jesienna wycieczka

Kampania "JAd?, NIE TANKUJ?" zaprasza na jesienn? wycieczk? rowerow? pod has?em
Przecieramy szlak do Kudyp.
Spotkanie wszystkich ch?tnych 06 grudnia /niedziela/ o godz. 9:45 pod budynkiem Ratusza, a oficjalny start nast?pi o godz. 10:15 na al. Schumanna (przy rondzie).
Przewidujemy jazd? tempem spacerowym, a ca?kowity dystans (w obie strony) do pokonania to 20 km. Planowany powrt do miasta oko?o godz. 14:00.
Wszyscy uczestnicy wycieczki mog? liczy? na ciep?y posi?ek na p?metku, okazjonalne upominki i udzia? w loterii. Udzia? bezp?atny!

Impreza b?dzie stanowi?a wst?p do stworzenia na wiosn? 2010 roku szlaku rowerowego przeznaczonego dla cyklistw zainteresowanych krtk? i bezpieczn? tras? prowadz?c? do ciekawych miejsc w okolicach Olsztyna.
Aktualnie na terenie naszego miasta nie ma ani jednego szlaku turystyki rowerowej, a osobom szukaj?cym gotowych propozycji tras rowerowych o mo?liwie niskim poziomie trudno?ci pozostaje tylko mozolne opracowywanie w?asnych przebiegw.
Starania o utworzenie szlaku rowerowego s? wynikiem kilkuletnich do?wiadcze? realizatorw Kampanii, ktre pokazuj?, ?e istotnym uzupe?nieniem oferty "JAd?, NIE TANKUJ?" powinien by? "trwa?y produkt", mo?liwy do samodzielnego wykorzystania przez osoby, ktre chcia?yby wed?ug w?asnego scenariusza (w dogodnym terminie, w odpowiednim tempie, itp.) uprawia? turystyk? rowerow? w okolicach Olsztyna.

Szlak turystyki rowerowej zapewnia ?atw? orientacj? w terenie, poruszanie si? u?ytkownikw najdogodniejszymi (z punktu widzenia ruchu rowerowego)drogami oraz przejazd przez ciekawe z wielu wzgl?dw tereny. Szlak turystyczny mo?e pe?ni? rwnie? rol? sugerowanego, bezpiecznego wjazdu i wyjazdu z miasta, co ma szczeglne znaczenie w przypadku rowerzystw mniej do?wiadczonych i turystw s?abo znaj?cych teren.
Szlak rowerowy mo?e by? atrakcyjn? baz? do organizowania wycieczek rowerowych dla ma?ych grup (szkolnych, klasowych i innych) prowadzonych przez opiekunw zainteresowanych propagowaniem aktywnego sp?dzania wolnego czasu na rowerach.

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież