Rajd na Orientacj?
poniedziałek, 03 października 2011 16:31


Mamy pa?dziernik, a wi?c pora na jesienn? edycj? Rajdu na Orientacj? "Vell vincere".
08 pa?dziernika (sobota) odb?dzie si? ju? 13 edycja tejplenerowej imprezy, ktra w najwi?kszym skrcie polega na poszukiwaniu punktw kontrolnych ukrytych w terenie. Tym razem Organizatorzy zapraszaj?do przeczesywania okolicBarczewa.


Baz? Rajdu b?dzie
O?rodek Wypoczynkowy Zalesie Mazury Active SpaBramki startowe b?d? zlokalizowane na pla?y przy O?rodku Zalesie w nast?puj?cych godzinach:
* dla trasy dziennej pieszej w godz. 10:00-11:00
* dla trasy dziennej rowerowej w godz. 11:00-12:00
* dla trasy nocnej pieszej i rowerowej w godz. 19:00 - 20:00

Zaplanowane uko?czenie tras przez wszystkich uczestnikw zaplanowane jest na godzin? 16:00. Wtedy nast?pi rodanie wszystkich nagrd i b?dzie udost?pniony bezp?atny bufet (ciep?e napoje, bigos, pieczywo).
Zg?oszenia udzia?u we wszystkich trasach b?d? mo?liwe bezpo?rednio na starcie.

Nie ma obowi?zku wczesniejszych zapisw, jednak dla osb, ktre prze?l? wcze?niej swoje zg?oszenie i stawi? si? na starcie zagwarantowano drobne upominki. Imi? i nazwisko, nazw? ekipy oraz telefon kontaktowy nale?y przes?a? na adres:
- zg?oszenie na tras? piesz? (dzienn?lub nocn?): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- zg?oszenie na tras? rowerow? (dzienn? lub nocn?): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Do udzia?u zapraszamy:
> zawodnikw indywidualnych (piechurw, biegaczy lub rowerzystw),
> max. 3-osobowe ekipy piesze (biegowe),
> max. 2-osobowe ekipy rowerowe.

Dojazd we w?asnym zakresie:
> rowerem, samochodem (oko?o20 km od Olsztyna)
>busem (przystanki w okolicach Dworca G?wnego PKP i PKS, przyrondzie)
> PKP (odjazd poci?gu z Olsztyna o godz. 8:54, potem oko?o 3 km marszu do Zalesia)

Przy O?rodku b?dzie mo?liwo?? korzystania z bezp?atnego parkingu w bezpo?rednim s?siedztwie startu/mety.
Powrt we w?asnym zakresie.

Organizatorzy zapweniaj? atrakcyjne nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodnikw/ekip w poszczeglnych kategoriach, a tak?e okazjonalne upominki dla wszystkich uczestnikw.

! UDZIA? BEZP?ATNY !
Impreza zorganizowana przy wsp?udziale finansowym Samorz?du Miasta Olsztyn.

* * * * * * *
Organizatorzy:
- Warmi?sko-Mazurski Odzia? PTTK w Olsztynie
- Zalesie Mazury Active Spa
- 7 ODH Apejron - Hufiec Rod?o ZHP

* * * * * * *

Wi?cej o Rajdach na Orientacj? z cyklu "Vell vincere" > tutaj

* * * * * * *

Aby nieco przybli?y? specyfik? rajdw na orientacj? prezentujemy migawki z poprzednich edycji imprez "Vell vincere":

1. Mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi zawiera wszystkie informacje niezb?dne do orientacji w terenie (skal?, drogi, poziomice, sie? wodn?, itd.). Oprcz tego lokalizacja punktw kontrolnychpowinna by?krtko opisana (np. "skraj zagajnika naprzeciwko oczka wodnego", "drzewo z?amane w p? le??ce na pocz?tku w?wozu").


2. Start nast?puje zazwyczaj gdzie? na skraju miasta lub zupe?nie poza Olsztynem.
Tutaj p?tla autobusowa w Gutkowie (meta w ?upstychu).Tutaj rozpocz?cie Rajdu na op?otkach osiedla Jaroty (meta w Rusi).3. Nast?pnie nale?y rozwa?nie opracowa? sobie tras? zaliczania kolejnych punktw.

4. Potem pozostaje ju? tylkowyruszenie w teren. Przydatnym akcesorium jest mapnik umieszczony na kierownicy, ale absolutnie nie jest to wyposa?enie konieczne do tego, aby wygra? taki Rajd :)5. Punkt kontrolny terenie jest oznaczony tzw. lampionem (bia?o-czerwony znak formatu kartki A4), na ktrym umieszczony jest specjalny kod, ktry nale?y spisa? na kart? startow? oraz kolorowa kredka ?wiecowa, ktr? nale?y zarysowa? wyznaczone pole na karcie startowej.
Nale?y uwa?a? na tzw. punkty mylne, ktre maj?zweryfikowa?skupienie zawodnikw, poniewa? ich lokalizacja jest bardzo zbli?ona do po?o?enia w?asciwego punktu kontrolnego (np. po drugiej stroniedrogi) a ich bardzo widoczne umieszczenie ma "kusi?" i "zwodzi?" uczestnikw.
Brak zaliczenia punktu kontronego lub jego niedok?adne zaliczenie wi??e si? z przyznaniem na mecie karnych punktw.

6. Po pokonaniu trasynale?y ju? tylko dotrze? do mety, cierpliwie poczeka? na podliczenie wynikw i odebra? nagrody :)
Powodzenia! 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież