Miasto Mozaika#2 > relacja
wtorek, 27 września 2011 20:46


Niedzielne ?ciganie si?po mie?cie z delikatn? nutk? nabywania wiedzy na temat Olsztyna wyra?nie Wam si? podoba:) Nastarcie drugiejedycji rowerowej gry miejskiej "Miasto Mozaika" stan??o 40osb i niemal tyle samo dotar?o szcz??liwie na met?.

 
Spacery-Rowery > relacja
wtorek, 27 września 2011 19:27


W sobot? (24 wrze?nia 2011)Las Miejski prawdziwiet?tni? ?yciem!
Wszystko za spraw? wyj?tkowej kulminacji projektu Olsztyn.Aktywnie!, ktra w godny tego projektu sposb zako?czy?a sezon wiosenno-letnich imprez. Na piechurw, biegaczy, mi?o?nikw marszw Nordic Walking oraz oczywi?cie rowerzystw czeka?a specjalnie oznakowana, niespe?na 2,5-kilometrowatrasa w okolicach Stadionu Le?nego oraz miasteczko imprezy z szeregiem ciekawych stoisk. Ka?dorazowe pokonanietrasy dawa?o jeden los na loteri?i szans? na ciekawe nagrody.

 
alleycat ::: Miasto Mozaika #2
niedziela, 18 września 2011 20:56


Ju? w niedziel? /25 wrze?nia/ nadarzy si? okazja udzia?u w kolejnej rowerowej grze miejskiej. B?dzie to zabawa?acz?ca w sobie elementy intensywnej wycieczki po mie?cie, rajdu na orientacj? oraz ulicznej gonitwy z czasem i pozosta?ymi uczestnikami. Poprzednia edycja odby?a si? wczerwcu i wygl?da?a tak > obszerna relacja.

 
Park(ing) Day 2011 > relacja
sobota, 17 września 2011 16:28


Park(ing) Day = kilka samochodw mniej!
Pod takim has?em 16 wrze?nia w kilkulokalizacjach na terenieOlsztynafragmenty parkingw zamieni?y si?wkawiarnie, miejsca spotka? iplace zabaw.W gronie profesorw, artystw i sportowcw nie zabrak?o oczywi?cielokalnych rowerzystw, ktrzy oprcz wyj?tkowo mi?ej kawiarenki/ciastkarniw samym centrum miasta zorganizowaliplenerowypunkt smarowania i naprawy.

 
Rowerem do biblioteki
piątek, 16 września 2011 20:24


Za jazd? po mie?cie mo?na dostawa? nagrody!Europejski Dzie? Bez Samochodu, obchodzony zawsze 22 wrze?nia to niezwyk?y czas, ktry od trzech lat w Olsztynie oznacza szczeglne traktowanie dla uczestnikwciekawej zabawy. "Rower Flower" polega na odwiedzaniu osiedlowych bibiliotek, pobieraniu stamt?d specjalnych kuponw, ktre nale?y przywie?? do Planety 11 i wrzuci? do konkursowej urny.

 
Spacery - Rowery
czwartek, 15 września 2011 11:32


24 wrze?nia /sobota/ czeka nas wyj?tkowa kulminacja projektu Olsztyn.Aktywnie!
Na piechurw, biegaczy, mi?o?nikw marszw Nordic Walking oraz oczywi?cie rowerzystw b?dzie czeka? specjalnie oznakowana, 2,5-kilometrowatrasa w okolicach Stadionu Le?nego, ktrej pokonanie b?dzie szans? na ciekawe nagrody. Ka?de przej?cie, przejechanie lub przebiegni?cie tej trasy zamieni si? w jeden los w loterii fina?owej.
50 nagrd gwarantowanych trafi do 50 pierwszych osb, ktre zapowiedz? swj udzia? poprzez internetowy formularz zg?oszeniowy.Zapisy ruszaj? w pi?tek, 16 wrze?nia, od godz. 7:00.Szczeg?owe informacje iformularz znajduj? si? > tutaj

 
Trening XC w Lesie Miejskim
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 16:40


W Lesie Miejskim znowu zagoszcz? mi?o?nicy kolarstwa grskiego w prawdziwym wydaniu. Wymagaj?ca trasa stworzona przez cz?onkw Warmi?skiego Klubu Rowerowego FAN ioparta o fragmenty Systemu Tras Rowerowych na pewno spodoba si? wszystkim, ktrzy zechc? sprbowa? swoich si? w niedziel? 04 wrze?nia.

 
czwartek, 18 sierpnia 2011 23:25


Czy w Olsztynie rower stanie si? jednym z wa?niejszych ?rodkw komunikacji? Niewykluczone. Chc? tego nie tylko mi?o?nicy jazdy na dwch k?kach bez silnika, ale rwnie? w?adze miasta. Prezydent Piotr Grzymowicz zaprosi? w?a?nie do Olsztyna przedstawicieli sp?ki Nextbike Polska, ktra we Wroc?awiu eksploatuje bezobs?ugowe wypo?yczalnie rowerw.

 
Najpierw stojaki i wypo?yczalnia, potem ?cie?ki rowerowe
czwartek, 18 sierpnia 2011 23:03


W jednym miejscu brakuje 300 metrw, w innym 500. Olszty?skie ?cie?ki rowerowe ko?cz? si? nagle i nagle zaczynaj?. Drogowcy chc? te absurdy usun??, buduj?c brakuj?ce fragmenty. Jednak potrzeba na to niemal 3 milionw z?otych. Rowerzy?ci mwi?: S? ta?sze sposoby.

 
czwartek, 18 sierpnia 2011 22:40


Na Starym Mie?cie ju? wkrtce zostan? ustawione profesjonalne i zarazem pasuj?ce do otoczenia stojaki rowerowe. Ich umieszczenie by?o jednym z postulatw akcji "Gazety" i rowerzystw.

 
W Olsztynie pojawi si? nowa ?cie?ka rowerowa
czwartek, 18 sierpnia 2011 22:22

We wtorek (16.08.11) rozpocz??a si? budowa traktu wok? Jeziora D?ugiego.
Jako pierwszy zostanie przebudowany naj?atwiejszy odcinek po zachodniej stronie jeziora, mi?dzy k?adk? a rondem Ofiar Katastrofy Smole?skiej.
 
środa, 10 sierpnia 2011 17:35


Ja, Piotr Grzymowicz, obiecuj?, ?e spe?ni? dwa postulaty zg?aszane przez rowerzystw. Zaczynaj?ce si? tymi s?owami zobowi?zanie podpisa? w sobot? przed ratuszem prezydent Olsztyna.
To wydarzenie obserwowa?o oko?o 200 uczestnikw przejazdu spod hali Urania, ktrzy domagali si? lepszych warunkw do je?d?enia po mie?cie.

 
WIELKI przejazd > relacja
środa, 10 sierpnia 2011 12:16


Sobota, 06 sierpnia 2011by?a w Olsztynie wybitnie rowerowym dniem!
Sta?o si? tak dzi?ki wsp?pracy Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia "M?yn" iWarmi?skiego Klubu Rowerowego FAN, a przede wszystkim dzi?ki tym, ktrzy tego dnia zjawili si? na rowerach ipokazali, ?e samo mwienie o poprawie warunkw jazdy niczego nie zmienia i swoj? obecno?ci? postanowili wzmocni? apel do W?adz Olsztyna w sprawie konkretw dotycz?cych rowerowej komunikacji i rekreacji.

 
Alleycat "?wietlisty szlak" > relacja
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 20:43


Rowerowe gry miejskie wracaj? w Olsztynie do ?ask
i po kilkunastu miesi?cach niebytu od razu maj? szcz??cie do entuzjastycznych uczestnikw i sprawnych organizatorw:) Kolejny alleycat za nami.

 
środa, 03 sierpnia 2011 11:04


Olsztyn nie jest miastem idealnym do jazdy na rowerze. I dzieje si? tak nie tylko ze wzgl?du na brak spjnej sieci tras. Rwnie du?ym problemem jest deficyt bezpiecznych parkingw dla bicykli.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 21