... i po ?wi?tach!


28 wrze?nia oficjalnie zako?czyli?my ?wi?towanie Europejskiego Dnia bez Samochodu, ktry tradycyjnie przybra? form? "bezsamochodowego" weekendu.
Zainteresowanie uczestnikw udzia?em w dwch grach terenowych (miejskiej i pozamiejskiej) przesz?o nasze oczekiwania i niebezpiecznie zbli?y?o si? do limitu przygotowanych do zabawy materia?w:) Wszystko jednak przebieg?o bez zak?ce?, dlategopopo?udniu rozlosowali?my nagrody w?rd wszystkich startuj?cych.

Gra "Rowerem po mie?cie" (polegaj?ca na odwiedzeniu jak najwi?kszej liczby osiedlowych bibliotek w celu pobrania stamt?d pojedynczych kuponw i przywiezieniu ich do biblioteki multimedialnej Planeta 11) zach?ci?a do przeja?dzki kilkadziesi?t osb. Do specjalnej urny wrzucono 187 losw. W?rd wszystkich startuj?cych mieli?mytrzech uczestnikw, ktrzy wykazali si? 100% skuteczno?ci? i odwiedzili wszystkie 14 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.Byli to: Michal ?mijewski, Leszek Dobosz i Dariusz B?achowicz.

Gra "Rowerem poza miasto" (polegaj?ca na przejechaniu jednego z dwch lub obydwu szlakw rowerowych w okolicach miasta i zaliczeniu kilku prostych zada? zawartych w karcie startowej otrzymywanej gdzie? na trasie) by?a zako?czy? si? udzia?em 23 osb,a pi?? z nich przejecha?o dwa wymagane szlaki i prawid?owo wype?ni?o karty startowe: Barbara ?ebrowska, Adrian Banach, Wojciech Kami?ski, Leszek Dobosz i Dariusz B?achowicz.

Osoby, ktremia?y szcz??cie w losowaniu, a nie by?y obecnew Planecie, zosta?y powiadomione telefonicznie lub mailowo o sposobie odbioru swojej nagrody rzeczowej.Szcz??cie w losowaniu u?miechn??o si? w sumie do 15 osb! Gratulujemy!

Gry by?y dofinansowane przez samorz?d Miasta Olsztyn, a sponsorem nagrd by? Dom Handlowy Arpis (al. Pi?sudskiego 46)fot.: Miejsce odbioru kart startowych na szlaku Olsztyn-Arboretum >
fot.: Wystarczy?o tylko przyjecha? na szlak, odebra? specjaln? kart? iwykona? kilka prostych zada? na trasie >
fot.: Zabawa "Rowerem poza miasto" obejmowa?a tak?e rodzinny szlak w Lesie Miejskim >
fot.: Zadania w Lesie Miejskim polega?y na odnaleznieniu kilku informacji na tablicach historycznych Systemu Rekreacyjnych Tras Rowerowych >
fot.: Taki "kwiatek" czeka? na uczestnikw gry miejskiej na szcz??cie tylko w jednej filii MBP >


fot.: Niecierpliwe oczekiwanie na losowanie nagrd w Planecie 11... >fot.: ... i najm?odszy z nagrodzonych. Jeden z wymaganychw grze pozamiejskiej szlakw przemierzy? w foteliku:) >


 

Komentarze  

 
0 #1 profile2623 2018-10-30 18:20
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://gaestebuch.jodlerklub-trub.ch/public/img-1539195761.jpg
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież