Miko?aje na rowerach


W najbli?sz?, miko?ajkowo-wyborcz?niedziel? olszty?scy rowerzy?ci maj? do wype?nienia specjan? misj?- dobrze si? bawi?:)
Do wsplnej przeja?d?ki na dwch trasach (krtkiej=20 km i d?ugiej=ok. 40 km) zaprasza Klub Turystyki Rowerowej "4R" przy W-M Oddz. PTTK. Fotorelacja z wycieczki >tutaj<

Relacja z miko?ajkowej wycieczki zorganizowanejw 2009znajduje si? >tutaj<

Wycieczka rozpoczyna si? 05 grudnia (niedziela) o godz. 10:oo na al. Schumanna (przy rondzie).
Impreza ma dwa warianty zr?nicowane pod wzgl?dem d?ugo?ci, ale jednocze?nie uzupe?niaj?ce si? wzajemnie:
1. Trasa krtka (Olsztyn-Dajtki-Gronity-Kudypy-Gronity-Olsztyn) o dystansie 20 km.
2. Trasa d?uga (Olsztyn-Dajtki-Gronity-Kudypy-Sz?bruk-Unieszewo-Olsztyn) o d?ugo?ci oko?o 40 km.

Do Kudyp wszyscy uczestnicy pokonuj? tras? krtk?.W okolicach siedziby Nadlesnictwa Kudypy b?dzie czeka?ciep?y bufet przy ognisku oraz losowanie nagrd rzeczowych w?rd zgromadzonych.
Kiedy trasa krtka skieruje si? w drog? powrotn?, wtedy zacznie si? drugi etap trasy d?ugiej, polegaj?cy na stworzeniu peletonu Miko?ajw (odpowiednie akcesoria b?d? rozdawane na starcie w Olsztynie), wizyta w ?wietlicy dla dzieci i m?odzie?yw Unieszewie oraz przekazanie im specjalnie przygotowanych prezentw:)
Wsplny powrt do miasta odb?dzie si? po wybranej przez wszystkich trasie.

Miko?ajkowa tradycj? rozpoczniemy ju? na starcie w Olsztynie, gdzierowerzy?ci otrzymaj? czapki miko?aja oraz pami?tkoweznaczki, ktre beda jednocze?nie losami w loterii przeprowadzonej przy ognisku w Kudypach.

Specjalne zaproszenie kierujemy do biegaczy, ktrzyprzy okazji niedzielnego treningumog? przy??czy? si? dowycieczki. Zapewniamy, i? b?d? pe?noprawnymi uczestnikami i ?adnaz atrakcji ich nie ominie:)

Kotakt z organizatorem: 507 617 656

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież