Kontraruch na Jarotach
piątek, 29 kwietnia 2016 21:40


W Olsztynie pojawia si? coraz wi?cej rozwi?za? wprowadzanych z my?l? o rowerzystach. Cz?sto nie s? to jednak wydzielone drogi dla rowerw czy ci?gi pieszo-rowerowe. Najnowszym wdro?eniem tzw. kontraruchu jest dopuszczenie jazdy pod pr?d rowerzystw po ul. Janowicza i ul. Mroza.

- Jest to nowa organizacja ruchu wykorzystuj?ca wy??cznie pionowe oznakowanie drogowe- wyja?nia Miros?aw Arczak, olszty?ski Oficer Rowerowy.

- Cz?sto wystarczy bowiem dopu?ci? ruch rowerowy na jednokierunkowych uliczkach osiedlowych, aby sta?y si? one elementem ca?ego obszaru przyjaznego rowerzystom.


Wsz?dzie tam, gdzie mamy do czynienia ze stosunkowo niskimi pr?dko?ciami samochodw, czyli na lokalnych drogach, po?rd g?stej zabudowy i w?rd ciasno zaparkowanych samochodw nie ma potrzeby budowania specjalnej infrastruktury rowerowej. Na takich obszarach najlepiej sprawdzaj? si? zalety roweru. Mamy nadziej?, ?e wprowadzane rozwi?zania b?d? wykorzystywane przez mieszka?cw podczas codziennych dojazdw do pracy, szko?y lub na zakupy- mwi Arczak.

Materia? na ten temat zamie?ci?a Gazeta Wyborcza.

Aby upewni? wszystkich u?ytkownikw we wprowadzonych zasadach ruchu zapraszamy do zapoznania si? z nowym oznakowaniem:^ Kontraruch obowi?zuje na tych fragmentach ul. Janowicza i Mroza.


^ Dopuszczenie skr?tu z ul. Flisa w ul. Janowicza.
Rowerzy?ci powinni pami?ta? o ka?dorazowym sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Janowicza. Odpowiednie oznakowanie informuje kierowcw o mo?liwo?ci jazdy rowerzystw pod pr?d na tej ulicy.


^ Ul. Janowicza. Rowerzy?ci maj? prawo skr?ci? w ul. Mroza, gdzie rwnie? wprowadzono kontraruch.


^ Ul. Mroza. Na ca?ej ulicy jet wystarczaj?co du?o miejsca na wykonywanie czytelnych i bezpiecznych manewrw.


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Perspektywa rowerzysty pozwala widzie? i s?ysze? o wiele wi?cej i o wiele wcze?niej w porwnaniu z kierowc? siedz?cym wewn?trz auta.


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Je?li miejsca na wymini?cie si? jest za ma?o (g?wnie za spraw? kierowcw jad?cych ?rodkiem jezdni zamiast po prawej stronie), wtedy najlepiej zatrzyma? si? i umo?liwi? przejazd auta. Bezpiecze?stwo zale?y od wzajemnego szacunku i rozs?dku na drodze!


^ Ul. Mroza. Przepisowa jazda po prawej stronie drogi z pewno?ci? pozwoli uzyska? bezpieczn? odleg?o?? pomi?dzy wymijaj?cymi si? pojazdami.


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!


^ Ul. Mroza. Nowe oznakowanie jest kompleksowe i obj??o wyjazdy ze wszystkich bocznych uliczek.
Przypominamy o sygnalizowaniu zamiaru skr?tu, upewnieniu si? w sytuacji na drodze i obejrzeniu si? za siebie przed wykonaniem tego manewru!

?yczymy bezpiecznej jazdy :)

 

Komentarze  

 
0 #283 aoritatov 2021-11-28 13:04
http://slkjfdf.net/ - Asepalef Xanipa fka.dthp.rowerowy.olsztyn.pl.udk.dt http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #282 eryeitawigi 2021-11-28 12:43
http://slkjfdf.net/ - Onadeciqb Ujoyukuj sid.aayp.rowerowy.olsztyn.pl.vrk.pn http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #281 ixuxolquu 2021-11-28 12:24
http://slkjfdf.net/ - Rilamtu Apuqagar mxq.ejco.rowerowy.olsztyn.pl.mws.tu http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #280 gacisutawe 2021-11-28 12:03
http://slkjfdf.net/ - Ulinox Avozajean cfv.jtnt.rowerowy.olsztyn.pl.rti.yr http://slkjfdf.net/
Cytować
 
 
0 #279 FthtAmawn 2021-10-13 23:12
viagra on plane do they make generic viagra
Cytować
 
 
0 #278 Cntfnourf 2021-10-13 22:06
derive viagra viagra livraison tres rapide
Cytować
 
 
0 #277 Dnrvjoync 2021-10-13 18:20
women does viagra work lyrics quanto tempo o viagra leva para fazer efeito
Cytować
 
 
0 #276 Dnrvjoync 2021-10-10 14:26
female equivalent of viagra options if viagra does not work
Cytować
 
 
0 #275 Sntdtymn 2021-09-20 00:06
cheapest custom essays help me with my essay
Cytować
 
 
0 #274 AnciBluby 2021-09-18 23:52
write my paper co papers writing help
Cytować
 
 
0 #273 BuyEssayOnline 2021-09-18 02:46
Head chef sample resume .


Order NOW!!! https://tagoverflow.stream/story.php?title=top-edubirdie-secrets-4#discuss


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #272 BuyEssayOnline 2021-09-17 14:59
Help me write geography dissertation introduction .


Order NOW!!! http://cbs.torzhok.tverlib.ru/edubirdie-review-scam-or-legit-service


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #271 BuyEssayOnline 2021-09-17 03:41
Blog editing websites gb .


Order NOW!!! https://medonc.org/index.php/User:Ursula96W682


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #270 BuyEssayOnline 2021-09-14 20:55
Example of comparing an essay .


Proceed to Order!!! https://www.blurb.com/user/casecolon0


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #269 BuyEssayOnline 2021-09-14 10:03
Thesis statement 6th grade writing .


Proceed to Order!!! https://my.desktopnexus.com/rockettemple63


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #268 BuyEssayOnline 2021-09-13 12:01
Sample essays on definition .


Order NOW!!! https://peatix.com/user/8184213


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #267 BuyEssayOnline 2021-09-11 15:11
Top literature review writer service for university .


Proceed to Order!!! http://thecookingcop.com/2015/03/international-home-and-housewares-show/img_6862/


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #266 BuyEssayOnline 2021-09-11 03:55
Build that resume .


Proceed to Order!!! http://www.ir-au.ir/ActivityFeed/MyProfile/tabid/56/userId/141519/Default.aspx


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 
 
0 #265 BuyEssayOnline 2021-09-07 12:20
Referencing in essays .


Order NOW!!! http://nqbtv.com/home.php?mod=space&uid=3365942


UYhjhgTDkJHVy
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież