XIII Vell vincere > realcja
piątek, 14 października 2011 12:29


Jesienna aura, ktratowarzyszy?a startom uczestnikw XIII Rajdu na Orientacj? nie przeszkodzi?a im w przedniej zabawie, a ich entuzjazm szybko udzieli? si? tak?e pogodzie, dz?ki czemuca?e popo?udnie i wieczrup?yn?? w?rdpi?knej, z?otej jesieni.


Przedpo?udniowe zachmurzenie i opady na pewno zniech?ci?y cz??? osb zapowiadaj?cych swoje uczestnictwo w Rajdzie, ale i tak na starcie trasy pieszej i rowerowej stan??o kilkadziesi?t osb. Baz? imprezy by? przestronny namiotzapewniony przez O?rodek Wypoczynkowy Zalesie Mazury Active Spa, a zlokalizowany nad samym brzegiem jeziora Orzyc.








Limit trasy rowerowej wynosi? 3,5 godziny
i prawie na pewno nie dawa? gwarancji odwiedzenia wszystkich 15 punktw kontrolnych. Przez to
zawodnicy musieli w pewnym momencie dokona? kalkulacji "zyskw i strat",
poniewa? karyby?yprzewidziane za brak zaliczenia punktu orazza przybycie na met? po przekroczeniu limitu czasu.

Poni?ejmapa, ktr? dysponowali zawodnicy. Warto zauwa?y?,i? odleg?o?? w linii prostej od startu donajdalszego punktu kontrolnego wynosi?aoko?o 8,5 km. Pokazuje to (szczeglnie osobom obawiaj?cym si? bardzo d?ugich dystansw), ?e teren obj?ty Rajdem nie by?zbyt rozleg?y, a odst?py pomi?dzykolejnymi punktami kontrolnymi nie by?y znaczne.



Starty odbywa?y si? w dwch kategoriach: indywidualnej i dru?ynowej.

Najsprawniejszymi solistami by?i:
1. Tomasz Ku?akowski (+ 18 pkt)
2. Bogumi? Wadas (+ 5 pkt)
3. Tomasz Gutowski (- 135 pkt)

Najsprawniejsze dru?ynytworzyli:
1. Pawe? Ko?mi?ski / Mariusz T?porowski (+ 65 pkt)
2. Micha? Jurkowski / Piotr Gromelski (- 15 pkt)
3. Alicja Zbytniewska / Krzysztof Pali?ski (- 135 pkt)



Rajd by? zorganizowany przez Warmi?sko-Mazurski Oddzia? PTTK w Olsztynie przy dofinansowaniu ze ?rodkw Samorz?du Olsztyna.


^ pula nagrd rzeczowych dla najlepszych zawodnikw/zawodniczek i dru?yn.

* * * * * * *

Jak zawsze Rajd by? okazj? do bardzo dok?adnego poznania terenu, a autor trasy (Mirek Arczak) zapewni? ciekawe zlokalizowanie punktw kontrolnych. Oto kilka zpunktw umieszczonych w terenieoraz ich opisy, ktre maj? pomaga? w dok?adnej lokalizacji:


^ punkt nr 9: drzewo naprzeciwko linii drzew pomiedzy zabagnionymi oczkami wodnymi.


^ punkt nr 1: s?up energetyczny za wzniesieniem.


^ punkt nr 5: pierwsze du?e drzewo widziane z mostu (lewy brzeg rzeki).


^ punkt nr 11: drzewo owocowe poni?ej ambony.


^ punkt nr 3: du?e drzewo przy drodze.


^ punkt nr 2: most, zakole rzeki na lewym brzegu rzeki,drzewo na skraju skarpy.


^ punkt nr 14: samotne drzewo na ?wie?o wykarczowanej polanie.


 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież