Buduj? Park Centralny
sobota, 09 listopada 2013 23:07


Rowerzy?ci nieuchronnie zbli?aj? si? do ?rdmie?cia :) Na razie nie dzieje si? to od strony g?wnych ulic, ale od strony rzeki, gdzie elementem zagospodarowania terenw pomi?dzy ?yn? a ul. Ko?ciuszki, Niepodleg?o?ci i 22-Stycznia b?d? nowe drogi dla rowerw.

Ostatnio dowiedzieli?my si?, ?e wykonawca Parku Centralnego otrzyma? zgod? na przed?u?enie swoich prac, ale "tylko" do ko?ca czerwca 2014, wi?c cz??? rowerzystw nawet nie zauwa?y ?adnego op?nienia, poniewa? zako?czyli "sezon" oko?o pa?dziernika, a znowu wsi?d? na rowery w czasie majwki :)

Istotn? informacj? jest to, i?

nawierzchnia drg rowerowych b?dzie odst?powa?a od olszty?skiego "asfaltowego standardu" i b?dzie wykonana z bezfazowej kostki betonowej.

Wykonawca otrzyma? zgod? Urz?du Miasta na takie odst?pstwo po przedstawieniu argumentw zwi?zanych z trudnymi warunkami gruntowymi jakie pojawi?y si? po rozpocz?ciu robt.

Poza infrastruktur? przeznaczon? dla rowerzystw na terenie niedawnych ogrdkw dzia?kowych powstanie sie? utwardzonych ?cie?ek pieszych (?wirowych i betonowych), uporz?dkowana ziele?, po??czenia z g?wnymi ulicami, efektowny, okr?g?y amfiteatr oraz trzy k?adki umo?liwiaj?ce przej?cie i przejazd przez rzek?.


^ Odcinki istniej?ce to chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, o ktrych pisali?my > TUTAJ


^ Po zako?czeniu robt ruch rowerowy zostanie doprowadzony do ul. Szrajbera, gdzie

pilnie nale?y znale?? sposb na bezpieczne i dogodne skomunikowanie z drug? stron? ulicy,

aby rowerzy?ci mogli przemieszcza? si? np. w stron? Parku Podzamcze i Starwki.


^ Bez w?tpienia szykuje si? tutaj kolejny malowniczy trakt spacerowo-rowerowy w otoczeniu zieleni. Tym razem ci?gi b?d? zwi?zane nie z brzegami jeziora, a rzeki, ktr? nareszcie zaczyna si? udost?pnia? i w?a?ciwie wykorzystywa? jej walory.


^ Centralne miejsce w Parku Centralnym z pewno?ci? b?dzie pe?ni?o otoczenie amfiteatru.


^ Niektrzy Olsztyniacy przez d?ugie lata mieszkali z dala od gwaru i t?umu, ale ju? nied?ugo w ich pobli?u powstan? ruchliwe trakty.


^ Tu na razie (listopad 2013) jest b?oto i "?ciernisko", ale ma by? (czerwiec 2014) ?adnie i czysto :)


^ Tutaj powstanie jedna z trzech zaprojektowanych k?adek umo?liwiaj?cych przej?cie i przejazd na drugi brzeg rzeki.


^ Przebieg planowanych drg rowerowych ju? wida?, ale na razie powstaj? one fragmentami i nie ??cz? si? ze sob?. Nale?y jednak mie? na uwadze, ?e formalnie mamy tu plac budowy i do Wykonawcy nale?y wybr kolejno?ci robt. Z pierwszymi ocenami poczekajmy zatem do wiosny :)

^ Granic? powstaj?cych po obu stronach rzeki tras b?dzie Most Mariacki na ul. Niepodleg?o?ci.

?yna ma ogromny potencja?!

Dlatego ju? teraz warto my?le? o sposobie przed?u?enia chodnikw i drg dla rowerw, przynajmniej wzd?u? lewego brzegu ?yny, ktre prowadzi?yby do ul. Obro?cw Tobruku, Tuwima, a nawet Kalinowskiego, a dalej w stron? Bart?ga (gm. Stawiguda).

 

Komentarze  

 
0 #23 Mack 2021-11-22 10:01
Awesome web-site you've gotten right here.

My site keto diet how much
protein: https://ketogendiets.com/
Cytować
 
 
0 #22 Emanuel 2021-11-22 04:38
Thanks, this website is really useful.

my blog ... list
of foods on keto diet: https://ketogenicdietinfo.com/
Cytować
 
 
0 #21 Richie 2021-11-21 16:25
Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up.


Have a look at my web blog :: diet soda keto: https://ketogenicdiets.net/
Cytować
 
 
0 #20 Jeremy 2021-11-21 03:09
I delight in the content on your web sites. Thanks a ton.

My blog post; 100% totally free 3d sex games for pc: https://sex4games.com/
Cytować
 
 
0 #19 Federico 2021-11-20 13:16
Passion the website-- very individual friendly and lots to see!


Feel free to visit my web blog - keto cheeseburger casserole: https://ketogendiet.net/
Cytować
 
 
0 #18 Dalene 2021-11-19 22:18
Wow cuz this is excellent work! Congrats and keep it up.Here is my page; forplay sex
games: https://sexygamess.com/
Cytować
 
 
0 #17 Tamela 2021-11-19 21:01
say thanks to a lot for your internet site it aids a lot.


Feel free to surf to my webpage; the games
sex tape: https://winsexgames.com/
Cytować
 
 
0 #16 Alfredo 2021-11-16 14:47
thank a lot for your internet site it assists a whole
lot.

My page - online casino
xb777: https://casinogamesmachines.com/
Cytować
 
 
0 #15 Lanora 2021-11-12 16:27
The data is rather unique.

Visit my page ... controversial
argumentative essay topics: http://multiessay.com/
Cytować
 
 
0 #14 Zarttib 2020-04-03 10:37
nj coronavirus
http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - order chloroquine
3 coronavirus cases in us
chloroquine online
- coronavirus predictions
coronavirus dangerous
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież