Buduj? Park Centralny
sobota, 09 listopada 2013 23:07


Rowerzy?ci nieuchronnie zbli?aj? si? do ?rdmie?cia :) Na razie nie dzieje si? to od strony g?wnych ulic, ale od strony rzeki, gdzie elementem zagospodarowania terenw pomi?dzy ?yn? a ul. Ko?ciuszki, Niepodleg?o?ci i 22-Stycznia b?d? nowe drogi dla rowerw.

Ostatnio dowiedzieli?my si?, ?e wykonawca Parku Centralnego otrzyma? zgod? na przed?u?enie swoich prac, ale "tylko" do ko?ca czerwca 2014, wi?c cz??? rowerzystw nawet nie zauwa?y ?adnego op?nienia, poniewa? zako?czyli "sezon" oko?o pa?dziernika, a znowu wsi?d? na rowery w czasie majwki :)

Istotn? informacj? jest to, i?

nawierzchnia drg rowerowych b?dzie odst?powa?a od olszty?skiego "asfaltowego standardu" i b?dzie wykonana z bezfazowej kostki betonowej.

Wykonawca otrzyma? zgod? Urz?du Miasta na takie odst?pstwo po przedstawieniu argumentw zwi?zanych z trudnymi warunkami gruntowymi jakie pojawi?y si? po rozpocz?ciu robt.

Poza infrastruktur? przeznaczon? dla rowerzystw na terenie niedawnych ogrdkw dzia?kowych powstanie sie? utwardzonych ?cie?ek pieszych (?wirowych i betonowych), uporz?dkowana ziele?, po??czenia z g?wnymi ulicami, efektowny, okr?g?y amfiteatr oraz trzy k?adki umo?liwiaj?ce przej?cie i przejazd przez rzek?.


^ Odcinki istniej?ce to chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym, o ktrych pisali?my > TUTAJ


^ Po zako?czeniu robt ruch rowerowy zostanie doprowadzony do ul. Szrajbera, gdzie

pilnie nale?y znale?? sposb na bezpieczne i dogodne skomunikowanie z drug? stron? ulicy,

aby rowerzy?ci mogli przemieszcza? si? np. w stron? Parku Podzamcze i Starwki.


^ Bez w?tpienia szykuje si? tutaj kolejny malowniczy trakt spacerowo-rowerowy w otoczeniu zieleni. Tym razem ci?gi b?d? zwi?zane nie z brzegami jeziora, a rzeki, ktr? nareszcie zaczyna si? udost?pnia? i w?a?ciwie wykorzystywa? jej walory.


^ Centralne miejsce w Parku Centralnym z pewno?ci? b?dzie pe?ni?o otoczenie amfiteatru.


^ Niektrzy Olsztyniacy przez d?ugie lata mieszkali z dala od gwaru i t?umu, ale ju? nied?ugo w ich pobli?u powstan? ruchliwe trakty.


^ Tu na razie (listopad 2013) jest b?oto i "?ciernisko", ale ma by? (czerwiec 2014) ?adnie i czysto :)


^ Tutaj powstanie jedna z trzech zaprojektowanych k?adek umo?liwiaj?cych przej?cie i przejazd na drugi brzeg rzeki.


^ Przebieg planowanych drg rowerowych ju? wida?, ale na razie powstaj? one fragmentami i nie ??cz? si? ze sob?. Nale?y jednak mie? na uwadze, ?e formalnie mamy tu plac budowy i do Wykonawcy nale?y wybr kolejno?ci robt. Z pierwszymi ocenami poczekajmy zatem do wiosny :)

^ Granic? powstaj?cych po obu stronach rzeki tras b?dzie Most Mariacki na ul. Niepodleg?o?ci.

?yna ma ogromny potencja?!

Dlatego ju? teraz warto my?le? o sposobie przed?u?enia chodnikw i drg dla rowerw, przynajmniej wzd?u? lewego brzegu ?yny, ktre prowadzi?yby do ul. Obro?cw Tobruku, Tuwima, a nawet Kalinowskiego, a dalej w stron? Bart?ga (gm. Stawiguda).

 

Komentarze  

 
0 #56 Dane 2022-02-02 10:49
konami jackpotjoy slots: https://slotmachineonlinegratis.org/ riches play slots for real money penny slots 4u
Cytować
 
 
0 #55 Corine 2022-02-02 04:58
goldfish slots sharknado slots in old vegas slots: http://slotmachinescafe.com/
deal no deal slots
Cytować
 
 
0 #54 Ahmed 2022-02-01 21:06
bowser slots mario party 2 all free slots: https://slotmachinegambler.com/
slots vegas world gossip slots tournament
Cytować
 
 
0 #53 Betty 2022-02-01 19:41
free vegas slots free double diamond sims 4 counter slots aom: https://giocoslotmachinegratis.com/ jeep with 6 slots grille
Cytować
 
 
0 #52 Evelyne 2022-02-01 18:09
mighty slots 300 free penny slots free online: https://slotmachinescasinos.com/ of vegas liberty slots instant play
Cytować
 
 
0 #51 Kristy 2022-01-22 18:06
free vegas penny slots free jackpot party slots in the money infinity
slots: https://pennyslotmachines.org/
Cytować
 
 
0 #50 Maxie 2022-01-22 09:13
free online slots site free slots/penny carrera hit it rich casino slots: https://slotmachinesworld.com/
Cytować
 
 
0 #49 Fanny 2022-01-22 01:08
free slots online akafuji slots aristocrat what slots pay the most: https://freeonlneslotmachine.com/ free play
Cytować
 
 
0 #48 Fermin 2022-01-21 19:34
myvegas play slots for real money: https://candylandslotmachine.com/ facebook scatter slots
naked online slots free
Cytować
 
 
0 #47 Raleigh 2022-01-21 06:53
myvegas slots facebook gsn casino
free slots: https://2-free-slots.com/ las vegas slots free kronos slots for fun
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież