%%

my blog post ... Spf30 Moisturiser: http://appdev.163.ca/dz163/home.php?mod=space&uid=5224277&do=profile
Cytować
 
 
0 #1027 Gaye 2022-09-23 08:18
%%

my blog ... nhs Psychiatrist: https://www.keralaplot.com/user/profile/2657582
Cytować
 
 
0 #1026 Esmeralda 2022-09-23 02:02
%%

Visit my blog :: adhd in women symptoms: https://www.keralaplot.com/user/profile/2683440
Cytować
 
 
0 #1025 Wciknourf 2022-09-22 20:02
cheap levitra for sale levitra maximum dosage levitra vs viagra cost
Cytować
 
 
0 #1024 Arnoldsmn 2022-09-22 10:00
Все мы ищем актуальные новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут события в интернете, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают информацию с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих новостей, и по этому важно иметь проверенную информацию.
Из гарчих проверенных источников могу предложить интернете СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь изучать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние свежие статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Polske-Blagov%D1%96shchennya-08-10
https://telegra.ph/Dsns-Zarplata-2022-08-15-16
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-2022-17-Grn-07-22
https://telegra.ph/Reforma-Dsns-2022-08-15-4
https://telegra.ph/Katolicke-Blagov%D1%96shchennya-2023-07-19-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1023 Arnolddrg 2022-09-22 09:54
Все мы ищем последние новости, чтоб удостовериться о том, что творится в нашей стране и в мире.
Одни ищут новости в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть телевизор и получают событии с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе топовых новостей, и по этому важно иметь достверную новость.
Из топовых проверенных источников могу порекомендовать интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать свежую информацию только отсюда.
Вот последние гарячие ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/25-Dekabrya-Prazdniki-08-04
https://telegra.ph/Den-Rybaka-Ukraina-08-14-2
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-2023-07-17
https://telegra.ph/Hotbird-13E-CHastoty-2022-07-24-2
https://telegra.ph/Ekstrasensi-Pro-V%D1%96jnu-07-29-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1022 Arnoldvtx 2022-09-22 09:48
Все мы ищем последние новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут информацию в сети, другие же привыкли смотреть телевизор и получают новости с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе топовых новостей, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из топовых проверенных источников могу порекомендовать интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать топовую информацию только отсюда.
Вот последние гарячие новости на сегодня:
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-2022-R%D1%96k-07-24
https://telegra.ph/Dsns-Zarplata-2022-08-15-9
https://telegra.ph/Pozdravleniya-S-Dnem-Svyatogo-Nikolaya-Zimnego-08-04
https://telegra.ph/Koli-Katolicke-Blagov%D1%96shchennya-2023-07-18-2
https://telegra.ph/YAkogo-CHisla-Blagov%D1%96shchennya-2022-07-19-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1021 Sergqzy 2022-09-22 09:30
Novost
Cytować
 
 
0 #1020 Arnoldqwh 2022-09-22 09:28
Все мы ищем актуальные новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут события в онлайн, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают информацию с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе топовых событий, и по этому важно иметь полезную новость.
Из топовых проверенных источников могу посоветовать интернете новостное СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь познавать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние актуальные ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/Sv-Nikolaya-2023-08-07
https://telegra.ph/Zarplata-Dsns-2022-08-16-10
https://telegra.ph/Koli-Blagov%D1%96shchennya-2023-08-09
https://telegra.ph/Zarob%D1%96tna-Plata-Dsns-2022-08-15-9
https://telegra.ph/Transpondernye-Sputnikovye-Novosti-07-24

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1019 Sergscj 2022-09-22 09:22
Novost
Cytować
 
 
0 #1018 Arnolddmp 2022-09-22 09:11
Все мы ищем свежие новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей стране и в других государствах.
Одни ищут события в онлайн, другие же привыкли смотреть ТВ и получают событии с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих событий, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из топовых проверенных источников могу предложить интернете ресурс - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать свежую информацию только отсюда.
Вот последние актуальные источники на сегодня:
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-07-22
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-V-Ukrain%D1%96-2023-08-11
https://telegra.ph/V%D1%96tannya-Z-Dnem-Ribalki-V-Kartinkah-08-13
https://telegra.ph/Transpondernye-Novosti-Sputnikovyh-Kanalov-07-24-2
https://telegra.ph/Nikolaya-2023-08-08

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1017 Arnoldneh 2022-09-22 09:10
Все мы ищем свежие новости, чтоб получить информацию о том, что творится в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут информацию в интернете, другие же привыкли смотреть ТВ и получают новости с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих событий, и по этому важно иметь проверенную информацию.
Из топовых проверенных источников могу порекомендовать интернете СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь изучать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние гарячие статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Z%D1%96-Svyatom-Mihajlove-CHudo-Kartinki-08-08
https://telegra.ph/Park-Kulturi-Lv%D1%96v-C%D1%96ni-2022-07-27-4
https://telegra.ph/Proroctvo-Pro-Ukrainu-Vanga-07-29
https://telegra.ph/CHolov%D1%96che-%D0%86m-YA-08-01
https://telegra.ph/%D0%86m-YA-Dlya-Hlopchika-2022-08-03

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1016 Arnoldbqc 2022-09-22 08:54
Все мы ищем интересные новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей стране и в мире.
Одни ищут информацию в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть ТВ и получают событии с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих событий, и по этому важно иметь достверную новость.
Из свежих проверенных источников могу предложить интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь познавать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние гарячие статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Akvapark-Plyazh-C%D1%96ni-07-26-6
https://telegra.ph/
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-V-Ukrain%D1%96-2023-08-11-2
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-2022-Dlya-Krim%D1%96nalnogo-Kodeksu-07-22-3
https://telegra.ph/Zarplata-Dsns-2022-08-15-5

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1015 Sergbqr 2022-09-22 08:47
Novost
Cytować
 
 
0 #1014 Arnoldqdc 2022-09-22 08:34
Все мы ищем интересные новости, чтоб удостовериться о том, что творится в нашей Украине и в мире.
Одни ищут новости в сети, другие же привыкли смотреть ТВ и получают информацию с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих новостей, и по этому важно иметь проверенную новость.
Из свежих проверенных источников могу порекомендовать интернете СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь изучать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние топовые источники на сегодня:
https://telegra.ph/Zarob%D1%96tna-Plata-Medichnoi-Sestri-V-Dnz-2022-07-20-8
https://telegra.ph/Svezhie-Sputnikovye-CHastoty-07-24
https://telegra.ph/Najusp%D1%96shn%D1%96sh%D1%96-CHolov%D1%96ch%D1%96-%D0%86mena-08-03
https://telegra.ph/Akvapark-Plyazh-Lv%D1%96v-C%D1%96ni-2023-07-28-2
https://telegra.ph/Proroctva-Pro-V%D1%96jnu-V-Ukrain%D1%96-2022-07-29-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1013 Sergqre 2022-09-22 08:34
Novost
Cytować
 
 
0 #1012 Arnoldeag 2022-09-22 08:28
Все мы ищем свежие новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей Украине и в мире.
Одни ищут информацию в онлайн, другие же привыкли смотреть телевизор и получают событии с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе последних новостей, и по этому важно иметь проверенную новость.
Из гарчих проверенных источников могу посоветовать интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать свежую информацию только отсюда.
Вот последние свежие ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/CHastoti-Klyuchi-07-24-2
https://telegra.ph/Nov%D1%96-CHastoti-Suputnikovogo-Telebachennya-Amos-07-25
https://telegra.ph/Dekretnye-Vyplaty-V-Ukraine-2022-07-15-7
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-Katolicke-2022-08-11-4
https://telegra.ph/CHastoti-Tv-07-24

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1011 Sergyhf 2022-09-22 08:21
Novost
Cytować
 
 
0 #1010 Arnoldomx 2022-09-22 08:18
Все мы ищем интересные новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей Украине и в мире.
Одни ищут информацию в онлайн, другие же привыкли смотреть ТВ и получают событии с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих событий, и по этому важно иметь проверенную новость.
Из последних проверенных источников могу предложить интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние актуальные источники на сегодня:
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-YAkogo-CHisla-07-18
https://telegra.ph/Polske-Blagov%D1%96shchennya-2023-07-17-2
https://telegra.ph/Koli-Polske-Blagov%D1%96shchennya-2022-08-09
https://telegra.ph/CHolov%D1%96ch%D1%96-%D0%86mena-2022-08-03-5
https://telegra.ph/Svyato-Blagov%D1%96shchennya-2023-08-11-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1009 Arnoldwti 2022-09-22 07:52
Все мы ищем последние новости, чтоб удостовериться о том, что происходит в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут события в онлайн, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают информацию с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе топовых новостей, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из свежих проверенных источников могу посоветовать интернете СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние топовые статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-2022-Suma-07-23-3
https://telegra.ph/Neopodatkovuvanij-M%D1%96n%D1%96mum-Dohod%D1%96v-Gromadyan-2016-07-23-3
https://telegra.ph/Zarplata-Dsns-2022-Ostann%D1%96-Novini-08-16-4
https://telegra.ph/Koli-Blagov%D1%96shchennya-U-2023-Roc%D1%96-08-11-2
https://telegra.ph/Vyplaty-Ukraina-2022-07-15-6

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1008 Arnolddyu 2022-09-22 07:41
Все мы ищем горячие новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей Украине и в мире.
Одни ищут информацию в онлайн, другие же привыкли смотреть ТВ и получают новости с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих событий, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из последних проверенных источников могу посоветовать интернете ресурс - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать свежую информацию только отсюда.
Вот последние свежие новости на сегодня:
https://telegra.ph/Katolicke-Blagov%D1%96shchennya-2022-08-11-6
https://telegra.ph/Zarplata-Asistenta-Vihovatelya-2022-07-21-2
https://telegra.ph/Parametry-Telekanalov-07-25
https://telegra.ph/Prorochestvo-Vangi-SHCHodo-Ukraini-2022-07-30
https://telegra.ph/Skolko-Dnej-Do-Svyatogo-Mikolaya-08-05

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1007 Arnoldcnd 2022-09-22 07:31
Все мы ищем последние новости, чтоб узнать о том, что творится в нашей Украине и в мире.
Одни ищут события в интернете, другие же привыкли смотреть телевизор и получают событии с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе последних новостей, и по этому важно иметь достверную новость.
Из свежих проверенных источников могу порекомендовать интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать свежую информацию только отсюда.
Вот последние свежие ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-2023-Pravoslavnij-Kalendar-08-10-2
https://telegra.ph/Kogda-Prazdnik-Nikolaya-CHudotvorca-08-06
https://telegra.ph/Ukrainsk%D1%96-%D0%86mena-Hlopc%D1%96v-08-02
https://telegra.ph/Den-Rybaka-2023-Ukraina-08-13-2
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-2022-Roku-07-18

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1006 Arnoldyhs 2022-09-22 07:21
Все мы ищем свежие новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей стране и в других государствах.
Одни ищут новости в интернете, другие же привыкли смотреть ТВ и получают информацию с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих новостей, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из топовых проверенных источников могу посоветовать интернете новостное СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь изучать топовую информацию только отсюда.
Вот последние свежие новости на сегодня:
https://telegra.ph/27-Iyunya-Den-Rybaka-08-13-2
https://telegra.ph/Z-Dnem-Ribalstva-08-14-3
https://telegra.ph/Novini-Sat-Tv-07-25
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-Presvyatoi-Bogorodic%D1%96-2022-07-18-5
https://telegra.ph/S-Dnem-Svyatogo-Nikolaya-Detyam-08-05-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1005 Sergyur 2022-09-22 07:20
Novost
Cytować
 
 
0 #1004 Arnoldzso 2022-09-22 07:18
Все мы ищем последние новости, чтоб узнать о том, что творится в нашей Украине и в мире.
Одни ищут информацию в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают событии с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе последних событий, и по этому важно иметь проверенную информацию.
Из свежих проверенных источников могу посоветовать интернете новостное СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние свежие ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-2022-Pravoslavne-07-17
https://telegra.ph/SHCHo-Bude-Z-Ukrainoyu-Proroctvo-07-30-3
https://telegra.ph/CHastoty-I-Kody-Sputnikovogo-Tv-2022-07-24
https://telegra.ph/SHCHo-Bude-Z-Ukrainoyu-Proroctvo-07-29-2
https://telegra.ph/Akvapark-Lv%D1%96v-Abonement-07-28-4

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1003 Arnoldcuc 2022-09-22 07:00
Все мы ищем последние новости, чтоб удостовериться о том, что творится в нашей стране и в других государствах.
Одни ищут новости в сети, другие же привыкли смотреть телевизор и получают информацию с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих новостей, и по этому важно иметь проверенную информацию.
Из топовых проверенных источников могу предложить интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние гарячие новости на сегодня:
https://telegra.ph/Blagov%D1%96shchennya-2023-V-Polshch%D1%96-08-11-2
https://telegra.ph/Koli-Polske-Blagov%D1%96shchennya-08-10-2
https://telegra.ph/Dorodovye-Vyplaty-2022-Ukraina-Nerabotayushchim-Kak-Oformit-07-15-3
https://telegra.ph/Posle-Rodovye-Vyplaty-07-15-6
https://telegra.ph/Dsns-Zarplata-2022-08-16-14

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #1002 Sergsxz 2022-09-22 06:51
Novost
Cytować
 
 
0 #1001 Sergxht 2022-09-22 06:32
Novost
Cytować
 
 
0 #1000 Arnoldlha 2022-09-22 06:31
Все мы ищем последние новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут информацию в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть телевизор и получают новости с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих событий, и по этому важно иметь проверенную информацию.
Из свежих проверенных источников могу порекомендовать интернете ресурс - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь изучать свежую информацию только отсюда.
Вот последние актуальные статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Koli-Katolicke-Blagov%D1%96shchennya-2022-07-18-2
https://telegra.ph/Koli-Polske-Blagov%D1%96shchennya-2023-07-17-2
https://telegra.ph/Akvapark-Plyazh-Lv%D1%96v-C%D1%96ni-2022-07-26-4
https://telegra.ph/Kalendar-Dsns-2022-08-15-2
https://telegra.ph/%D0%86mena-Dlya-Hlopchik%D1%96v-2022-08-02-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #999 Anderson 2022-09-22 00:21
%%

Feel free to visit my blog: Independent Psychiatrist Near me (https://sabadchi.com/author/shelleyx06/: https://sabadchi.com/author/shelleyx06/)
Cytować
 
 
0 #998 Arnoldbld 2022-09-21 14:34
Все мы ищем актуальные новости, чтоб получить информацию о том, что творится в нашей стране и в мире.
Одни ищут новости в онлайн, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают событии с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих новостей, и по этому важно иметь проверенную новость.
Из последних проверенных источников могу предложить интернете ресурс - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать топовую информацию только отсюда.
Вот последние топовые новости на сегодня:
https://telegra.ph/Pensii-Voennym-V-2022-Godu-Ukraina-07-12-3
https://telegra.ph/Internet-Pakety-Vodafon-07-05
https://telegra.ph/Rozklad-Elektrichok-Fastov-Kiev-07-14
https://telegra.ph/Vlad-Rossa-Prognoz-Na-2022-07-06-3
https://telegra.ph/Ekstrasensi-Pro-Ukra%D1%96nu-07-04

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #997 Arnoldzuu 2022-09-21 14:13
Все мы ищем интересные новости, чтоб узнать о том, что творится в нашей Украине и в других государствах.
Одни ищут события в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают событии с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих событий, и по этому важно иметь достверную информацию.
Из свежих проверенных источников могу предложить интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать свежую информацию только отсюда.
Вот последние свежие источники на сегодня:
https://telegra.ph/%D0%86mena-2022-07-05-2
https://telegra.ph/Rozklad-Elektrichok-Fast%D1%96v-Kiiv-2022-07-14-7
https://telegra.ph/Koli-K%D1%96nec-V%D1%96jni-V-Ukrain%D1%96-2022-07-09-6
https://telegra.ph/Pensiya-Voennogo-V-Ukraine-07-12
https://telegra.ph/Koli-Zak%D1%96nchitsya-V%D1%96jna-V-Ukrain%D1%96-2022-Prognoz-07-09-3

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #996 Arnoldygo 2022-09-21 13:26
Все мы ищем последние новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей Украине и в мире.
Одни ищут информацию в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают новости с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе последних событий, и по этому важно иметь достверную новость.
Из свежих проверенных источников могу посоветовать интернете ресурс - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние топовые новости на сегодня:
https://telegra.ph/Prognoz-Astrologa-SHCHodo-Zak%D1%96nchennya-V%D1%96jni-07-09-5
https://telegra.ph/Ugolovnaya-Amnistiya-2022-Ukraina-Zelenskij-07-11-4
https://telegra.ph/D%D1%96voch%D1%96-%D0%86mena-2022-07-05-3
https://telegra.ph/Tarif-Red-Extra-Xs-07-04
https://telegra.ph/Samye-Svezhie-Novosti-Po-Voennym-Pensiyam-07-12-2

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #995 Arnoldslr 2022-09-21 13:04
Все мы ищем последние новости, чтоб узнать о том, что происходит в нашей стране и в других государствах.
Одни ищут новости в интернете, другие же привыкли смотреть "Ящик" и получают новости с основных СМИ.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе последних событий, и по этому важно иметь полезную новость.
Из гарчих проверенных источников могу предложить интернете новостное СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь познавать последнюю информацию только отсюда.
Вот последние топовые ссылки на сегодня:
https://telegra.ph/Razmer-Pensii-Po-Invalidnosti-2-Gruppy-V-Ukraine-V-2022-07-10-7
https://telegra.ph/Povyshenie-Pensii-Voennym-Pensioneram-V-2022-Godu-V-Ukraine-07-12-4
https://telegra.ph/Perekomissiya-Po-Invalidnosti-Ukraina-07-10-4
https://telegra.ph/Proroctvo-Koli-Zak%D1%96nchitsya-V%D1%96jna-V-Ukrain%D1%96-07-09-3
https://telegra.ph/Kogda-V-Ukraine-Den-Avtomobilista-07-08-10

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #994 Arnoldvuq 2022-09-21 13:01
Все мы ищем интересные новости, чтоб получить информацию о том, что творится в нашей стране и в мире.
Одни ищут информацию в интернете ресурсах, другие же привыкли смотреть телевизор и получают новости с основных средств массовой информации.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе свежих событий, и по этому важно иметь полезную информацию.
Из топовых проверенных источников могу посоветовать интернете сайт - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь получать гарячую информацию только отсюда.
Вот последние гарячие новости на сегодня:
https://telegra.ph/Vodafone-Supernet-Start-2022-07-04
https://telegra.ph/Elektrichki-Fast%D1%96v-Kiiv-07-14
https://telegra.ph/Elektrichka-SHepet%D1%96vka-Kiiv-07-13-2
https://telegra.ph/Pensiya-Invalidam-Vojny-2-Gruppy-V-Ukraine-2022-Godu-07-10-7
https://telegra.ph/Vnc-Nfhbab-07-05

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 
 
0 #993 Arnoldmge 2022-09-21 12:38
Все мы ищем горячие новости, чтоб получить информацию о том, что происходит в нашей стране и в мире.
Одни ищут новости в сети, другие же привыкли смотреть телевизор и получают событии с основных каналов.
Но Каждый из нас хочет быть в курсе горячих новостей, и по этому важно иметь полезную новость.
Из последних проверенных источников могу предложить интернете новостное СМИ - ukrainatoday.com.ua
Стараюсь читать топовую информацию только отсюда.
Вот последние топовые статьи на сегодня:
https://telegra.ph/Molfary-Ob-Ukraine-V-2022-Godu-07-06-4
https://telegra.ph/Gruppy-Invalidnosti-V-Ukraine-07-10-4
https://telegra.ph/Den-Avtomobilista-07-08-8
https://telegra.ph/Proroctvo-Pro-V%D1%96jnu-07-09-4
https://telegra.ph/Pensii-Voennosluzhashchim-Ukrainy-07-12-3

Надеюсь Вам будем полезно. Будьте Сведомыми!
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież