[INICJATYWA WKR FAN Team] Zakaz ruchu na ulicy Le?nej
niedziela, 03 czerwca 2012 09:49


Ulica Le?na. Domy?lnie jest to droga zapewniaj?ca dojazd dla pracownikw i obs?ugi Oczyszczalni ?ciekw "?yna", zarz?dzanej przez Przedsi?biorstwo Wodoci?gw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. W praktyce, droga zosta?a upodobana przez mieszka?cw miasta jako miejsce do uprawiania r?nych form rekreacji - jazdy na rowerze, biegania, jazdy na rolkach, spacerw.

 
Rowerowa Artyleria
środa, 30 maja 2012 21:36


Odzyskiwanie niezagospodarowanej przestrzeni miejskiej bez wielkich nak?adw finansowych i w zabawowej atmosferze to domena Kolektywu Artyleria. W najbli?sz? sobot? /02 czerwca/ w Olsztynie odb?dzie si? kolejna ods?ona dzia?a? squatterskich pod has?em Wolny Festyn dla Wolnych Ludzi, aw ramach tego Monopoly Alleycat, czyli rowerowy wy?cig na orientacj?.

 
Rowerzy?ci jak orszak ?lubny
środa, 30 maja 2012 20:33


Dzi?ki zaanga?owaniu Borysa Zadoreckiego, znanego szerzej z miejskiej Platformy Konsultacju Spo?ecznych, rowery zosta?y wy??czone z zakazu skr?tu z ul. 11-go Listopada w ul. Wyzwolenia.

 
Odjazdowy Bibliotekarz 2012 > podsumowanie
wtorek, 22 maja 2012 16:25


Olszty?ska premiera akcji Odjazdowy Bibliotekarzprzynios?a same korzy?ci!
Zadowoleni s? bibliotekarze, rowerzy?ci, uczestnicy gry miejskiej i wycieczki, a tak?e czytelnicy z Sz?bruka i okolic. Podsumowanie trzech inicjatyw zorganizowanych w ramach tegorocznej akcji wygl?da nast?puj?co:

 
wtorek, 15 maja 2012 22:21


Gra miejska pod has?em Odjazdowy Bibliotekarz okaza?a si? nie lada generatorem rowerowych podr?y po mie?cie, a tak?e odwiedzin w olszty?skich bibliotekach. Rowerzy?ci ?migaj?cy po mie?cie w poszukiwaniu konkursowych kuponw "zaliczyli" ??cznie ponad 650 wizyt w miejskich i wojewdzkich bibliotekach na terenie ca?ego miasta.

 
czwartek, 10 maja 2012 16:20


Sklepy sportowe Olimp w?a?nie ujawni?y wygl?d oficjalnych koszulek Olsztyn.Aktywnie! na ten sezon.
Wzorem poprzedniego roku, s? to porz?dne ciuchy techniczne (tym razem firmy Adidas), a mo?na sta? si? ich posiadaczem uczestnicz?c wspotkaniach poszczeglnych dyscyplin. Rowerzy?ci s? tu szczeglnie premiowani, poniewa? w ramach Olsztyn.Aktywnie! mamy a? cztery dyscypliny zwi?zanez r?nymirodzajamikorzystania z rowerun (klikaj, aby dowiedzie? si? wi?cej):
>wycieczki krtkie ("rodzinne"),
> wycieczki d?ugie ("zaawansowane"),
> otwarte treningiMTB,
> otwarte treningi kolarstwa grawitacyjnego.

 
Spotkanie "Rowerzysta w przestrzeni miasta"
czwartek, 10 maja 2012 06:34


Stowarzyszenie Warnija zaprasza na spotkanie z cyklu "Moje miasto, czyli jakie miasto?", ktre tym razem b?dzie po?wi?cone zagadnioniom rowerowym.

 
Odjazdowy Bibliotekarz
czwartek, 03 maja 2012 22:30


Czas na twrcze porozumienie pomi?dzy bibliotekarzami a rowerzystami!
Olszty?scy bibliotekarze i cykli?ci postanowili wykorzysta? oglnopolsk? akcj? "Odjazdowy Bibliotekarz" aby wsplnie zaproponowa? kilka wyj?tkowych atrakcji.

 
XIV Rajd "Vell vincere"
wtorek, 10 kwietnia 2012 21:06


Jak zawsze na wiosn? zapraszamy dosprawdzenia swojegozmys?u orientacji, sprytu i wytrwa?o?ci, a przy okazji zwyk?ej si?y w nogach.
"Vell vincere" to impreza terenowa polegaj?ca naznajdowaniu punktw kontrolnych skrz?tnie ukrytych przez Organizatorw.

 
Nowy sklep rowerowy
sobota, 31 marca 2012 20:02


"MAR BIKE" na Dworcowej 23 w Olsztynie to nowy sklep i serwis rowerowy.

 
9 000 km po Kanadzie
środa, 28 marca 2012 22:05


Po raz kolejny zago?ci w Olsztynierowerowy podr?nik Robert Barthe.
W 2009odwiedzi? nasze miasto podczas podr?ydooko?a Ba?tyku, anajbli?sze spotkanie b?dziepo?wi?cone jego samotnej podr?y po Kanadzie, jak? odby?w 2011 r.

 
Ruszy? konkurs "Rowerowa Szko?a"
piątek, 23 marca 2012 23:57


Czy szko?a mo?e by? lokalnym centrum dzia?a? na rzecz popularyzacji roweru?
Konkurs o wszystko mwi?cym ha?le"Rowerowa Szko?a, czyli edukacja na rzecz ?rodowiska mo?e mie? dwa ko?a" ma by? inspiracj? do podejmowania takich w?a?nie dzia?a?.
Konkurs jest skierowany do placwek o?wiatowych na terenie wojewdztwa warmia?ko-mazurskiego.
Jest to II edycja akcji, ktrej pilota?owa ods?ona w 2010 r.spotka?a si? ze znacznym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem w?rd przedstawicieli szk? i przedszkoli. W?a?nie rozpocz?? si? cykl spotka? informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorw szk?.

 
czwartek, 15 marca 2012 20:21


Je?eli Twj rower zapad? w sen zimowy, czas go obudzi?! Ju? w sobot? 17 marca ruszaIII edycja projektu Olsztyn. Aktywnie!

 
poniedziałek, 06 lutego 2012 16:44


Jak b?dzie wygl?da?a jazda rowerem po ?rdmie?ciu Olsztyna zale?y od ka?dego z nas.

Teraz nadarza si? niepowtarzalna okazja do wyra?enia swojej opinii i przedstawienia w?asnej koncepcji przemieszczania si? w centrum Olsztyna.

 
Czy warto peda?owac do pracy?
piątek, 20 stycznia 2012 11:20


Na samym wst?pie, musz? napisa?, ?e jest mi bardzo mi?o rozpocz?? cykl felietonw przemy?le? rowerowych i tych oko?o rowerowych. Od lat czego? takiego brakowa?o mi na lokalnym rynku bajkersw, wi?c ciesz? si? z przestrzeni jak? daje "rowerowy.olsztyn.pl".

O przydatno?ci roweru, jego zaletach w ruchu miejskim napisano tysi?ce stron. Jednak cz?sto teoria sobie, a praktyka sobie. Rower u?ywany jest do transportu rzeczy, rekreacji oraz zwyk?ego codziennego przemieszczania si? po mie?cie. I na takim w?a?nie u?ytkowaniu chcia?bym si? tu skupi?.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 21