Buduj? na ?o?nierskiej
piątek, 14 grudnia 2012 15:09

Ca?kiem niespodziewanie okaza?o si?, i? przy okazji robienia porz?dkw z zaniedbanym od lat placem naprzeciwko budynku Szpitala Wojewdzkiego przy ul. ?o?nierskiej powstanie nowy fragment drogi rowerowej.

 
Je?dzimy po Warszawskiej
niedziela, 09 grudnia 2012 16:11

Po otwarciu dla ruchu odcinka al. Warszawskiej okaza?o si?, ?e wykonawca buspasw (firma Skanska) oci?ga si? ze zdj?ciem znaku zakazu wjazdu dla rowerw do czasu zrealizowania zaprojektowanychtam drgrowerowych (czyli do wiosny 2013).

 
Rowerzy?ci pomi?dzy autobusami?
wtorek, 04 grudnia 2012 02:10


Ledwie powsta?y, a ju? s? ko?ci? niezgody. Buspasy, bo o nich mowa, maj? u?atwi? przejazd komunikacj? miejsk?. W?rd uprzywilejowanych s? autobusy ZKM, busiki prywatnego przewo?nika oraz takswkarze. Mo?e urz?dnicy pomy?l? te? o rowerzystach?

 
Rowerowe Szko?y po raz drugi
sobota, 17 listopada 2012 22:53

Mamy zasob? drug? edycj? programu edukacyjnego "Rowerowa Szko?a, czyli eduakcja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a". W poszczeglnych etapach tej inicjatywy wzi??o udzia? niemal 140 przedstawicieli placwek o?wiatowych z ternu ca?ego wojewdztwa warmi?sko-mazurskiego.

 
Park Podzamcze ze stojakami
wtorek, 13 listopada 2012 23:46

Po znikni?ciu p?otw okalaj?cych odnawiany Park Podzamcze okaza?o si?, ?e warto by?o niemal 1,5 roku temu zwrcic uwag? projektantw na brak stojakw rowerowych.

 
Rowerowy ranking miast
piątek, 02 listopada 2012 00:44

Najnowszy numer czasopisma "Rowertor"przyniesie odpowied?na pytaniektre z polskich miast przoduje w tworzeniu najlepszych warunkw do jazdy. W rankingu, ktrego poprzednia edycja odby?a si? w 2010 r.nie zabraknie rwnie? Olsztyna.

 
Rower = ?
czwartek, 01 listopada 2012 22:48

Czym jest rower dla olszty?skiego Oficera Rowerowego? Jaki jest jego najwi?kszy sukces w pro-rowerowych staraniach? Portal 'konkordia.org.pl' wypytuje Miros?awa Arczaka.

 
Miasto Mozaika > relacja
niedziela, 30 września 2012 01:09


Czwarta edycja rowerowej gry miejskiej Olsztyn. Miasto-Mozaika ju? za nami.
Tym razem tematem przewodnim naszej zabawy by?y miejsca zwi?zane z kultur? i sztuk?.

 
Spacery-Rowery w Lesie Miejskim
czwartek, 20 września 2012 22:15


Po ubieg?orocznym sukcesie imprezy organizowanej pod has?em "Spacery-Rowery", a tak?epozytywnym odbiorzesiostrzanej "Akcji-Rekreacji" w czerwcu tego roku,nadchodzi pora na kolejne zaproszenie. Tym razem atrakcje dla rowerzystw, biegaczy, spacerowiczw oraz mi?o?nikw Nordic Walking b?d? zlokalizowane na Stadionie Le?nym, a trasy b?d? wyznaczone na terenie Lasu Miejskiego.

 
Miasto Mozaika kulturalnie
sobota, 15 września 2012 11:03


To b?dzie prawdziwie kulturalna jazda na rowerze! Tym razem udowodnimy, ?e kultura oraz sztuka ?wietnie ??czy si? z aktywnym wypoczynkiem na naszym ulubionym jedno?ladzie. W sobot? /22 wrze?nia/ Stowarzyszenie Aktywno?ci Spo?ecznej M?yn zaprasza do udzia?u w kolejnej rowerowej grze miejskiej z cyklu Olsztyn. Miasto Mozaika.

 
O Sewilli w Olsztynie
wtorek, 11 września 2012 06:26


W jaki sposb mo?na w 3 lata dokona? ma?ej transportowej rewolucji?
Czy w tak krtkim czasie mo?na 10-krotnie zwi?kszy? liczb? rowerzystw na ulicach? Hiszpa?ska Sewilla pokaza?a, ?e takie zmiany s? mo?liwe. Czy jest to realne tak?e u nas?

O tym wszystkim porozmawiamy 14 wrze?nia /pi?tek
/ podczas spotkania z Marcinem Jackowskim, ktry zaprezentuje swoje materia?y i do?wiadczenia zdobyte podczas wizyty w Sewilli.

 
Maraton dla ka?dego
niedziela, 02 września 2012 21:18


Niech nikogo nie zmyli nazwa tej imprezy. Senior Bike Marathon to propozycja sprawdzenia swojej formy nie tylko dla tytu?owych seniorw.
Olszty?ski Las Miejski po raz kolejny stanie si? aren? rowerowych zmaga?dla zawodnikw i zawodniczek w ka?dym wieku.

 
Rowerowa zgaduj-zgadula
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 22:43


Na olszty?skich ulicachtrwaj? badania nat??enia ruchu rowerowego. Szczeglnie ciekawe s? wyniki wyrywkowych bada? dokonywanych w miejscach, gdzie niedawno otwarto nowe inwestycje. Jedn? z takich lokalizacji jest Rondo Ofiar Katastrofy Katy?skiej,??cz?ce nowowybodowan? ul. Artyleryjsk? (z drog? rowerow? prowadz?c? z Zatorza),stworzone od zeradrogi rowerowe i ci?gi pieszo rowerowe wzd?u? brzegw Jeziora D?ugiego oraz drog? rowerow?naci?gu ulic: Nowowiejskiego, Konopnickiej i Grunwaldzkiej.
Wyniki liczenia rowerzystw wymagaj? jeszcze uzupe?nienia danych, a potem ich ca?o?ciowego opracowania, ale ju? dzi? mo?emy si? nimi nieco pobawi? :)

 
Olsztyn na rowery!
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 20:52


Podobnie jak rok temu, wsplnie z Gazet? Wyborcz? zapraszamy wszystkich zroweryzowanych na wsplny przejazd ulicami miasta.
Wsobot? /25 sierpnia/ b?dziemy hucznie otwiera? nowetrasy rowerowebiegn?ce wok? Jeziora D?ugiego oraz przeka?emy Prezydentowi Olsztyna postulaty dalszych dzia?a? na rzecz rowerzystw.

 
Rowerzy?ci ju? je?d?? tras? wzd?u? ul. Nowowiejskiego
środa, 18 lipca 2012 19:57

Takiej wygody mi?o?nicy jedno?ladw w Olsztynie jeszcze nie mieli. W centrum miasta mog? pojecha? wyznaczonym specjalnie dla nich pasem.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 21