"Miasto-Mozaika" na wystawie
wtorek, 15 października 2013 20:32


Kto by pomy?la?, ?e rowerowa gra miejska mo?e si? sta? elementem "przewodnika" po Olsztynie :) "Olsztyn.Miasto-Mozaika" jako (dosy?) cykliczna i (dosy?) atrakcyjna inicjatywa spo?eczna zosta?a dostrze?ona i umieszczona w?rd 10 punktw wartych uwagi w naszym mie?cie! A nasza strona zosta?a wskazana jako ?rd?o informacji na temat tej inicjatywy :)

 
Jesienna wizyta w Lesie Miejskim
sobota, 12 października 2013 19:34


Jednym z rowerowych postulatw przedstawionych Prezydentowi Olsztyna w sierpniu 2012 r. by? rozwj Systemu Tras Rowerowych w Lesie Miejskim. Po sukcesie tras utworzonych w zachodniej cz??ci Lasu (tzw. cz??? ?yna) warto by?oby bowiem w podobny sposb udost?pni? rowerzystom wschodni? cz??? (tzw. cz??? Wad?g). Wolniej ni? mieli?my nadziej?, ale wprowadzanie zmian wida? ju? w terenie.

 
Troch? lepiej na Krasickiego
piątek, 11 października 2013 23:17


Ulica Krasickiego pe?ni?ca funkcj? g?wnego wyjazdu rowerowego z Pieczewa i cz??ci Jarot ma szcz??cie do znacznej ilo?ci rowerzystw, a jednocze?nie nieszcz??cie braku konsekwencji w tworzeniu tam warunkw do wygodnej i bezpiecznej jazdy... W sierpniu 2013 r. nast?pi?y tam jednak pozytywne zmiany.

 
Nocne podchody na rowerach
czwartek, 10 października 2013 22:51


Od dawna dochodzi?y nas g?osy, ?e mieliby?cie ochot? na rowerow? gr? miejsk? zorganizowan? po zmroku. Ok, robimy :) 19 pa?dziernika zapraszamy na kolejn? edycj? "Olsztyn. Miasto-Mozaika", tym razem w wersji wieczorno-nocnej.

 
Nareszcie czerwone przejazdy w Olsztynie!
niedziela, 06 października 2013 20:06


Po wnioskach Oficera Rowerowego do??czanych do opinii projektw realizowanych na terenie Olsztyna nareszcie urzeczywistnia si? jeden z postulatw poprawiaj?cych bezpiecze?stwo na przejazdach dla rowerzystw. Czerwona nawierzchnia przejazdw po raz pierwszy w naszym mie?cie pojawia si? w ramach przygotowania Stref Przedsi?biorczo?ci nad Jeziorem Ukiel (Krzywe).

 
Rowerem po ul. Armii Krajowej
czwartek, 03 października 2013 13:33


W odpowiedzi na liczne g?osy mieszka?cw oraz zgodnie z "rowerowym" planem realizacyjnym przyj?tym na wniosek Oficera Rowerowego przez w?adze miasta na jesieni 2012 r., ul. Armii Krajowej stopniowo staje si? przyja?niejsza ruchowi rowerowemu. Niedawno oddano do u?ytku blisko 300-metrowy odcinek, ktry za kilka miesi?cy stanie si? cz??ci? ca?ego przebiegu drogi dla rowerw wzd?u? tej ulicy.

 
niedziela, 15 września 2013 15:38


Olsztyn od kilku lat nale?y do grona miast aktywnie uczestnicz?cych w ETZT. S? to oglnoeuropejskie dzia?ania na rzecz propagowania alternatywnych sposobw przemieszczania oraz ograniczania negatywnych skutkw nadmiernego korzystania z prywatnych samochodw. W tym roku program ETZT w naszym mie?cie przedstawia si? nast?puj?co:

 
Rowerowe "podchody"
niedziela, 15 września 2013 14:20


Zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji rowerowej gry miejskiej z cyklu "Olsztyn. Miasto-Mozaika".
Tym razem trasa powiedzie ?ladami Ericha Mendelsohna- wybitnego architekta urodzonego w Olsztynie oraz tropem olszty?skiej wielokulturowo?ci.

 
środa, 04 września 2013 22:55


Od wtorku, 03 wrze?nia na kilku olszty?skich ulicach obowi?zuje nowe oznakowanie, niespotykane do tej pory w naszym mie?cie, a skierowane do pieszych i rowerzystw. Nowy zestaw znakw zezwala na korzystanie z szeregu chodnikw przylegaj?cych do tzw. "buspasw".

 
Wakacyjna Parada > relacja
wtorek, 27 sierpnia 2013 22:25


Nic nie zawiod?o podczas tegorocznej Wakacyjnej Parady Rowerowej! By?o s?onecznie, beztrosko, kolorowo i t?umnie :) Blisko 250 paraduj?cych rowerzystw i rowerzystek na pewno na d?ugo zapadnie w pami?? mieszka?cw Starwki, a szczeglnie uliczki Gazety Olszty?skiej, gdzie pozowali?my do pami?tkowego zdj?cia.

 
Wakacyjna Parada Rowerowa
poniedziałek, 19 sierpnia 2013 09:57


Raz w roku warto spotka? si? i wsplnie przejecha? ulicami Olsztyna! Zapraszamy na Wakacyjna Parad? Rowerow?, ktra odb?dzie si? w sobot?, 24 sierpnia.

 
niedziela, 26 maja 2013 13:04

Nie ka?dy wie, ?e Jaroty maj? So?tysa! Ot?, So?tys jest i w dodatku organizuje rowerowe imprezy :)
W dniach 30 maja - 02 czerwca z jego inicjatywy odb?dzie si? Zlot Spo?eczno?ci Rowerzystw w Rentynach.

 
Rowerowe "podchody" po Olsztynie
poniedziałek, 20 maja 2013 14:35

Rowerowa gra miejska "Olsztyn.Miasto-Mozaika" po raz kolejny umo?liwi aktywne zwiedzanie i poznawanie miasta w niezwyk?y sposb.
Do soboty (25 maja) trwa nabr uczestnikw indywidualnych i dru?yn rodzinnych.

 
czwartek, 02 maja 2013 21:19


Dwa majowe popo?udnia by?y okazj? do upowszechnienia has?a "Zrb to sama!", bowiem do Olsztyna zawita? projekt "Z?batka", czyli warsztaty podstawowych napraw rowerw przeznaczone wy??cznie dla kobiet/dziewcz?t.

 
Nowe znaki na Sielskiej
piątek, 14 grudnia 2012 16:41

Jad?c ulic? Sielsk? warto zwrci? uwag? (i zastosowa? si? do nich!) na nowe znakiprzeznaczone dla kierowcw i rowerzystw.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 21